Ontdek de nieuwe AQA therm MOVE Power

cv-waterbehandeling

Compact en handig mobiel-​​RO toestel nodig voor CV-​waterbehandeling?

Water­be­han­de­ling raakt in België meer en meer inge­bur­gerd, maar nog veel te vaak wordt het enkel geas­so­ci­eerd met sani­tair water. Wat veel mensen niet weten: het water waar cv-​instal­la­ties, vloer­ver­war­mings­lei­dingen of zonne­col­lec­toren mee worden opge­vuld moet ook van goede kwali­teit zijn, anders kan kalk­aan­slag en corrosie de goede werking ervan verstoren. De producten van BWT behan­delen snel en gemak­ke­lijk het vulwater van CV-​instal­la­ties, met mobiele toestellen voor onthar­ding of omge­keerde osmose. De AQA therm MOVE Power is de handigste partner bij het vullen van vrijwel alle types en groottes van CV-​instal­la­ties.

Waarom kiezen voor de AQA therm MOVE Power voor CV-​waterbehandeling? 

Wat als een mobiel RO-​toestel écht mobiel was?

Gedaan met sleuren met zware en logge appa­raten: de AQA therm Move Power is krachtig én handig. Het toestel is gemak­ke­lijk verplaats­baar dankzij zijn klein formaat en frame op wiel­tjes. Ook inbe­grepen zijn twee monteer­bare ster­wielen, waar­door u gemak­ke­lijk trappen op en af wandelt. Handig als de cv-instal­latie zich in de kelder bevindt, bijvoor­beeld.

Ook over het onder­houd hoeft u zich geen zorgen te maken, de membranen in de AQA therm MOVE Power zijn compact en zeer perfor­mant. Het toestel levert tot 360 l/h en ca. 80.000 l. perfect zoutarm water met één membraanset! Na verza­di­ging kan u de membranen eenvoudig zelf vervangen, u heeft hier geen gereed­schap voor nodig. U koopt simpelweg de vervang­mem­branen aan bij BWT en de rest is plug and play.

Onge­acht de kwali­teit van het onbe­han­delde water, de AQA therm Move Power levert altijd perfect zoutarm water conform de strengste eisen, en dit wordt ook continu gemo­ni­tord. Zodra de instel­bare grens­waarde (80 of 120 μS/cm) wordt over­schreden tijdens het vullen, ontvangt u een bericht via de appli­catie en op het scherm van het toestel. Zo bent u er zeker van dat (kalk)afzet­tingen en corrosie vermeden worden en de CV-instal­latie maxi­maal beschermd blijft.

AQA therm MOVE Power

Zoom op de AQA therm MOVE Power

  • Vulcapaciteit van ca. 80.000 liter
  • Monteerbare sterwielen voor gemakkelijke verplaatsingen op trappen
  • Snelle membraanvervanging, zonder gereedschap
  • Meteen inzetbaar op Belgisch leidingwater
  • Bedieningsvrije vulprocedure, stopt automatisch wanneer de instelbare uitschakeldruk wordt bereikt
  • Conform de WTCB-TV-278 en de VDI-2053-richtlijnen

Welk water is geschikt voor CV-installaties?

Het Belgi­sche WTCB (Weten­schap­pe­lijk en Tech­nisch Centrum van het Bouw­be­drijf) onder­streepte recent het belang van kwali­teitsvol water voor verwar­mings­in­stal­la­ties middels de Tech­ni­sche Voor­lich­ting (TV) 278. Alle fabri­kanten en impor­teurs van verwar­mings­toe­stellen die lid zijn van de ATTB (Asso­ci­atie voor Ther­mi­sche Tech­nieken in België) moeten deze richt­lijnen onder­schrijven.

Ook de Duitse inge­ni­eurs­ver­e­ni­ging VDI verfijnde dit jaar haar richt­lijnen voor de kwali­teit van cv-water: de bekende ‘VDI-2035-richtlijnen’. Hierin staan richt­waarden voor de hard­heid, de pH-waarde en de geleid­baar­heid (zout­ge­halte) in functie van het instal­la­tie­ver­mogen, de speci­fieke water­in­houd en de aange­wende metalen van leidingen en ketel. Deze richt­lijnen werden ook door het WTCB over­ge­nomen. 

Ontdek het uitzonderlijk promopack

Deze 3 producten maken het voor u als installateur zeer eenvoudig om cv-instal­la­ties klein en groot te vullen en de kwaliteit van het cv-water te analyseren.

AQA therm MOVE Power

De AQA therm MOVE Power is een mobiel RO-toestel dat dient voor ontzouting (demineralisatie) van koud leidingwater. U vult er gemakkelijk gesloten systemen, zoals centrale verwarming systemen, mee. Het voedingswater wordt voor ca. 95% ontzout; het permeaat (geproduceerde RO-water) heeft op Belgisch leidingwater een geleidbaarheid <50μS/cm en is daarmee conform aan de WTCB-TV-278 en VDI-2035 richtlijnen.
Meer ontdekken
AQA therm MOVE Power

AQA therm MOVE Case

De AQA therm MOVE Case koffer is inbe­grepen bij de AQA therm MOVE Power pack en zorgt voor een vlotte aanslui­ting en vulling. De aansluit­koffer bevat 3 drukslangen, een 90μm filter en een veilig­heids­vulklep. Indien u op de aanvul­lei­ding van uw cv-​systeem een AQA therm HES vulblok heeft voor­zien, sluit u de AQA therm MOVE Power nog sneller aan dankzij de bijge­le­verde adapter. 

Meer ontdekken
AQA therm MOVE Case

AQA therm Analysekoffer

De AQA therm Analysekoffer dient om ter plaatse analyses uit te voeren ter controle, of de waterkwaliteit conform is aan de geldende richtlijnen (voor CV installaties: WTCB, VDI, richtlijnen van ketelfabrikanten enz.). U meet eenvoudig en snel de totale hardheid, de pH-waarde en de geleidbaarheid van het systeemwater.

Meer ontdekken
analyse-kit_1280x1280

Contacteer ons

Vragen over de AQA therm MOVE Power of over andere BWT-​producten voor cv-​water­be­han­de­ling? Stel uw vraag hier en wij nemen zo snel moge­lijk contact met u op.

Ja, ik wil graag informatie van BWT ontvangen. Ik kan me op elk moment afmelden door een e-mail te sturen naar [email protected]
Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden*.

Visit our international website

Stay on this website