BWT vand i boligen

Bor du i lejlighed?

Hvis du bor i leje-, ejer- eller andelslejlighed, kan du også få glæde af kalkfrit vand.
lejlighed lejlighed

Silke­blødt BWT vand i lejlig­heder

bwt vand

Du kan godt få BWT vand i din lejlighed

Hvis du bor i leje-, ejer- eller andelslejlighed, kan du også få glæde af kalkfrit vand. Dog er det som regel ikke muligt at få et lille blødgøringsanlæg kun til én lejlighed. I stedet installeres et større anlæg, som leverer kalkfrit vand til alle lejligheder i hele ejendommen. Det betyder, at det ikke kun er dig, men alle beboerne i ejendommen der vil kunne nyde kalkfrit vand.

En af de primære fordele ved kalkfrit vand er, at du kommer til at spare penge på varmebudgettet. Energiforbruget i ejendommen vil nemlig falde, til glæde for alle.

Sådan får du et kalkfrit hjem, hvis du bor i lejlighed

 

I de fleste lejlig­heds­kom­plekser findes bebo­er­de­mo­krati. Det betyder at du, som beboer, har indfly­delse på forhold omkring ejen­dom­mens vedli­ge­hol­delse, forny­else og forbed­ringer.
Det betyder at du kan henvende dig til besty­relsen med et forslag om at få kalkfrit vand i ejen­dommen.

 

Nedenfor kan du få et over­blik hvad du skal, alt efter hvilken type af beboer du er.

lejlighed

Er du lejer i en bolig­for­e­ning – både privat og almen

Da blødgøringsanlægget kommer til at gælde for hele ejendommen, skal du som lejer henvende dig til bestyrelsen i din afdeling med forslaget om kalkfrit vand.

Hvert år indkaldes beboerne i en boligafdeling til beboermøde, hvor alle vigtige beslutninger vedrørende afdelingens drift behandles og vedtages. Det er på afdelingsmødet, at beboerne beslutter, hvilke arbejder og aktiviteter, der skal sættes i værk i det kommende år. Det er hér, at blødgøringsanlæg for kalkfrit vand skal være på dagsordenen.

Ejer du selv lejlig­heden – både andels-​ og ejer­for­e­ning

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, skal du typisk henvende dig til andels- eller ejerforeningens bestyrelse med forslaget om kalkfrit vand, som herefter kan tages op til afstemning på beboermødet.

Hør mere om forde­lene ved silke­blødt BWT vand

bwt-video-bloede-haandklaeder
bwt-video-bloede-haandklaeder
Hør om sæbeforbrug og bløde håndklæder med BWT vand i huset.
bwt-video-fliser-klinker
bwt-video-fliser-klinker
Hør om fordelene ved fliser og klinker med BWT vand.

Bor du i hus?

Så er du nok inter­es­seret i et af vores mindre blød­gø­rings­anlæg; BWT PERLA-​serien, AQA life eller AQA basic.

Gå på opdagelse i et univers af kalkfrie fordele

Mangler du nemme tips til rengø­ringen? Higer du efter effek­tive råd til en kalkfri hverdag uden besvær? Eller er du blot på jagt efter over­ra­skende viden om BWT vand, kalk og alle forde­lene?
Gå ikke glip af vores bedste artikler, hvor du er garan­teret viden, tips og tricks til dig og din hverdag

Visit our international website

Stay on this website