analyse-kit_1280x1280
analyse-kit_1280x1280

AQA therm Analysekoffer

Zoek een installateur
Bestelnummer:58970
  • Handige draagkoffer
  • voor on-site analyseren en controleren van CV-waterkwaliteit
  • Complete set benodigdheden
Ga naar

Productgegevens

AQA Therm Analy­se­koffer is een handige analy­se­koffer voor kwali­teits­con­trole op CV-water. Het bevat een complete set beno­digd­heden voor on-site meting van de belang­rijkste para­me­ters van verwar­mings­water: hard­heid (TH), pH en geleid­baar­heid.

  • Deze koffer dient om analyses uit te voeren ter controle van confor­mi­teit aan de lokaal geldende richt­lijnen, de Duitse VDI-2035-2009 en de richt­lijnen van de ketel­fa­bri­kanten.
  • De draagkoffer is robuust en uit kunststof.

Meet­me­thodes

  • TH (totale hard­heid) : meet­me­thode titri­me­trisch; meet­be­reik: 1 druppel reagens bij 5ml meet­water komt overeen met 1°dH, bij 10ml meet­water is dit 0,5°dH.
  • pH-waarde : elek­trisch meet­toe­stel met meets­onde; meet­be­reik pH 0-14; hand­toe­stel op batte­rijen, met kunst­stof behui­zing en water­dichte bedie­nings­toetsen, met eenvou­dige kali­bratie.
  • Geleid­baar­heid : elek­trisch toestel met meets­onde en auto­ma­ti­sche tempe­ra­tuur­com­pen­satie; meet­be­reik 0-20 mS/cm; hand­toe­stel op batte­rijen, met kunst­stof behui­zing en water­dichte bedie­nings­toetsen, met eenvou­dige kali­bratie.

Veelgestelde vragen

Service

Technische details

Producteigenschappen

Bestelnummer 58970
TH meting - Meetmethode titratie
TH meting - hardheid per druppel reagens, per 10ml water 0.5°dH
pH meting - Meetmethode elektrisch
pH meting - Meetbereik 0-14 pH
Geleidbaarheidsmeting - Meetmethode elektrisch
Geleidbaarheidsmeting - Meetbereik 0-20mS/cm
Geleidbaarheidsmeting - Temperatuurcompensatie automatisch
Gewicht 4kg
Afmetingen (H x Bx D) 33 cm x 44cm x 7 cm
analyse-kit_1280x1280

AQA therm Analysekoffer

Visit our international website

Stay on this website