Global
Fandt du ikke dit land?
BWT samarbejder med tusinder af partnere verden over i mere end 80 lande. Send os en besked. Den rette kontaktperson vil kontakte dig.

Vandfilter

Mit vand? Krystalklart!

Vandfilter
Vi er omgivet af vand dagen lang – i badet, ved tøjvask, til en hurtig forfriskning og naturligvis ved madlavning. Derfor er det vigtigt, at både kvalitet og hygiejne er på plads. BWT's hygiejniske partikelfiltre forhindrer fremmede partikler i at trænge ind i husets vandinstallation og opretholder derved en perfekt vandkvalitet.
Køb i webshop
Mädchen genießt sauberes Wasser Mädchen genießt sauberes Wasser

Vandfilter

Opskriften på rent vand

Vandfilter
Kvalitetstid med familien omkring bordet – det er der, hvor man griner, snakker og nyder et godt måltid mad sammen. Man kan nyde hinandens selskab endnu mere, når man ved, at alle dele af måltidet er tilberedt med vand af den bedste kvalitet.
Køb i webshop
Pärchen kocht gemeinsam Pärchen kocht gemeinsam

Vandfilter

Hygiejnen helt i top

Vandfilter
Det er sjovt at børste tænder, når vandet fra hanen er helt rent og hygiejnisk. Det er nemlig lige så vigtigt at pleje vandinstallationen, som det er at pleje tænderne.
Køb i webshop
Mädchen beim Zähneputzen im Bad Mädchen beim Zähneputzen im Bad

VANDFILTER

DRIKKEVAND

Et "must" i enhver husholdning – til den bedst mulige beskyttelse og optimal hygiejne i brugsvandsinstallationen

På den lange vej fra vandværket og hjem til dig kan det ske, at nye tilslutninger eller vedligeholdelse af det offentlige rørledningsnet tilføjer partikler som sand eller rust til vandet, og de kan let finde vej til din vandinstallation. Hvis du har egen brønd eller boring som vandforsyning, kan forureningen i værste fald være endnu mere alvorlig. Med et vandfilter beskytter du dit hjem mod uønskede partikler og kan på denne måde sikre en vandhygiejne i topkvalitet.

Stopper uønskede partikler

Det er sund fornuft at få monteret et hygiejnisk vandfilter, for det danner en barriere mod uønskede partikler ved indløbet til husets installation. Det er kun de færreste, der er klar over, at det i nogle lande ifølge DIN 1988 anbefales at montere et DVGW-/ÖVGW-godkendt filter!

Gør noget godt for drikkevandshygiejnen!

Ist Trinkwasser verderblich?

Die Tatsache, dass selbst bestes Wasser auf dem Weg durch die Rohrleitungen in ihrem Haus bis ins Glas verderben kann, ist mehr als der Hälfte der befragten Personen nicht bewusst.*

*vgl. Studie durchgeführt von der Firma Marktagent.com im Auftrag des Forum Wasserhygiene e.V. , Mai 2017

Ist Trinkwasser verderblich?

Einfache Hygiene mit Trinkwasserfiltern von BWT

Für eine mangelnde Wasserhygiene ist vielfach eine fehlende Wartung verantwortlich. Das beginnt bereits dort, wo das Wasser ins Haus kommt und beim Wasserfilter.

Mit Trinkwasserfiltern von BWT ist es so leicht wie noch nie, sauberes, hygienisches Wasser zu genießen!

Trinkwasserfilter halten Schmutz zuverlässig von der Hausinstallation fern. Der Einbau ist aber nicht nur eine überaus sinnvolle Sache, sondern darüber hinaus sogar ein Muss!

Denn was viele nicht wissen: Das Gesetz (DIN 1988) schreibt den Einbau eines DVGW-/ÖVGW-geprüften Filters vor!

Mangelnde Wasserhygiene

Vandfilter

E1-partikelfilter – den nemme vej til god drikkevandshygiejne

BWT E1-partikelfiltret er meget brugervenligt og nemt at betjene: Det hygiejniske vandfilter, dvs. selve filterkoppen med filterelementet, kan udskiftes i en håndevending. Det er muligt at lukke for vandet direkte på apparatet via et enkelt greb – helt uden brug af værktøj og helt uden vandspild.

Ved registrering af produktet tilbyder BWT 10 års garanti og en automatisk påmindelsesservice via mail, så du ikke glemmer at skifte det hygiejniske vandfilter.

Køb i webshop
E1 Einhebelfilter – so einfach ist Trinkwasserhygiene! E1 Einhebelfilter – so einfach ist Trinkwasserhygiene!

Ønsker du et uforpligtende tilbud?

BWT – din partner til specialløsninger

Husholdninger, der ikke er tilsluttet den offentlige vandforsyning, har brug for et vandbehandlingsanlæg for at gøre boringens vand egnet til brugsvand. Det anbefales desuden at få analyseret vandkvaliteten regelmæssigt af et autoriseret analyselaboratorium.

BWT har også egnede vandbehandlingsløsninger til husholdninger med egen vandboring eller -kilde eller ved andre specialforhold – f.eks. en høj smudsandel, nitrat, jern eller tungmetaller i vandet.

Lad vores eksperter rådgive dig.

Lad os rådgive dig
BWT – Ihr Partner für Spezialfälle BWT – Ihr Partner für Spezialfälle

BWT kvalitet

Vores kvalitetsløfte

Hvordan virker et vandfilter?

Wie funktioniert ein Trinkwasserfilter?
Wie funktioniert ein Trinkwasserfilter?

Sådan fungerer det

I vandfiltre fungerer filterelementet som en fin si: Smudspartikler og andre partikler, der er større end hullerne i sien, fastholdes på filtrets overflade og kan dermed ikke længere komme ind i vandrøret. Vandet rengøres mekanisk. Filtrets finhed angives i μm (mikrometer). BWT vandfiltre har en filterfinhed på 90 μm. Til sammenligning har et normalt hår fra et menneske en diameter på ca. 100 μm.

Et vandfilter er dog ikke bare et vandfilter! Der skelnes mellem udskiftningsfiltre og tilbageløbsfiltre.

Udskiftningsfilter

Ved udskiftningsfiltre foretages rengøringen ved at udskifte filterelementet. For at opretholde en høj drikkevandshygiejne skal filterelementet udskiftes senest hver 6. måned.

Med E1-partikelfiltret har BWT udviklet en helt ny type filter. Takket være den særlige konstruktion og den såkaldte "håndtagsbetjening" er det nemmere end nogensinde før at skifte filterenhed.

 E1 Einhebelfilter
 E1 Einhebelfilter

Tilbageløbsfilter

Ved hjælp af tilbageløbsfiltre rengøres filterelementet nemt ved at åbne en skylleventil. En del af det filtrerede vand omledes i denne forbindelse og gennemstrømmer filterelementet i modsat retning. På denne måde løsnes smudspartiklerne, og de skylles bort via afløbet. Alt efter model foretages returskylningen automatisk eller manuelt, og den skal foretages hver 2. måned.

Alle BWT tilbageløbsfiltre, f.eks. BWT R1, bruger såkaldt 2-fase returskylning: I fase 1 skylles større dele bort, og i fase 2 foretager filterelementet en finfiltrering.

 E1 Einhebelfilter
 E1 Einhebelfilter

Ofte stillede spørgsmål om vandfiltre

Hvordan tilkalder jeg en tekniker, hvis jeg oplever problemer med mit anlæg?

Du kan altid booke en servicetekniker online på service.bwt.dk eller kontakte vores serviceafdeling på telefon 43 600 500 på hverdage kl. 8.00 – 16.00, hvis dit blødgøringsanlæg går i fejl eller har behov for service.

Hvad sker der med kalkaflejringerne?

Med blødgjort vand vil behovet for afkalkning være reduceret til et minimum. Du kan opleve mindre kalkaflejringer efter længere perioder helt uden rengøring. Kalken vil være væsentligt nemmere at holde nede uden skrappe rengøringsmidler og timevis af besværlig rengøring.

Støjer et blød­gø­rings­anlæg

Når blødgøringsanlægget regenererer, aktiveres en lille motor og nogle ventiler skifter stilling. Det støjer dog ikke, så man kan sagtens have anlægget stående i bryggers eller køkken. Lydniveauet er sammenlignelig med en opvaskemaskine i drift.

Hvad betyder et blødgøringsanlæg for rengøringen af mit hjem?

Med et blødgøringsanlæg fra BWT, vil du efter anbefalingerne have vand med 6 hårdhedsgrader – du vil have ”blødt” vand. Omfanget af afkalkning vil dermed være reduceret til et absolut minimum. Der vil stadig kunne ses aflejringer efter længere perioder uden rengøring, men det vil være væsentligt nemmere at holde genstridig kalk nede uden skrappe rengøringsmidler og timevis af arbejde.

Hvor finder jeg mit anlægs seri­e­nummer og produk­tionsår?

Det unikke serienummer for dit anlæg finder du på klistermærket, der sidder på forsiden af installations- og brugermanualen, som følger med anlægget. Du kan også finde serienummeret på bagsiden af dit blødgøringsanlæg. Produktionsåret står lige efter serienummeret.

Har du et AQA Basic-anlæg, finder du klistermærket med serienummeret inde bag ved elektronikken i venstre side set bagfra. Har du et AQA Life-anlæg, skal du løfte den blå kappe for at komme til bagsiden. Her sidder klistermærket midt for på styreenheden.

Hvordan ændrer jeg mit abonnement?

Du kan med 30 dages varsel ændre dit abonnement. Vi arbejder på en løsning, hvor du kan ændre eller opsige din aftale ved at logge ind på din konto. Indtil da kan du ændre eller opsige dit abonnement ved at henvende dig på e-mail bwt@bwt.dk eller tlf. +45 43 600 500.

Hvordan opsiger jeg mit abon­ne­ment?

Du kan til enhver tid med 30 dages varsel opsige dit abonnement. Vi arbejder på en løsning, hvor du kan ændre eller opsige din aftale ved at logge ind på din konto. Indtil da kan du ændre eller opsige dit abonnement ved at henvende dig på e-mail bwt@bwt.dk eller tlf. +45 43 600 500.

Hvad betyder et blødgøringsanlæg for rengøringen af mit hjem?

Med et blødgøringsanlæg fra BWT, vil du efter anbefalingerne have vand med 6 hårdhedsgrader – du vil have ”blødt” vand. Omfanget af afkalkning vil dermed være reduceret til et absolut minimum. Der vil stadig kunne ses aflejringer efter længere perioder uden rengøring, men det vil være væsentligt nemmere at holde genstridig kalk nede uden skrappe rengøringsmidler og timevis af arbejde.

Skal der bruges mere vand til at skylle kroppen af for sæbe?

Ja, men kun hvis du ikke skærer ned for forbruget af sæbe og shampoo, efter du har fået et blødgøringsanlæg. En af fordelene ved blødt vand er nemlig, at du ikke behøver de samme mængder af sæbe og cremer, da det vil optages bedre i huden, når man bader i kalkfrit vand. Det samme gælder for vasketøjet.

Hvorfor anbe­faler vi at bibe­holde 6 hård­heds­grader i det blød­gjorte vand?

BWT’s blødgøringsanlæg kan i princippet levere vand med 0 hårdhedsgrader, men vi anbefaler altid at anlægget indstilles til 6 hårdhedsgrader i det blødgjorte vandet pga. følgende årsager; Meget blødt vand kan få en flad og kedelig smag pga. intet mineralindhold. Det kan være svært at skylle sæbe af hænder, krop og tøjet i vaskemaskinen ved meget blødt vand. Har du gamle jernrør i dit hus, kan der være risiko for tæringer ved mindre end 6 hårdhedsgrader i det blødgjorte vand. Vand med 6 hårdhedsgrader betegnes som ”blødt” vand. Du vil opleve en betydelig minimering af kalkaflejringer, mindre forbrug af sæbe og shampoo samt væsentligt forlængede levetider på husholdningsapparater mm.

I Danmark måles vandets kalkindhold i tyske hårdhedsgrader (°dH), som opdeles i niveauer efter, hvor hårdt vandet er;

Meget blødt: < 4 °dH
Blødt: 4 – 8 °dH
Middelhårdt: 8 – 12 °dH
Temmelig hårdt: 12 – 18 °dH
Hårdt: 18 – 24 °dH
Meget hårdt: 24 – 30 °dH
Særdeles hårdt: > 30 °dH

Kilde: www.geus.dk

Hvorfor skal jeg registrere mit anlæg?

Hvis du registrerer dit blødgøringsanlæg på mit.bwt.dk, får du to års gratis tryghedsaftale, som er gældende fra installationsdato.

Er det usundt at fjerne kalk fra vandet?

Så længe man primært fjerner kalk, er der ingen sundhedsrisici ved at fjerne det. Som eksempel, er vandet i Vestjylland næsten uden kalk helt naturligt, og i lande som Tyskland har man fjernet kalken fra vandet ved hjælp af blødgøring i mange år. Vi anbefaler, at hårdheden i vandet efter blødgøringsanlægget justeres til omkring 6 hårdhedsgrader. Derved bibeholdes sunde mineraler i vandet og vandet smager dejligt – samtidig minimerer du problemer med kalk.

Hvad er blødt vand?

I blødt vand findes kun lidt eller ingen kalk. Nogle steder i Danmark fremkommer blødt vand (vand med meget lav koncentration af kalk) naturligt, fordi der ikke er meget kalk i jordlagende. Eksempelvis er dette tilfældet i de sandede jorde i Vestjylland. I lande som Sverige og Tyskland har man fjernet kalk fra vandet i flere år uden problemer.

Hvor ofte skal jeg fylde salt på anlægget?

Hvor ofte du skal fylde salt på afhænger af dit vandforbrug. Blødgøringsanlægget registrerer automatisk dit vandforbrug og regenerer kun, når der er behov. Hvis anlægget løber helt tør for salt, skriver anlægget ’salt’ i displayet og lyser. AQA life afgiver desuden et lydsignal. Vi anbefaler, at du selv tilser og påfylder salt jævnligt i overensstemmelse med manualen. Du kan beregne dit saltforbrug ud fra dit vandforbrug på: www.sanitabs.bwt.dk

Hvad er forskellen på Tryghed Basis og Tryghed Plus?

Med begge tryghedsabonnementerne får du udvidet produktgaranti og service udførst af BWT’s egne teknikere. Tryghed Plus dækker mere end Tryghed Basis og er bl.a. inklusiv gratis reservedele og ombytningsanlæg, hvis fejl ikke kan udbedres på stedet. Læs mere om tryghedsaftalerne her.

Hvad sker der, når de to års gratis tryge­heds­a­bon­ne­ment udløber?

Når du registrerer dit BWT blødgøringsanlæg tegner du automatisk en Tryghed Plus aftale, hvor de første 2 år er gratis. Efter de 2 år vil din Tryghed Plus aftale inkl. den udvidede produktgaranti automatisk blive fornyet. Ønsker du ikke længere at have en Tryghed Plus aftale, kan du når som helst ændre den til en Tryghed Basis aftale eller opsige aftalen helt med 30 dages varsel. Vi arbejder på en løsning, hvor du kan ændre eller opsige din aftale ved at logge ind på din konto. Indtil da kan du ændre eller opsige dit abonnement ved at henvende dig på e-mail bwt@bwt.dk eller tlf. +45 43 600 500.

Kan jeg mærke forskel på huden og tøjet?

Tøjet bliver meget blødere uden kalkholdigt vand. Det er kalk i vandet, der gør tøjet stift efter vask. Du kan også mærke det på huden, da kalk lægger sig som en hinde på din krop, hvilket gør det vanskeligere for fugtighedscreme at trænge ind. Efter et bad i blødt vand, optager din hud bedre din yndlingscreme, og hudens naturlige olier bibeholde

Kan jeg få leveret Sani­tabs salt­tab­letter?

Ja, du kan tegne et abon­ne­ment, så du auto­ma­tisk får leveret Sani­tabs direkte til din dør. Du kan tegne abon­ne­ment og beregne dit salt­for­brug her: www.sanitabs.bwt.dk
www.sanitabs.bwt.dk

Hvad skal jeg være opmærksom på ved installation af blødgøringsanlæg?

Blødgøringsanlægget installeres lige efter vandmåleren, hvor vandet kommer ind i huset. Du skal være opmærksom på, at der skal være et gulvafløb og en stikkontakt i nærheden af det sted, hvor blødgøringsanlægget skal installeres. Er du i tvivl om noget? Spørg en VVS’er til råds, og hør om anlægget kan installeres hos dig. Et blødgøringsanlæg skal installeres af en autoriseret VVS’er.

Hvad er dækket af de to første års gratis garanti?

De to års gratis Tryghed plus aftale, som vi giver dig, når du registrerer dit anlæg på mit.bwt.dk, dækker følgende punkter:

  • Udvidet produktgaranti
  • Gratis erstatningsanlæg, hvis fejl ikke kan udbedres på installationssted
  • Fri service ved eventuelle fejl på blødgøringsanlæg
  • Gratis telefonisk support (hverdage 8 – 16)
  • Gratis reservedele ved servicebesøg
  • Alle drifts- og funktionsfejl på anlægget dækket.
  • Gratis servicebesøg ved fejl på anlægget.
  • Alt arbejde udført af BWT’s serviceteknikere.

Hvad er hårdt vand?

Hårdt vand indeholder en høj koncentration af mineraler såsom kalk og magnesium. Mængden af kalk- og magnesium-ioner udgør hårdhedsgraden i vandet. Et blødgøringsanlæg fjerner hårdhedsgrader fra vandet.

Hvordan måles kalken i vandet?

Hvor kalkholdigt vandet er måles i tyske hårdhedsgrader og enheden angives med o dH (deutsche harde), som opdeles i niveauer efter, hvor hårdt vandet er.

Meget blødt: < 4 °dH
Blødt: 4 – 8 °dH
Middelhårdt: 8 – 12 °dH
Temmelig hårdt: 12 – 18 °dH
Hårdt: 18 – 24 °dH
Meget hårdt: 24 – 30 °dH
Særdeles hårdt: > 30 °dH

Du kan se, hvor hårdt vandet er i dit område på GEUS’s hjemmeside.

Jeg har allerede et tryghedsabonnement, som jeg betaler for

Hvis du har tegnet et tryghedsabonnement, som du betaler for, og dit anlæg er under to år, kan du få dit abonnement konverteret til et gratis abonnement ved at henvende dig på tlf. +45 43 600 500 og taste 3 for salgsafdelingen.

Hvilke informationer skal jeg bruge for at registrere mit anlæg?

For at registrere dit anlæg skal du kende serienummeret på dit blødgørings anlæg, installationsdatoen og produktionsåret.
Indlæs flere

Service

BWT Historier

Vand er vores vigtigste 1. Derfor er det ekstra vigtigt, at vandet er af allerhøjeste kvalitet. Men hvordan sikrer man det?

Velkommen til det dansk websted for BWT!

Det ser ud til, at du kommer fra Vereinigte Staaten. Desværre har vi ikke et lokalt websted på dit sprog. Følg linket for at komme til det internationale websted, eller vælg et andet land.

Gå til internationalen webstedet

Hvis du lukker meddelelsen eller klikker på linket ("mere") forbliver du på webstedet r dansk webstedet

Fortsæt til den internationale side
Vælg et andet land