BWT Dioxal
BWT Dioxal

BWT dioxal desinfektionspulver

Køb i webshop
varenummer:701923010
  • Rens dit blødgøringsanlæg med Dioxal og forebyg bakterier i dit blødgøringsanlæg
  • Dioxal er et desinfektionspulver, der fjerner bakterier i dit blødgøringsanlæg
smutvejen

Produk­t­de­taljer

Det er vigtigt, at du opret­holder en høj hygiejne i dit blød­gø­rings­anlæg. Derfor har vi udviklet Dioxal, et desin­fek­tions­pulver, der fjerner både bakte­rier, andre mikro­or­ga­nismer samt biofilm fra ionbyt­ter­massen i dit blød­gø­rings­anlæg. Vi anbe­faler, at du renser dit blød­gø­rings­anlæg med Dioxal mindst en gang om året, hvis anlægget har stået stille over længere tid (fx i sommer­huse), hvis anlægget har biofilm i salt­karret eller hvis du oplever en bismag i dit BWT vand.

Sådan bruger du Dioxal:
Læs altid bruger­ma­nu­alen grun­digt inden brug, så du over­holder sikker­heds­in­struk­tio­nerne.
1. Tag låget af salt­karret på dit blød­gø­rings­anlæg og kontrollér om der er vand i bunden af salt­karret. Der skal være vand i bunden af salt­karret, så Dioxal har mulighed for at blive opløst.
2. Før du tilsætter Dioxal, skal saltet i bunden af salt­karret trækkes til den ene side, så den blå bund bliver synlig. (Benyt de vedlagte hand­sker til dette)
3. Nu tilsættes hele indholdet af Dioxal-behol­deren i den side, hvor den blå bund er synlig.
4. Dioxal skal nu absor­beres. Dette tager ofte mellem 10-15 minutter.
5. Når Dioxal er absor­beret, skal du starte en rege­ne­ra­tion manuelt. For at starte en rege­ne­re­ring, kan du se manu­alen for dit blød­gø­rings­anlæg eller vores vejled­nings­video.

OBS: Vær opmærksom på, at lugt af klor eller gullig salt kan fore­komme. Dette er helt normalt og vil forsvinde efter noget tid. Du har nu renset dit blød­gø­rings­anlæg, og kan med fordel påfylde Sani­tabs salt.

Skulle du have nogle spørgsmål til frem­gangs­måden, er BWT altid klar med tele­fo­nisk support i alle hver­dage mellem kl. 08.00-16.00

Tekniske detaljer

varenummer 701923010
Vægt0,6 kg.
BWT Dioxal

BWT dioxal desinfektionspulver

Visit our international website

Stay on this website