Tryghedsaftaler til BWT anlæg

 

Danmarks nok mest erfarne serviceorganisation står bag dig, når du vælger BWT. Vi har serviceret blødgørings- og omvendt osmoseanlæg siden 1975.
service Tryghedsaftale, Service aftale, Service

BWT service til dit anlæg - vælg selv hvor meget tryghed du ønsker

 

En BWT serviceaftale betyder, at du kan benytte dig af vores landsdækkende service, ekspertise og ekstra garanti, hvis der opstår problemer med dit blødgøringsanlæg.

1) Når du registrerer dit BWT anlæg, får du automatisk 2 års GRATIS Tryghed Premium aftale fra installationsdatoen. Du kan til enhver tid opsige eller ændre din tryghedsaftale. Det faste serviceeftersyn gælder ikke i gratis-perioden.

2) Har du en aktiv Tryghed Premium aftale igennem hele perioden, kan du henvende dig for en gratis opgradering til et anlæg af nyeste tilsvarende model efter 10 betalende år.

3) Tryghedsaftaler faktureres årligt.

Bemærk! Tryg­heds­af­taler tilbydes kun til privat­kunder. Ved anlæg i ejen­domme med flere lejlig­heder henvises til servi­ce­af­taler til erhverv. Se vores Tryg­heds­af­ta­le­be­tin­gelser hér (Punkt 9)

Er dit anlæg over 1 år gammelt?

Du kan selvfølgelig stadig få en tryghedsaftale, selvom dit anlæg er over et år gammelt. Kontakt vores kundeservice ved at sende en mail til [email protected] og få en tryghedsaftale til dit anlæg.

Det indeholder et standard serviceeftersyn

Service på et blødgøringsanlæg sikrer dig sundt drikkevand

Et profes­sio­nelt eftersyn i faste inter­valler sikrer en effektiv, hygiej­nisk og korrekt drift og forlænger samtidig leve­tiden på dit blød­gø­rings­anlæg.

Et servi­ce­ef­tersyn omfatter

 • Kontrol af instal­la­tion
 • Kontrol af rege­ne­ra­tions­au­to­matik
 • Kontrol af brine­mængde
 • Tjek af hydrauliske, elek­triske og meka­niske dele
 • Udskift af slid- og reser­ve­dele
 • Udskift af klor­celle (sliddel)
 • Vand­a­na­lyse og korrekt indstil­ling af anlæg
 • Servi­ce­rap­port med udført arbejde via e-mail

 

Pris for standard servicebesøg

Prisen for et standard servicebesøg er fra 3.300 kr. inkl. moms. og eks. slid- og reser­ve­dele. Prisen dækker kun arbejdstid og kørsel.

Der er forskel på slid- og reser­ve­dele
Slid­dele i et blød­gø­rings­anlæg er for eksempel klor­cellen samt bevæ­ge­lige hydrauliske og meka­niske dele (som brem­se­klodser og kilerem i en bil). Udskiftes slid­dele retti­digt sikrer du en lang levetid på dit anlæg. Reser­ve­dele er dele som forventes at holde i anlæg­gets levetid, men går i stykker og skaber funk­tions­fejl i anlægget.

Sådan afregnes slid- og reser­ve­dele
Har du en Tryghed Premium aftale får du et servi­ce­ef­tersyn hver 2. år med alt inklu­deret (arbejdstid, kørsel, reser­ve­dele, slid­dele, låne­anlæg ved repa­ra­tion mm).

Har du en Tryghed Plus eller Tryghed Basis aftale, er et stan­dard servi­ce­ef­tersyn ikke dækket og tid, kørsel samt slid­dele afregnes.

Sådan registrerer du dit BWT anlæg

Når du registrerer dit anlæg, uanset model, får du automatisk 2 års GRATIS Tryghed Premium aftale. Du kan til enhver tid opsige eller ændre din tryghedsaftale.

Hvordan du skal registrere dit anlæg afhænger af, om det er en BWT Perla, AQA Life eller AQA basic. Uanset hvilket produkt du har er det en fordel at downloade BWT Best Water Home appen så du kan få overblik over alle dine registrerede produkter, samt påmindelser direkte på din smartphone og nyde godt af de bedste BWT-fordele.

Registrer BWT Perla

Registrering af BWT Perla anlæg foregår direkte i anlæggets display.
Opstart-produktregistrering-perla-video
Opstart-produktregistrering-perla-video
Video: Opstart og produktregistrering af BWT Perla
 1. Påbe­gynd regi­stre­ring direkte i BWT Perla anlæggets display
 2. Bekræft og afslut regi­stre­ringen via link i bekræftelses-email.
 3. Download BWT Best Water Home appen og log ind med samme e-mail/BWT-konto som du brugte i anlæg­gets display
 4. Du har nu det fulde over­blik over dit nye BWT blød­gø­rings­anlæg i din BWT app. Du kan selv vælge om du ønsker at modtage rele­vante status­med­del­elser og noti­fi­ka­tioner via app og e-mail.

Se BWT PERLA-manual for mere infor­ma­tion om regi­stre­rings­pro­cessen. 

 

Regi­strer AQA basic og AQA life

Download BWT Best Water Home appen og registrér dit anlæg direkte i appen.
basic-life
 1. Download Best Water Home appen og opret en BWT-konto
 2. Tilføj dit AQA basic eller AQA life anlæg direkte i appen.
 3. Du har nu det fulde over­blik over dit nye BWT blød­gø­rings­anlæg i din BWT app. Du kan selv vælge om du ønsker at modtage rele­vante status­med­del­elser og noti­fi­ka­tioner via app og e-mail.

Download BWT appen

Du finder BWT Best Water Home appen i App Store og på Google Play

Ofte stil­lede spørgsmål

Hvad er forskellen på BWT servi­ce­af­taler?

Vores tryghedsaftaler er meget forskellige. I forbindelse med registrering af dit BWT blødgøringsanlæg, har du mulighed for at tilmelde dig 2 års gratis Tryghed Premium aftale Bliv klogere på aftalerne her.

Hvad sker der, når de to års gratis tryge­hedsaftale udløber?

Når du registrerer dit BWT blødgøringsanlæg får du automatisk en Tryghed Premium aftale, hvor de første 2 år er gratis. Efter de 2 år vil din Tryghed Premium aftale automatisk blive fornyet. Ønsker du ikke længere at have en Tryghed Premium aftale, kan du når som helst ændre den til en anden tryghedsaftale eller opsige aftalen helt med 30 dages varsel. Du kan ændre eller opsige dit abonnement ved at henvende dig på e-mail [email protected].

Hvorfor skal jeg registrere mit anlæg?

Ved at registrere dit blødgøringsanlæg får du automatisk 2 års gratis Tryghed Premium aftale fra anlæggets idriftsættelsesdato. Vælger du at forsætte din aftale efter de to år, vil dit anlæg være omfattet af ubegrænset garanti og fast serviceeftersyn hver andet år. For at være omfattet af ubegrænset garanti skal anlægget senest være registeret et år efter installation.

Hvordan opsiger jeg min tryghedsaftale?

 

Du kan til enhver tid opsige din tryghedsaftale med 30 dages varsel. Du kan ændre eller opsige din aftale ved at henvende dig på e-mail [email protected].
Indlæs mere

Visit your local website

Stay on this website