Opleidingen

Word een” drinkwater professional” dankzij best water technology !

School uw waterkennis met onze verschillende opleidingen.

Ontwikkel uw kennis

Opleiding
Bent u een leer­gie­rige instal­la­teur en hebt u erva­ring in sani­tair of centrale verwar­ming? Dan bent u de persoon die in aanmer­king komt voor de oplei­dingen geor­ga­ni­seerd door BWT AQAdemy.

BWT gelooft in levens­lang leren en wilt u graag updates blijven bezorgen over de nieu­wig­heden i.v.m. water.

Het aanbod bestaat uit zowel commer­ciële als tech­ni­sche oplei­dingen die water­be­han­de­ling voor sani­taire toepas­singen en water­be­han­de­ling van centrale verwar­ming omvatten. Dit programma inte­greert al onze nieu­wig­heden en combi­neert theorie en prak­tijk om u een sterke basis te geven op het gebied van water­be­han­de­ling.

Met theo­re­ti­sche en prak­tijk­ge­richte oplei­dingen bieden we een ruim aanbod voor zowel de star­tende als geves­tigde instal­la­teurs. Star­ters leren de kneepjes van het vak van profes­si­o­nele BWT-​technici en -​verkopers. En leer­gie­rige instal­la­teurs met water­be­han­de­lings­er­va­ring kunnen zich omscholen tot expert.

Opleiding voor VIP-installateurs

BWT gelooft in levens­lang leren. Als u deel uitmaakt van het loya­li­teits­pro­gramma heeft u jaar­lijks recht op een aantal gratis oplei­dingen.

Service

Welcome to the Belgian website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Belgian website.

Continue on international site
Choose another country