Global
Fandt du ikke dit land?
BWT samarbejder med tusinder af partnere verden over i mere end 80 lande. Send os en besked. Den rette kontaktperson vil kontakte dig.
BWT Dioxal
BWT Dioxal

BWT dioxal desinfektionspulver

Køb i webshop
varenummer:701923010
  • Rens dit blødgøringsanlæg med Dioxal og forebyg bakterier i dit blødgøringsanlæg
  • Dioxal er et desinfektionspulver, der fjerner bakterier i dit blødgøringsanlæg

Produk­t­de­taljer

Det er vigtigt, at du opret­holder en høj hygiejne i dit blød­gø­rings­anlæg. Derfor har vi udviklet Dioxal, et desin­fek­tions­pulver, der fjerner både bakte­rier, andre mikro­or­ga­nismer samt biofilm fra ionbyt­ter­massen i dit blød­gø­rings­anlæg. Vi anbe­faler, at du renser dit blød­gø­rings­anlæg med Dioxal mindst en gang om året, hvis anlægget har stået stille over længere tid (fx i sommer­huse), hvis anlægget har biofilm i salt­karret eller hvis du oplever en bismag i dit BWT vand.

Sådan bruger du Dioxal:
Læs altid bruger­ma­nu­alen grun­digt inden brug, så du over­holder sikker­heds­in­struk­tio­nerne.
1. Tag låget af salt­karret på dit blød­gø­rings­anlæg og kontrollér om der er vand i bunden af salt­karret. Der skal være vand i bunden af salt­karret, så Dioxal har mulighed for at blive opløst.
2. Før du tilsætter Dioxal, skal saltet i bunden af salt­karret trækkes til den ene side, så den blå bund bliver synlig. (Benyt de vedlagte hand­sker til dette)
3. Nu tilsættes hele indholdet af Dioxal-behol­deren i den side, hvor den blå bund er synlig.
4. Dioxal skal nu absor­beres. Dette tager ofte mellem 10-15 minutter.
5. Når Dioxal er absor­beret, skal du starte en rege­ne­ra­tion manuelt. For at starte en rege­ne­re­ring, kan du se manu­alen for dit blød­gø­rings­anlæg eller vores vejled­nings­video.

OBS: Vær opmærksom på, at lugt af klor eller gullig salt kan fore­komme. Dette er helt normalt og vil forsvinde efter noget tid. Du har nu renset dit blød­gø­rings­anlæg, og kan med fordel påfylde Sani­tabs salt.

Skulle du have nogle spørgsmål til frem­gangs­måden, er BWT altid klar med tele­fo­nisk support i alle hver­dage mellem kl. 08.00-16.00

Tekniske detaljer

varenummer 701923010
Vægt 0,6 kg.
BWT Dioxal

BWT dioxal desinfektionspulver

Velkommen til det dansk websted for BWT!

Det ser ud til, at du kommer fra United States. Desværre har vi ikke et lokalt websted på dit sprog. Følg linket for at komme til det internationale websted, eller vælg et andet land.

Gå til international webstedet

Hvis du lukker meddelelsen eller klikker på linket ("mere") forbliver du på webstedet r dansk webstedet

Fortsæt til den internationale side
Vælg et andet land