BWT Permaq compact 41
BWT Permaq compact 41

BWT Permaq Compact 41

 
Få gratis tilbud
varenummer: 421090410
 • Kompakt omvendt osmoseanlæg
 • Perfekt og strålende opvask
 • Kræver minimal vedligeholdelse og er nem at servicere
smutvejen

Produk­t­de­taljer

BWT Permaq Compact 41 filtrerer vandet ved hjælp af membran­tek­no­logi og leverer den bedste vand­kva­litet til opva­ske­ma­skinen.

Velegnet til:
 • Opva­ske­ma­skiner
Fordele:
 • Strå­lende glans uden pletter
 • Ingen tids­kræ­vende pole­ring er nødvendig
 • Bespa­relser på perso­na­leom­kost­ninger
 • Redu­ceret forbrug af opva­ske­kemi og afspæn­dings­middel
 • Bedre arbejds­miljø med færre kemi­ka­lier
 • Sikrer længere levetid og færre servi­ce­ef­tersyn på opva­ske­ma­skinen
 • Mini­malt plads­behov gør instal­la­tionen nem og anlægget kan placeres i et skab under bordet, med passende afløb
 • Tryk­måler viser tryk på tilgang til membran
 • Auto­ma­tisk beskyt­telse mod lavt indgangs­tryk
 • Alarm ved drifts­fejl
BWT Permaq compact 41

BWT Permaq Compact 41

Visit your local website

Stay on this website