BWT bestdemin Plus
BWT bestdemin Plus

Bestdemin PLUS

 
Kontakt os for tilbud
varenummer:428123220
  • Demineraliseret vand til mindre autoklaver
  • Slut med demineraliseret vand på dunke
  • Indbygget kontraventil
  • Samme hoved til begge filterstørrelser
smutvejen

Produk­t­de­taljer

Best­demin er et hygiej­nisk éngangs­filter, som produ­cerer demi­ne­ra­li­seret vand. Best­demin er velegnet til bordau­toklaver, hvor vand­for­bruget er lavt. Ekstra engangs­filtre kan lagres i klinikken, der ved har du altid har et filter klar til udskift­ning.

Slut med demi­ne­ra­li­seret vand på dunke
Vand­fil­trene leverer demi­ne­ra­li­seret vand af høj kvalitet <0,5 μS/cm i hele drifts­pe­ri­oden. Du slipper for besværet med at indkøbe og hånd­tere demi­ne­ra­li­seret vand på dunke.

Nem udskift­ning af éngangs­filter
Éngangs­fil­trene BWT best­demin PLUS instal­leres med et univer­salt filter­hoved, som auto­ma­tisk lukker for vandet under udskift­ning. Nemt, enkelt og hygiej­nisk.

Særdeles lave driftsom­kost­ninger
Du slipper helt for indkøb af demi­ne­ra­li­seret vand. Der skal kun fore­tages service én gang om året på WFA-​unit. Derudo¬ver opnår du meget høje kapa­ci­teter på filtrene, hvilket giver særdeles lave driftsom­kost­ninger.

Stabil drift og minimal service på autoklaven
Vandets høje kvalitet beskytter autoklaven mod drifts­stop på grund af lav lednings­evne eller problemer med salte i dyserne.

Vand­fil­tret fås i stør­rel­serne XL og 2XL og kan opbe­vares på lager i to år.

Tekniske detaljer

varenummer 428123220
Kapacitet, v. 1.000 μS/cm i tilgangsvandet 2-300 liter
BWT bestdemin Plus

Bestdemin PLUS

Ved at indsende denne formular accepterer du automatisk vores Privatlivspolitik *

Visit our international website

Stay on this website