aquadial
aquadial

BWT VAS /AQUADIAL 10/15/25 vízlágyító

kedvező árfekvés, BWT alap berendezése

Ajánlatkérés
  • Gazdaságos, felügyeletet nem igényel, ipari, kereskedelmi célú ingatlanokba javasolt
  • Az üzemeltetéshez a regeneráló sót állandóan biztosítani kell
  • Regenerálás alatt nincs lágyvízszolgáltatás

Termékleírás

 

BWT VAS simplex, egyosz­lopos, szaka­szos üzemű ipari vízlá­gyító alkal­ma­zása akkor aján­lott, ha a lágyvíz igény órán­ként vagy naponta állandó, illetve a vízfel­hasz­nálás össz­mennyi­sége ismert, és a lágyvíz nem szük­séges folya­ma­tosan 24 órán keresztül.

BWT VAS /AQUADIAL 25 típusig a készü­lé­keknél a gyan­ta­tartó oszlop és a sóoldó tartály integ­rálva van, így kis helyet foglal. Az ennél nagyobb készü­lé­keket külön­álló sóoldó tartállyal szál­lítjuk.

 

1 m3/h telje­sít­ménytől akár 50 m3/h telje­sít­mé­nyig. (3”-os csat­la­kozó méretig).

A kisebb telje­sít­ményű vízlá­gyító beren­de­zé­seket lakó­parkok és más intéz­mé­nyek számára kazánok, bojlerek, központi fűtés­rend­szerek feltöl­té­sére tovább mosodák, szál­lodák helyi vízlá­gyí­tá­sára ajánljuk.

A nagyobb telje­sít­ményű vízlá­gyító készü­lé­keket első­sorban kazánok, hűtő-fűtő rend­szerek, központi fűtési rend­szerek, ital­áru­gyártás és vízke­zelő rend­szerek vízelő­ké­szí­té­sére java­soljuk.

 

Opciók: beke­verő szelep, amennyiben a 0,1 nk° kezelt víz nem megfe­lelő. (VAS 10-25 közötti méretnék a beke­verő szelep be van építve a beren­de­zésbe).

A beren­dezés elé java­solt egy 100 µm-es finom­ságú vízszűrő beépí­tése, hogy a vízlá­gyító beren­de­zést megóvjuk a lebegő szennye­ző­dé­sektől és növeljük a gyanta élet­tar­tamát.

Welcome to the hungarian website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the hungarian website.

Continue on international site
Choose another country