Tryg­heds­af­taler

BWT VAND

Regi­strer dit BWT blødgøringsanlæg og slip for bekym­ringer

Når du regi­strerer dit BWT blød­gø­rings­anlæg, uanset model, får du auto­ma­tisk en Tryghed Premium aftale, som er gratis de første 2 år fra instal­la­tion­s­tids­punktet. Du kan frit ændre din tryg­heds­af­tale efter­føl­gende eller opsige din aftale til enhver tid.

Vi er meget mere end et vand­be­hand­lings­firma. Vi er også en lands­dæk­kende servi­ce­or­ga­ni­sa­tion med et netværk af BWT servi­ce­tek­ni­kere med høj faglighed. Derfor er vi altid klar med en hjæl­pende hånd.

 

Tryghed tilpasset dit behov

Vi tilbyder tre forskel­lige tryg­heds­af­taler til blød­gø­rings­anlæg. Det der adskiller tryg­heds­af­ta­lerne fra hinanden, er indholdet samt hvor mange års garanti, du får på dit BWT anlæg. Derfor er det helt op til dig, hvilken tryg­heds­af­tale, der passer til dit behov. Ved at tegne en tryg­heds­aftale slipper du for ufor­ud­sete udgifter og bekym­ringer om service på blød­gø­rings­an­lægget.

Service
Service

Visit our international website

Stay on this website