BWT besttaste
BWT besttaste

BWT besttaste

Køb i webshop
varenummer:428123000
  • Fødevaregodkendt
  • Fjernet uønsket smag og lugt
  • Indbygget kontraventil
  • Kan monteres både vertikalt og horisontalt
  • Samme hoved til alle filterstørrelser

Produk­t­de­taljer

BWT best­taste filtret fjerner partikler samt uønsket smag og lugt. Dette sikrer ensartet og stabil vand­kva­litet til vand­kø­lere, kaffe- og vendin­gau­to­mater. Best­taste filtret anvendes primært til områder uden problemer med kalk i vandet. Findes der problemer med kalk, kan filtret med fordel kombi­neres med et Bestmax vand­filter.

Filter­sy­stemet består af et engangs­filter og et filter­hoved, som begge er godkendt til brug i forbin­delse med føde­varer. Filter­ho­vedet har en lovpligtig kontra­ventil inte­greret. Filtrene kræver et minimum af plads og kan udskiftes uden brug af værktøj.

Velegnet til:

  • Vendin­gau­to­mater
  • Kaffe­ma­skiner
  • Vand­kø­lere

Kapa­ci­teten på filtret vari­erer i forhold til karbo­nat­hård­heden (°dKH) i drik­ke­vandet.

Tekniske detaljer

varenummer 428123000
FødevaregodkendtJa
BWT besttaste

BWT besttaste

Visit our international website

Stay on this website