Global
Fandt du ikke dit land?
BWT samarbejder med tusinder af partnere verden over i mere end 80 lande. Send os en besked. Den rette kontaktperson vil kontakte dig.

BWT Bestaqua 14 ROC Clinic

 
Kontakt os for tilbud
varenummer:421050116
  • Producerer demineraliseret vand, vandkvalitet <0,5 µS/cm
  • Leverer vand til både autoklaver og flaskevandssystemer for dental units
  • Pladsbesparende og kompakt konstruktion af høj kvalitet
  • Kræver minimal vedligeholdelse og er nem at servicere
  • Simpel visning og indstilling af flow, temperatur og driftsparameter via APP på smartphone
  • 100% beskyttet mod støv – ingen ventilator og meget støjsvag

Produk­t­de­taljer

 Højty­dende løsning, som leverer demi­ne­ra­li­seret vand til alle autoklaver og flaske­vand­sy­stemer i klinikken

 

To-trins vand­fil­tre­ring på minimal plads
BWT Bestaqua 14 ROC Clinic er en kombi­na­tion af en omvendt osmose membran­modul Bestaqua 14 ROC og demi­ne­ra­li­se­rings­fil­tret Best­demin.

Omvendt osmose er en membran­fil­tre­rings­proces, der kombi­neret med et højt vand­tryk, filtrerer de opløste stoffer som kalk og tung­me­taller fra vandet og tillader kun rene vand­mo­le­kyler at trænge igennem. Membra­nens fine porer holder selv mikro­or­ga­nismer som bakte­rier tilbage og sørger for, at de opløste stoffer fjernes næsten fuld­stæn­digt.

Demi­ne­ra­li­se­rings­fil­tret Best­demin efter­po­lerer og opret­holder en ensartet lav lednings­evne i vandet.

Slut med demi­ne­ra­li­seret vand på dunke
Vand­fil­trene leverer demi­ne­ra­li­seret vand af høj kvalitet <0,5 μS/cm i hele drifts­pe­ri­oden. Du slipper for besværet med at indkøbe og hånd­tere demi­ne­ra­li­seret vand på dunke.

Særdeles lave driftsom­kost­ninger
Du slipper helt for indkøb af demi­ne­ra­li­seret vand. Der skal kun fore­tages service én gang om året. Derudo-ver er kapa­ci­teter på filtrene høje, hvilket giver særdeles lave driftsom­kost­ninger.

Stabil drift på autoklaver og dental units
Vandets høje kvalitet beskytter autoklaven mod drifts­stop og sikrer en høj kvalitet af autokla­ve­ringen.

Høj kapa­citet giver alsidig anven­delse
Kombi­na­tionen af omvendt osmose filtre­ring efter­fulgt af et demi­ne­ra­li­se­rings­filter giver en ekstrem høj kapa­citet. Det giver mulighed for at enheden både leverer vand til alle autoklaver og flaske­vand­sy­stemet til dental units i klinikken.

Nemt at udskifte membran­modul og filter
Éngangs­fil­trene BWT best­demin instal­leres med et filter­hoved, som auto­ma­tisk lukker for vandet under udskift­ning. Filter­sy­stemet består af et engangs­filter og et filter­hoved, som begge er føde­va­re­god­kendt. Filtrene kræver et minimum af plads og kan udskiftes uden brug af værktøj. Nemt, enkelt og hygiej­nisk.


Tekniske detaljer

varenummer 421050116
Permeatydelse ₁ 120 l/h
Saltreduktion > 98 %
Vandudnyttelse WCF ₁,₂,₃ Ca. 50 %
El-tilslutning/internsikring 230 / 50 / 1,25 T (V/Hz/A)
Stromforbrug 200 / < 3 (W)
Anlægssikring 1,25 A, træg
Råvands- / koncentrat- / permeattilslutning ¾” / 8 mm / 8 mm
Tilgangstryk (min./max.) 1,5 / 4,0 bar
Tilgangstemperatur råvand (min/max) 5 … 30 °C
Omgivelsestemperatur (min./max.) 5 … 40 °C
Ledningsevne efter 1. trin (Bestaqua 14 ROC) < 50 µs/cm
Ledningsevne efter 2. trin (Bestdemin) < 3 µs/cm
Jern og mangan (Fe+Mn) < 0,05 mg/l
Dimensioner (H x B x D) ₄ 153 x 271 x 505 mm
Vægt₅ 11 kg

Forbrugs­varer

Membran ROC 14 (Skiftes årligt)

450000175 (BWT vare­nummer)

Best­demin plus XL filter (Skiftes efter forbrug)

421018051 (BWTva­re­nummer)

VIGTIGT! BWT bestaqua 14 ROC må kun forsynes med koldt vand af drik­ke­vand­skva­litet. WCF: Water Conver­sion Factor 1) Den angivne ydeevne gælder for drift uden perme­at­mod­tryk ved en vand­tem­pe­ratur på 15 °C. Den ydeevne, der er mulig i praksis, afhænger af forskel­lige para­metre som f.eks. føde­vand­skva­li­teten, vand­tem­pe­ratur, modtryk på perme­at­siden osv. og kan derfor afvige fra den her viste værdi. 2) Brugen af en forbe­hand­lings­enhed til føde­vand eller et partikel- og aktivt kulfilter som f.eks. BWT best­taste anbe­fales. 3) Stan­dar­dindstil­lingen svarer til en WCFværdi pa ca. 50 % ved stan­dard­for­hold (se ref. 1). Anlæg­gets totale WCF kan variere alt efter lokale forhold og stan­dar­dindstil­linger, f.eks. rense­cy­klusser. 4) Nødvendig instal­la­tions­højde for membranskift på Bestaqua 14 ROC er minimum 550 mm. 5) Mål og vægt angivet uden best­demin plus XL.

 

Så nemt installerer du løsningen

I videoen ser du, hvor nemt og enkelt BWT bestaqua 14 ROC Clinic er at instal­lere.
Video-ROC-Clinic-installation
Video-ROC-Clinic-installation

BWT Bestaqua 14 ROC Clinic

Ved at indsende denne formular accepterer du automatisk vores Privatlivspolitik *

Velkommen til det dansk websted for BWT!

Det ser ud til, at du kommer fra United States. Desværre har vi ikke et lokalt websted på dit sprog. Følg linket for at komme til det internationale websted, eller vælg et andet land.

Gå til international webstedet

Hvis du lukker meddelelsen eller klikker på linket ("mere") forbliver du på webstedet r dansk webstedet

Fortsæt til den internationale side
Vælg et andet land