De ville af med det høje kalkindhold i det københavnske vand

Caro­line og Anders fandt deres drøm­me­bolig på Nørrebro i Køben­havn. Parrets erfa­ringer med det høje kalkind­hold i det køben­havnske vand gjorde at de beslut­tede at inve­stere i et BWT blød­gø­rings­anlæg for at beskytte deres færdig-renoverede drøm­me­bolig mod kalken.

Fordele
  • Længere levetid for parrets husholdningapparater
  • Parret sparer tid på den tidskrævende rengøring
  • Beskyttelse af parrets nye VVS installationer
BWT produkter
  • BWT AQA life

Anders og Caro­line har gjort sig mange tanker om løsnin­gerne under deres renove­ring: " Det har hele tiden været med den indstil­ling at det er et gammelt hus, men det skal være med nye ting man kan få, som kan gøre hver­dagen nemmere for os." Fortæller Caro­line

Parret kender alt for godt til proble­merne ved højt kalkind­hold

I parrets tidli­gere hjem blev de alle­rede beskendt med udfor­drin­gerne ved at have vand med et højt kalkind­hold. I dag bor parret i hoved­stads­om­rådet, hvor kalkind­holdet er rigtig højt og derfor har de valgt at inve­strere i et blød­gø­rin­ganlæg, får at få blødt vand i deres nye bolig.

eller

Visit your local website

Stay on this website