Global
Fandt du ikke dit land?
BWT samarbejder med tusinder af partnere verden over i mere end 80 lande. Send os en besked. Den rette kontaktperson vil kontakte dig.
BWT-Bestaqua-14-ROC
BWT-Bestaqua-14-ROC

BWT Bestaqua 14 ROC HORECA

 
Kontakt os for tilbud
varenummer:421050118

Indtryk, smag og kvalitet går hånd i hånd, når ROC 14 er på banen. Med anlægget går du ikke på kompromis med resultatet og du får længere levetid på dine maskiner.

 

Anlægget er ideelt til:

  • dampovne
  • isterningmaskiner
  • opvaskemaskiner
  • kaffemaskiner (med mineraliseringsfilter)

Produk­t­de­taljer

BWT bestaqua 14 ROC sætter nye stan­darder inden for vandop­ti­me­ring til HORECA-branchen. 

 

Aldrig har det været så nemt, drifts­sik­kert og omkost­nings­ef­fek­tivt at behandle lokalt drik­ke­vand og opnå rent vand til speci­fikke behov i føde­va­re­sek­toren. BWT bestaqua 14 ROC er særligt udviklet til HORECA-branchen. Anlægget er ideelt til at produ­cere meget rent vand til f.eks. dampovne, ister­ning­ma­skiner eller opva­ske­ma­skiner. Med dette anlæg får du den bedste vand­kva­litet, færre udgifter til rengø­ring, mindre nedetid og mulighed for store bespa­relser på vedli­ge­hol­delse og repa­ra­tion.

Indtryk, smag og kvalitet går hånd i hånd, når ROC 14 er på banen. Med anlægget går du ikke på kompromis med resul­tatet og du får længere levetid på dine maskiner.

Perfekt opva­ske­re­sultat
Med vand­be­hand­ling fra BWT kan tiden bruges på at servere øl, vin og champagne som overgår gæsternes forvent­ninger - i stedet for at efter­po­lere glas og bestik.

Ofte får opva­ske­ma­skinen skylden, selvom det i virke­lig­heden er vand­kva­li­teten, som forår­sager problemer med uklart og plettet glas og service.

BWT bestaqua 14 ROC er et af de bedste anlæg til vandop­ti­me­ring og giver altid fejl­frit service, skin­nende glas og funk­lende bestik. Og det kan forre­sten også spare dig for en masse rengø­rings­pro­dukter og arbejds­timer til manuel pole­ring af glas og bestik.

Krystal­klare ister­ninger og kalkfri maskine
Risi­koen for kalk i ister­ning­ma­skinen kan ikke undgås, medmindre du beskytter maskinen med det rette vand. ROC 14 nedsætter risi­koen for drifts­stop og servi­ce­behov, hvilket forlænger ister­ning­ma­skines levetid. Og det bedste af det hele? Vand­be­hand­lingen efter­lader ister­nin­gerne krystal­klare uden spor af kalk.

En kalkfri dampovn giver perfekte resul­tater
Vand­værks­vand er køkken­ma­ski­nernes værste fjende. Vandets kalk-og mine­ra­lind­hold forår­sager ofte drifts­pro­blemer, servi­ce­besøg og dyre repa­ra­tioner eller udskift­ninger. Med ROC 14 strømmer BWT vand gennem dampovnen og beskytter maskinen mod kalk. ROC 14 leverer fortrin­lige resul­tater i køkkenet.


Tekniske detaljer

varenummer 421050118
Permeatydelse ₁ 2 l/min = 120 l/t
Saltreduktion > 97 %
Vandudnyttelse WCF ₁,₂,₃ Ca. 50 %
Minimum flowhastighed for tilgangsvand 4,2 l/min = 250 l/t
Flowhastighed for koncentrat ca. ca. 2,0 l/min = 120 l/t
Minimum flowhastighed for tilgangsvand 1,5-4 bar
Tilgangstemperatur råvand (min/max) 5 … 30 °C
Omgivelsestemperatur (min./max.) 5 … 40 °C
Strømforsyning 230 V/50 Hz, ≥ 6 A-beskyttelse
Kabinet 54 IP
Anlægssikring 1,25 A, træg
Stromforbrug 200 / < 3 (W)
Tilslutningskabel til koldt apparat 1,8 m, CEE 7/4, IEC-60320 C13
Tilgangsvand M ¾"
Permeat M ⅜"
Koncentrat 8 mm push-in
Ekstern tank 8 mm push-in
Dimensioner (H x B x D) 153 x 271 x 505 mm
Vægt 11 kg

Varenumre

BWT bestaqua 14 ROC HORECA, inkl. installationssæt

421050118

VIGTIGT! BWT bestaqua 14 ROC må kun forsynes med koldt vand af drik­ke­vand­skva­litet.

WCF: Water Conver­sion Factor

1) Den angivne ydeevne gælder for drift uden perme­at­mod­tryk ved en vand­tem­pe­ratur på 15 °C. Den ydeevne, der er mulig i praksis, afhænger af forskel­lige para­metre som f.eks. føde­vand­skva­li­teten, vand­tem­pe­ratur, modtryk på perme­at­siden osv. og kan derfor afvige fra den her viste værdi.

2) Brugen af en forbe­hand­lings­enhed til føde­vand eller et partikel- og aktivt kulfilter som f.eks. BWT best­taste anbe­fales.

3) Stan­dar­dindstil­lingen svarer til en WCFværdi på ca. 50 % ved stan­dard­for­hold (se ref.)

1). Anlæg­gets totale WCF kan variere alt efter lokale forhold og stan­dar­dindstil­linger, f.eks. rense­cy­klusser.

Med forbe­hold for fejl og udela­delser. Kan ændres uden varsel.

BWT-Bestaqua-14-ROC

BWT Bestaqua 14 ROC HORECA

Ved at indsende denne formular accepterer du automatisk vores Privatlivspolitik *

Velkommen til det dansk websted for BWT!

Det ser ud til, at du kommer fra United States. Desværre har vi ikke et lokalt websted på dit sprog. Følg linket for at komme til det internationale websted, eller vælg et andet land.

Gå til international webstedet

Hvis du lukker meddelelsen eller klikker på linket ("mere") forbliver du på webstedet r dansk webstedet

Fortsæt til den internationale side
Vælg et andet land