BWT KVD
BWT KVD
 • Kostenloser Versand
  bis Jahresende
 • Lieferung in
  5 - 6 Werktagen
 • Bequeme &
  sichere Bezahlung

BWT KVD

 
Kontakt os for tilbud
varenummer:421106210
 • Mængdestyret blødgøringsanlæg
 • Effektiv kalkbeskyttelse
 • Kostenloser Versand
  bis Jahresende
 • Lieferung in
  5 - 6 Werktagen
 • Bequeme &
  sichere Bezahlung

smutvejen

Produk­t­de­taljer

Opva­ske­re­sultat: Blød­gø­ring yder udeluk­kende kalk­be­skyt­telse af maskinen. Glas og bestik bør efter­po­leres.

Effektiv kalk­be­skyt­telse: Kompakt duplex blød­gø­rings­anlæg giver den bedst mulige beskyt­telse til din opvaske-​ og vaske­ma­skine mod kalk.

 • Vandet blød­gøres og kalken erstattes med vandop­lø­se­lige salte
 • Simpel løsning til at holde din opva­ske­ma­skine kalkfri
 • Sikrer længere levetid og færre servi­ce­ef­tersyn på opvaske-​ og vaske­ma­skinen
 • Omkost­nings­ef­fektiv og påli­delig løsning
 • Fast­mon­te­rede hjul gør det nemt at flytte ved rengø­ring

Fuldau­to­ma­tisk anlæg i kompakt design: Anlægget styres af den indbyg­gede vand­måler, som udeluk­kende arbejder ved hjælp af vandets flow, helt uden strøm. Auto­ma­tikken bliver indstillet efter områ­dets hård­heds­grad og yder­li­gere juste­ring af anlægget er derefter ikke nødvendig.

Forbe­hand­ling til omvendt osmose: Anlægget kan med fordel anvendes som forbe­hand­ling til et omvendt osmo­se­anlæg; hvor med der opnås en bety­de­ligt højere vandud­nyt­telse.

Altid blødt vand med mæng­desty­ring: Anlægget rege­nerer med salt. Rege­ne­ra­tionen udløses efter forbruget og styres af auto­ma­tikken. Duplex-​anlæg har to tanke og imens tank A rege­ne­rerer, leverer tank B blødt vand. Der er dermed altid sikkerhed for blødt vand.

Tekniske detaljer

varenummer 421106210
Nominelt flow 1200-1500 liter/timen
Dimensioner, B x H x D 360 x 360 x 785 mm
Saltkapacitet 20-36 kg
Regenerationstid 11 minutter
Vandforbrug pr regeneration 34 liter
Godkendt til drikkevand (DVGW-certifikat) Nej
Ved at indsende denne formular accepterer du automatisk vores Privatlivspolitik *

Visit our international website

Stay on this website