Service til erhverv

Downloads og guides

Her har vi samlet en masse nyttige materialer, for at gøre det nemt for dig at være BWT-samarbejdspartner. Du kan bl.a. downloade annoncer klar til brug, billeder, logoer, produkttekster til din webshop, guides mm.
download-stage download

Down­lo­ad­liste

Manu­aler og quick guides
AQA basic Manual PDF, 6 Mb Download
AQA basic Quick Guide PDF, 427 Kb Download
AQA life Manual PDF, 2 Mb Download
AQA life Quick Guide PDF, 820 Kb Download
E1 vandfilter Manual PDF, 8 Mb Download
AQA Detector Complete Quick Guide PDF, 269 Kb Download
BWT Perla Manual PDF, 4 Mb Download
BWT Perla Seta Manual PDF, 4 Mb Download
BWT Perla Quick Guide DK PDF, 2 Mb Download
Produk­t­da­ta­blade
AQA basic life produktblad PDF, 1295 Kb Download
E1 vandfilter produktblad PDF, 1165 Kb Download
Rondomat Duo datablad PDF, 303 Kb Download
Sanitabs produktblad PDF, 2 Mb Download
AQA Detector Complete Produktdatablad PDF, 226 Kb Download
AQA Guard Wireless Sensor Produktdatablad PDF, 203 Kb Download
AQA Stop Wire­less Produk­t­da­ta­blad PDF, 339 Kb Download
IOCLEAN Produktdatablad PDF, 169 Kb Download
Brochurer og tilbudsskabeloner
BWT brochure - AQA basic og AQA life PDF, 6 Mb Download
Silkeblødt ​BWT vand brochure - 16 sider PDF, 21 Mb Download
Tilbud­s­ska­be­lon AQA Life - ­Basic Word, 316 Kb Download
Tilbud­s­ska­be­lon ­BWT PERLA Seta Word, 548 Kb Download
Tilbud­s­ska­be­lon BWT PER­LA - BWT ­PERLA Home Word, 593 Kb Download
Tillykke med dit BWT anlæg_Guide til forbrugeren PDF, 1212 Kb Download
BWT VVS Produktkatalog PDF, 7 Mb Download
Produkt­bil­leder og 3D-​tegninger
3D tegninger AQA basic og life ZIP, 31 Mb Download
3D tegninger Perla ZIP, 31 Mb Download
3D tegninger Rondomat Duo ZIP, 26 Mb Download
AQA basic billedepakke ZIP, 510 Kb Download
AQA basic i miljø JPG, 90 Kb Download
AQA life billedepakke ZIP, 512 Kb Download
AQA life i miljø JPG, 278 Kb Download
E1 vand­filter billedepakke ZIP, 1195 Kb Download
AQA Guard Wire­less Sensor - 1280x1280 px PNG, 567 Kb Download
BWT Perla 1 - 800x800 px PNG, 228 Kb Download
BWT Perla 2 - 1280x1280 px JPG, 713 Kb Download
AQA Detector Complete PNG, 184 Kb Download
AQA Guard Wireless Sensor i hånd - 1280x1280px PNG, 561 Kb Download
AQA Guard Wireless Sensor på gulv - 1280x1280px JPG, 497 Kb Download
AQA Stop Floor Sensor PNG, 126 Kb Download
AQA Stop Wireless PNG, 430 Kb Download
AQA Stop Wireless i miljø JPG, 511 Kb Download
AQA Stop Wireless og AQA Guard Wireless Sensor JPG, 80 Kb Download
BWT IOCLEAN rensetablet (1) PNG, 11 Mb Download
BWT IOCLEAN rensetablet (2) PNG, 7 Mb Download
BWT IOCLEAN rensetablet (3) PNG, 482 Kb Download
Perla tabs - 25 og 10 kg PNG, 4 Mb Download
Perla tabs 10 kg PNG, 3 Mb Download
Perla-tabs og IOClean-abonnement PNG, 714 Kb Download
Perla-tabs-25-kg PNG, 174 Kb Download
Dioxal 20 - Desinfektionspulver PNG, 292 Kb Download
Bille­de­pakke - Tilbehør til blød­gø­rings­anlæg ZIP, 37 Mb Download
BWT Perla billedepakke ZIP, 6 Mb Download
Til webshop og hjem­mesider
AQA basic billedepakke ZIP, 510 Kb Download
AQA life billedepakke ZIP, 512 Kb Download
E1 vand­filter billedepakke ZIP, 1195 Kb Download
BWT Perla billedepakke ZIP, 6 Mb Download
Bille­de­pakke - Tilbehør til blød­gø­rings­anlæg ZIP, 37 Mb Download
BWT-Perla Stemningsbilleder-i-samlet-pakke ZIP, 4 Mb Download
Produkttekster til webshop og hjemmesider - BWT anlæg og tilbehør Excel, 16 Kb Download
Produkttekster til webshop og hjemmesider Excel, 16 Kb Download
ZIP, Download
Til sociale medier
Hands-on guide til markedsføring på sociale medier PDF, 2 Mb Download
SoMe komplet pakke med guide ZIP, 22 Mb Download
Til showroom/udstillinger
BWT Perla Roll up - vare­nummer 659999371 -​ bestilles hos BWT PDF, 66 Mb Download
BWT vand Roll up - vare­nummer 659999355 -​ bestilles hos BWT PDF, 66 Mb Download
6 fordele Roll up - vare­nummer 659999356 - bestilles hos BWT PDF, 66 Mb Download
BWT Perla plakat 70 x 100 cm - vare­nummer 659999370 - bestilles hos BWT PNG, 170 Kb Download
Annon­ce­ska­be­loner og PR
A5 forhandlerflyer - AQA life og basic PDF, 1127 Kb Download
Halvsides 266x180mm annonce - AQA life og basic PDF, 1263 Kb Download
Halvsides annonce - BWT PERLA PDF, 588 Kb Download
Kvartsides 131x180mm annonce - AQA life og basic PDF, 839 Kb Download
Kvartsides annonce - BWT PERLA PDF, 356 Kb Download
Logoer
BWT_Log­o_blue ZIP, 2 Mb Download
BWT logo blå PNG, 21 Kb Download
BWT logo hvid PNG, 20 Kb Download

Sådan udpakker/dekom­pri­merer du en ZIP-​mappe

  1. Down­load filen/mappen og find den i stifinder
  2. Hvis du vil udpakke hele mappen, skal du højre­klikke for at vælge 'Udpak alle' og derefter følge vejled­ningen.
  3. Hvis du vil udpakke en enkelt fil eller mappe, skal du dobbelt­klikke på den ZIP-​kompri­me­rede mappe for at åbne den.


Vores nye katalog er landet!

BWT VVS Produkt­ka­talog - Se det online!
Se vores helt nye VVS produktkatalog online!

Nyheds­brev


Tilmeld dig vores nyheds­brev for VVS-​instal­la­tører og gros­si­ster. 

Modtag nyt om trænings­dage, markeds­fø­ring og teknisk infor­ma­tion om produkter fra BWT.

 

 

Udstillingsmaterialer til showroom og events

Vi har en række udstil­lings­ma­te­ri­aler klar til bestil­ling.
Find de mate­ri­aler du skal bruge og send os en mail med vare­nummer og antal.

 

Roll ups klar til brug

BWT Perla Roll up
Vare­nummer: 659999371
BWT vand Roll up Vare­nummer: 659999355
6 fordele Roll up Vare­nummer: 659999356

 

Roll ups måler: 800 x 2000 mm

Bestil materialer
Roll-ups

Trykte brochurer

 

Silke­blødt BWT vand (PERLA), brochure 16 sider A4
Vare­nummer: 659999372

BWT brochure - kalkfrit vand - AQA basic og life med kalk­test
Vare­nummer: 659999350

Bestil materialer
Brochurer

Plakater klar til brug

 

BWT Perla Plakat
Vare­nummer: 659999370 

Plakaten måler: 700 x 1000 mm


Bestil materialer
Plakat

Podier til produkter

 

Lille podie (60x60x30) til 1 anlæg
Varenummer: 659999366 

Stort podie (100x60x30) til 2 anlæg
Varenummer: 659999365

Bestil materialer
podier

Træning og kurser

Deltag på et BWT kursus og bliv klogere på alle fordelene ved BWT vand

Vi tilbyder gratis træning og kurser, for at klæde dig ekstra godt på som forhandler af BWT produkter.

Vi har forskel­lige kurser bl.a. med fokus på produk­t­nyheder, instal­la­tion og opstart af BWT speci­fikke produkter samt intro­duk­tion og guide til vores helt nye digi­tale part­n­er­kon­cept og point-​​system. 

Få over­blik over kommende kurser og temaer og tilmeld dig via linket.

Tilmeld dig her
Perla perla
VVS Træning: Introduktion til BWT Perla og BWT Partner-koncept
Lær alt om det nye intelligente blødgøringsanlæg - BWT Perla samt vores nye BWT Partnerkoncept, der er fuld af fordele for dig som installatør.
Træning Træning
VVS Seminar - Gene­relt om BWT vand og BWT blød­gø­rings­anlæg
Bliv klog på silkeblødt BWT vand . Lær om BWT blødgøringsanlæg til private og ejendomme.

BWT Proportal - din digitale platform

Et helt nyt BWT part­n­er­kon­cept

I den nye part­ner­portal kan du bl.a. regi­strere produkter og optjene BWT Point

Vores nye part­n­er­kon­cept er helt unikt, og du kan blive en del af det alle­rede i dag! Konceptet tager samar­bejdet mellem BWT, dig som instal­latør og slut­kunden til et helt nyt niveau med en masse fordele vha. en digital plat­form. På www.pro.bwt.dk finder du part­ner­por­talen som kan give dig adgang til fjern­di­ag­nose af kundens BWT anlæg, produkt­re­gi­stre­ring, BWT point og meget mere.

I den nye part­ner­portal kan du regi­strere BWT produkter med en produkt­kode. Ved at regi­strere de produkter du sælger og instal­lerer, optjener du point i part­ner­por­talen, som du senere kan indløse. Part­ner­por­talen er direkte forbundet til det produkt, som kunden regi­strerer i [email protected] app.
Gå til BWT Proportal
Pro Portal

Instruk­tionsvi­deoer og guides til BWT Perla

Opstart-produktregistrering-perla-video
Opstart-produktregistrering-perla-video
Video: Opstart og produktregistrering af BWT Perla
Test-justering-video
Test-justering-video
Video: Sådan tester og justerer du hårdhedsgraden på et BWT Perla blødgøringsanlæg
AQA-stop-liter-video
AQA-stop-liter-video
Video: Sådan indstiller du BWT AQA Stop Liter i BWT Perla (Indbygget vandalarm)
aqa-guard-video
aqa-guard-video
Video: Sådan tilkobler du BWT AQA Guard Wireless Sensor (Vandalarm)

Instal­la­tions­vi­deoer og guides til AQA life og AQA basic

life
life
Video: Sådan installerer du et BWT AQA life blødgøringsanlæg
basic
basic
Video: Sådan installerer du et BWT AQA basic blødgøringsanlæg
Test-justering-video
Test-justering-video
Video: Test og justering af hårdhedsgrad på AQA life
Test-justering-video
Test-justering-video
Video: Test og justering af hårdhedsgrad på AQA basic

Ofte stil­lede spørgsmål

Hvorfor anbe­faler vi at bibe­holde 6 hård­heds­grader i det blød­gjorte vand?

BWT’s blødgøringsanlæg kan i princippet levere vand med 0 hårdhedsgrader, men vi anbefaler altid at anlægget indstilles til 6 hårdhedsgrader i det blødgjorte vandet pga. følgende årsager; Meget blødt vand kan få en flad og kedelig smag pga. intet mineralindhold. Det kan være svært at skylle sæbe af hænder, krop og tøjet i vaskemaskinen ved meget blødt vand. Har du gamle jernrør i dit hus, kan der være risiko for tæringer ved mindre end 6 hårdhedsgrader i det blødgjorte vand. Vand med 6 hårdhedsgrader betegnes som ”blødt” vand. Du vil opleve en betydelig minimering af kalkaflejringer, mindre forbrug af sæbe og shampoo samt væsentligt forlængede levetider på husholdningsapparater mm.

I Danmark måles vandets kalkindhold i tyske hårdhedsgrader (°dH), som opdeles i niveauer efter, hvor hårdt vandet er;

Meget blødt: < 4 °dH
Blødt: 4 – 8 °dH
Middelhårdt: 8 – 12 °dH
Temmelig hårdt: 12 – 18 °dH
Hårdt: 18 – 24 °dH
Meget hårdt: 24 – 30 °dH
Særdeles hårdt: > 30 °dH

Kilde: www.geus.dk

Hvad skal jeg være opmærksom på ved instal­la­tion af blød­gø­rings­anlæg?

Blødgøringsanlægget installeres lige efter vandmåleren, hvor vandet kommer ind i huset. Du skal være opmærksom på, at der skal være et gulvafløb og en stikkontakt i nærheden af det sted, hvor blødgøringsanlægget skal installeres. Er du i tvivl om noget? Spørg en VVS’er til råds, og hør om anlægget kan installeres hos dig. Et blødgøringsanlæg skal installeres af en autoriseret VVS’er.

Hvad er blødt vand?

I blødt vand findes kun lidt eller ingen kalk. Nogle steder i Danmark fremkommer blødt vand (vand med meget lav koncentration af kalk) naturligt, fordi der ikke er meget kalk i jordlagende. Eksempelvis er dette tilfældet i de sandede jorde i Vestjylland. I lande som Sverige og Tyskland har man fjernet kalk fra vandet i flere år uden problemer.

Kan jeg mærke forskel på huden og tøjet?

Tøjet bliver meget blødere uden kalkholdigt vand. Det er kalk i vandet, der gør tøjet stift efter vask. Du kan også mærke det på huden, da kalk lægger sig som en hinde på din krop, hvilket gør det vanskeligere for fugtighedscreme at trænge ind. Efter et bad i blødt vand, optager din hud bedre din yndlingscreme, og hudens naturlige olier bibeholde

Hvad sker der, når de to års gratis tryge­heds­a­bon­ne­ment udløber?

Når du registrerer dit BWT blødgøringsanlæg tegner du automatisk en Tryghed Premium aftale, hvor de første 2 år er gratis. Efter de 2 år vil din Tryghed Premium aftale automatisk blive fornyet. Ønsker du ikke længere at have en Tryghed Premium aftale, kan du når som helst ændre den til en anden tryghedsaftale eller opsige aftalen helt med 30 dages varsel. Vi arbejder på en løsning, hvor du kan ændre eller opsige din aftale ved at logge ind på din konto. Indtil da kan du ændre eller opsige dit abonnement ved at henvende dig på e-mail [email protected] eller tlf. +45 43 600 500.

Hvad er hårdt vand?

Hårdt vand indeholder en høj koncentration af mineraler såsom kalk og magnesium. Mængden af kalk- og magnesium-ioner udgør hårdhedsgraden i vandet. Et blødgøringsanlæg fjerner hårdhedsgrader fra vandet.

Hvordan tilkalder jeg en tekniker, hvis jeg oplever problemer med mit anlæg?

Du kan altid booke en servicetekniker online på service.bwt.dk eller kontakte vores serviceafdeling på telefon 43 600 500 på hverdage kl. 8.00 – 16.00, hvis dit blødgøringsanlæg går i fejl eller har behov for service.

Hvad sker der med kalkaflejringerne?

Med blødgjort vand vil behovet for afkalkning være reduceret til et minimum. Du kan opleve mindre kalkaflejringer efter længere perioder helt uden rengøring. Kalken vil være væsentligt nemmere at holde nede uden skrappe rengøringsmidler og timevis af besværlig rengøring.

Hvordan måles kalken i vandet?

Hvor kalkholdigt vandet er måles i tyske hårdhedsgrader og enheden angives med o dH (deutsche harde), som opdeles i niveauer efter, hvor hårdt vandet er.

Meget blødt: < 4 °dH
Blødt: 4 – 8 °dH
Middelhårdt: 8 – 12 °dH
Temmelig hårdt: 12 – 18 °dH
Hårdt: 18 – 24 °dH
Meget hårdt: 24 – 30 °dH
Særdeles hårdt: > 30 °dH

Du kan se, hvor hårdt vandet er i dit område på GEUS’s hjemmeside.

Hvorfor skal jeg registrere mit anlæg?

Ved at registrere dit blødgøringsanlæg får du automatisk 2 års gratis Tryghed Premium aftale fra anlæggets idriftsættelsesdato. Vælger du at forsætte din aftale efter de to år, vil dit anlæg være omfattet af ubegrænset garanti og fast serviceeftersyn hver andet år. For at være omfattet af ubegrænset garanti skal anlægget senest være registeret et år efter installation.

Hvad betyder et blødgøringsanlæg for rengøringen af mit hjem?

Med et blødgøringsanlæg fra BWT, vil du efter anbefalingerne have vand med 6 hårdhedsgrader – du vil have ”blødt” vand. Omfanget af afkalkning vil dermed være reduceret til et absolut minimum. Der vil stadig kunne ses aflejringer efter længere perioder uden rengøring, men det vil være væsentligt nemmere at holde genstridig kalk nede uden skrappe rengøringsmidler og timevis af arbejde.

Støjer et blød­gø­rings­anlæg

Når blødgøringsanlægget regenererer, aktiveres en lille motor og nogle ventiler skifter stilling. Det støjer dog ikke, så man kan sagtens have anlægget stående i bryggers eller køkken. Lydniveauet er sammenlignelig med en opvaskemaskine i drift.

Er det usundt at fjerne kalk fra vandet?

Så længe man primært fjerner kalk, er der ingen sundhedsrisici ved at fjerne det. Som eksempel, er vandet i Vestjylland næsten uden kalk helt naturligt, og i lande som Tyskland har man fjernet kalken fra vandet ved hjælp af blødgøring i mange år. Vi anbefaler, at hårdheden i vandet efter blødgøringsanlægget justeres til omkring 6 hårdhedsgrader. Derved bibeholdes sunde mineraler i vandet og vandet smager dejligt – samtidig minimerer du problemer med kalk.
Se mere

Welcome to the danish website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the danish website.

Continue on international site
Choose another country