Global
Fandt du ikke dit land?
BWT samarbejder med tusinder af partnere verden over i mere end 80 lande. Send os en besked. Den rette kontaktperson vil kontakte dig.

Hvorfor er det en god idé at behandle vand til varmeanlæg?

AQA therm Galerie
AQA therm Galerie
Regnen slår mod ruden, tågen trækker hen over tage, bjerge og marker, og vinden hyler om hushjørnerne – hvem bliver da ikke glad, når der er hyggeligt varmt indendøre? Og det er her, vores varmeanlæg kommer ind i billedet! Det er dog kun de færreste, der er klar over, at vandet i varmeanlægget spiller en afgørende rolle for, at anlægget kan levere den ønskede varme.
.

Vandets opgave i varmesystemet

Vandet spiller bogstaveligt talt en bærende rolle i varmesystemet. Det transporterer nemlig varmen til det ønskede sted – enten til radiatoren eller til gulvvarmen. På sin vej kommer vandet i berøring med næsten alle komponenter i varmesystemet, både bufferbeholdere, pumper og ventiler. Det er derfor allerede ved påfyldningen af varmekredsløbet vigtigt at tænke over den rigtige hårdhedsgrad af vandet. Hvis der bruges forkert vand, kan det skabe store problemer:

 • Aflejring af kalk eller slam
  Kalk aflejres ganske nemt ved høje temperaturer, som det ofte er tilfældet i varmesystemer. Jo tykkere kalklag, desto sværere har varmen ved at trænge igennem dem. Man er derfor nødt til at skrue mere op for radiatoren, hvilket øger varmeudgifterne. En kalkbelægning på blot 1 mm øger energiforbruget med hele 10 %. Det er dårligt nyt for pengepungen! Kalkpartikler, der opløses i vand, kan desuden fordele sig rundt i hele varmesystemet og bl.a. medføre, at ventiler tilstoppes. Aflejringer har desuden den ganske ubehagelige bivirkning, at de er det ideelle vækstmedie for bakterier.
 • Korrosion af rørene
  Der anvendes ofte metaller som jern, stål, aluminium eller kobber i moderne varmerør. Når disse reagerer med vandet til varmeanlægget, opstår der korrosion. Den vel nok mest kendte form for korrosion er rust på jern. Metaldelene i et varmesystem angribes desuden af for syreholdigt vand – altså hvis pH-værdien er under 7. Hvis vandet derudover indeholder for meget salt, eller iltkoncentrationen i vandet er for høj, ødelægges varmesystemet blot endnu hurtigere. Metaldele, der falder af som følge af korrosion, kan desuden komme med rundt i hele varmekredsløbet og i form af såkaldt korrosionsslam tilstoppe hele anlægget.
 • Luft i varmeanlægget
  Et varmeanlæg er et lukket system, men systemet er ikke helt lufttæt. Der kan således trænge luft ind i systemet, når der efterfyldes vand, hvis armaturer og forbindelsesdele er utætte eller gennem plastrørene i gulvvarmen. Hvis der trænger for meget luft ind i systemet, kan det på den ene side medføre, at varmen ikke transporteres ordentligt rundt, da varmelegemer ikke bliver tilstrækkeligt varme. Og på den anden side kan det medføre støjgener i form af bankelyde og lignende.
Alle disse ting kan altså føre til fejl og dyre reparationer, og i sidste ende kan det muligvis medføre, at varmeanlægget går i stykker. Hvordan kan man undgå dette? Svaret ligger lige til højrebenet: Med korrekt behandlet vand helt fra begyndelsen kan du sikre effektiv drift af varmeanlægget. Men hvad er det "rigtige" vand til varmeanlægget? Og hvilke fordele giver det rigtige vand?

Hvad er det "rigtige" vand til dit varmeanlæg?

Varmesystemer er i de senere år blevet mere og mere komplekse, men dermed også mere sårbare over for fejl. Vandet og indholdsstofferne heri spiller en afgørende rolle i denne forbindelse. De udslagsgivende faktorer er bl.a. vandets hårdhedsgrad – altså vandets kalkindhold – pH-værdien samt koncentrationen af ilt og salt. Hvad man aldrig må gøre, er at hælde normalt drikkevand i et varmesystem. Optimalt behandlet vand til et varmeanlæg indeholder ikke ret meget salt og er kalkfrit – derved reduceres mængden af netop de indholdsstoffer i vandet, som kan forårsage aflejringer og korrosion. Et ekstra plus for miljøet: Vand til varmeanlæg kræver ikke tilsætning af yderligere miljøskadelige stoffer! Takket være det rigtige saltindhold i vandet og udluftningen af varmeanlægget bør vandets pH-værdi desuden justere sig helt naturligt efter nogle uger.

Et godt tip:

Med den optimale behandling af vandet ...

 • kan dit varmeanlæg arbejde effektivt.
 • falder dit energiforbrug.
 • kræves der færre reparationer.
 • holder du udgifterne nede.

Og ikke at forglemme: Når det er koldt og blæsende udenfor, er det altid varmt og hyggeligt inden døre.

Så er du sikret både god varmeydelse og fuld garanti!

Vidste du, at en række velrenommerede producenter af varmeanlæg i henhold til deres garantibetingelser kræver, at bestemte standardværdier overholdes. Disse værdier er f.eks. angivet i ÖNORM H5195-1 for Østrig og VDI 2035 for Tyskland. Hvis der anvendes normalt, ubehandlet vand til drift af varmeanlægget, kan det påvirke garantien. Men hvis du bruger korrekt behandlet vand til dit varmeanlæg, er du altid på den sikre side.

Hvis du gerne vil sikre dig, at vandet til dit varmeanlæg opfylder alle krav, er du meget velkommen til at kontakte din lokale BWT drikkevandsekspert. Her får du både råd og vejledning!

Del denne artikel:

Magazin

Trinkwasserfilter Wasserhygiene Trinkwasserfilter Wasserhygiene
Vand i husholdningen
09.11.2018

Vandfiltre i husholdningen

I Tyskland og Østrig er vand principielt af god kvalitet. Men du skal alligevel være opmærksom på nogle ting for at sikre, at det også er hy­giej­nisk rent vand, som kommer i glasset. Vi har lavet en oversigt over, hvad det er, du skal vide, når det drejer sig om vand i din egen husholdning.
Læs mere
AQA therm Galerie AQA therm Galerie
Varme
Vand i husholdningen
05.11.2018

Hvorfor er det en god idé at behandle vand til varmeanlæg?

Regnen slår mod ruden, tågen trækker hen over tage, bjerge og marker, og vinden hyler om hushjørnerne – hvem bliver da ikke glad, når der er hyggeligt varmt indendøre? Og det er her, vores varmeanlæg kommer ind i billedet! Det er dog kun de færreste, der er klar over, at vandet i varmeanlægget spiller en afgørende rolle for, at anlægget kan levere den ønskede varme.
Læs mere
Clever sparen Clever sparen
Varme
Vand i husholdningen
11.10.2018

Spar penge i den kolde årstid

Ved opvarmningen er der mange måder at spare penge på. Derfor har vi her nogle brandvarme råd til, hvordan du nemt kan spare penge ved opvarmningen.
Læs mere

Velkommen til det dansk websted for BWT!

Det ser ud til, at du kommer fra United States. Desværre har vi ikke et lokalt websted på dit sprog. Følg linket for at komme til det internationale websted, eller vælg et andet land.

Gå til internationalen webstedet

Hvis du lukker meddelelsen eller klikker på linket ("mere") forbliver du på webstedet r dansk webstedet

Fortsæt til den internationale side
Vælg et andet land