Thero90
Thero90
Thero90
Thero90

BWT Thero 90 Pro

Omgekeerde osmose

 
Vraag een offerte aan
Bestelnummer: 16197AA
  • Ultra-compact en elegant toestel
  • Voor verwijdering van zouten, zware metalen, organica, chloor, micro-organismen, microplastics
  • Veel zuiniger in spoelwaterverbruik dan conventionele toestellen
  • Lekalarm via de LED bij zowel interne lek als bij lekkende kraan
  • Instelbare bypass voor elke gewenste bijmenging van toevoerwater
Ga naar
Productgegevens
Technical Details
 

TheRO-90

De TheRO-90 is een huis­hou­de­lijk RO-toestel voor onder de goot­steen. Het luidt een nieuwe gene­ratie in van omge­keerde osmose (RO) toestellen, in de vorm van een wissel­pa­troon. Deze weer­houd alle onge­wenste stoffen (zware metalen, chloor, hard­heid, slechte geuren en smaken) en bereidt u het zuiverste H2O. Het wissel­pa­troon wordt vervangen zoals een filter. Het compacte toestel bevat een hoge­druk­pomp en metingen van druk.

Werking:
Onder hoge druk (ca. 8 bar) wordt het water over een half­door­la­tend membraan geleid waarbij zuiver water diffun­deert door­heen het membraan naar de perme­aat­uit­gang, en het concen­traat (aan zouten inge­dikt rest­water) continu naar de afvoer loopt. De theRO-90 werkt alleen in combi­natie met een keuken­kraan; er zijn geen verdere toebe­horen nodig, ook geen opslagvat dat anders bacte­rie­kweek zou bevor­deren. De aansluitkop voor het patroon biedt de moge­lijk­heid in 3 standen onbe­han­deld water bij te mengen: stand 0 mengt niets bij, in standen 1/2/3 wordt er resp. 25/50/75% bijge­mengd.

Hygi­ë­ne­con­cept:
Om een lange levens­duur van het membraan te waar­borgen, blijft de pomp na productie ca.10sec. door­lopen om de laatste rest­zouten goed weg te spoelen. Boven­dien spoelt het toestel auto­ma­tisch ca. 30sec. telkens na 3u stil­stand.

 

Pro-versie:
met bediening via de Bluetooth App: De theRO-90Pro heeft enkele extra meetsondes (geleidbaarheid en temperatuur) en een waterteller, en biedt opvolging en bediening via een App (vereisten voor smartphones: minimaal Android 7.0 resp. iPhone 6). In de App programmeert men o.a. de start/ stop-drukken, men leest de werkingsdata uit, de resterende capaciteit van de voorfilter, en de alarmen. In geval van een lek wordt dit alarm hier uitgelezen, de LED op het toestel zal rood flikkeren.

Technische details

Producteigenschappen

Bestelnummer 16197AA
Aansluiting(IN - permeaat & concentraat): " 3/4"-5/16"
Leidingwaterdruk( min. - max.)1.5-4 bar
Water-/ omgevingstemperatuur (min.-max.)5-30°C /5-40°C
Zoutretentie>95%
WCF (verhouding permeaat/ toevoerwater), ca.50%
Elektrische voeding230V/50Hz
Verbruikin stand-by / in werking: 3 / 200 W
Afmetingen (B x D x H): 275 mm x 295 mm x 505 mm
Gewicht 10.6kg
Productgegevens
 

TheRO-90

De TheRO-90 is een huis­hou­de­lijk RO-toestel voor onder de goot­steen. Het luidt een nieuwe gene­ratie in van omge­keerde osmose (RO) toestellen, in de vorm van een wissel­pa­troon. Deze weer­houd alle onge­wenste stoffen (zware metalen, chloor, hard­heid, slechte geuren en smaken) en bereidt u het zuiverste H2O. Het wissel­pa­troon wordt vervangen zoals een filter. Het compacte toestel bevat een hoge­druk­pomp en metingen van druk.

Werking:
Onder hoge druk (ca. 8 bar) wordt het water over een half­door­la­tend membraan geleid waarbij zuiver water diffun­deert door­heen het membraan naar de perme­aat­uit­gang, en het concen­traat (aan zouten inge­dikt rest­water) continu naar de afvoer loopt. De theRO-90 werkt alleen in combi­natie met een keuken­kraan; er zijn geen verdere toebe­horen nodig, ook geen opslagvat dat anders bacte­rie­kweek zou bevor­deren. De aansluitkop voor het patroon biedt de moge­lijk­heid in 3 standen onbe­han­deld water bij te mengen: stand 0 mengt niets bij, in standen 1/2/3 wordt er resp. 25/50/75% bijge­mengd.

Hygi­ë­ne­con­cept:
Om een lange levens­duur van het membraan te waar­borgen, blijft de pomp na productie ca.10sec. door­lopen om de laatste rest­zouten goed weg te spoelen. Boven­dien spoelt het toestel auto­ma­tisch ca. 30sec. telkens na 3u stil­stand.

 

Pro-versie:
met bediening via de Bluetooth App: De theRO-90Pro heeft enkele extra meetsondes (geleidbaarheid en temperatuur) en een waterteller, en biedt opvolging en bediening via een App (vereisten voor smartphones: minimaal Android 7.0 resp. iPhone 6). In de App programmeert men o.a. de start/ stop-drukken, men leest de werkingsdata uit, de resterende capaciteit van de voorfilter, en de alarmen. In geval van een lek wordt dit alarm hier uitgelezen, de LED op het toestel zal rood flikkeren.

Technical Details

Technische details

Producteigenschappen

Bestelnummer 16197AA
Aansluiting(IN - permeaat & concentraat): " 3/4"-5/16"
Leidingwaterdruk( min. - max.)1.5-4 bar
Water-/ omgevingstemperatuur (min.-max.)5-30°C /5-40°C
Zoutretentie>95%
WCF (verhouding permeaat/ toevoerwater), ca.50%
Elektrische voeding230V/50Hz
Verbruikin stand-by / in werking: 3 / 200 W
Afmetingen (B x D x H): 275 mm x 295 mm x 505 mm
Gewicht 10.6kg
Thero90

BWT THERO 90

Thero90 BWT Thero 90 Pro
Heb je een vraag over dit product? We helpen je graag!

Visit your local website

Stay on this website