AQA therm MoRo
AQA therm MoRo

AQA therm Moro

Bescherm uw verwarming

Zoek een installateur
  • Handig verrijdbaar RO-toestel voor o.a. vulling van CV-installaties
  • Produceert de juiste waterkwaliteit voor een jarenlange zorgeloze uitbating en een optimaal rendement van CV-installaties
  • Op leidingwater is geen voorbehandeling nodig
  • Compleet met 2 beschermfilters, hogedrukpomp en terugstroombeveiliging
  • De steekwagen is voorzien van een omvalveiligheid
Ga naar
Productgegevens
Technical Details
FAQs

Het RO (Reverse Osmosis of Omgekeerde Osmose) membraan in de AQA therm Moro/ Permaq Mobile weerhoudt min. 95% van de zouten/mineralen die aanwezig zijn in het aangevoerde leidingwater. Tegelijk wordt de zuurtegraad (pH) verlaagd zodat aluminium componenten niet meer zullen corroderen en perforeren. CV-water met een laag zoutgehalte beschermt de installatie ook tegen corrosie door zuurstof die in oudere of slecht werkende installaties binnendringt. Na de initiële opstart van de CV-installatie wordt aanvulwater eveneens gedemineraliseerd, hiertoe wordt een AQA therm HES module in de aanvulleiding ingebouwd, waaraan een deminpatroon (AQA therm SRC) wordt aangesloten.

Technische details

Producteigenschappen

Productdebiet bij 15°C350 l/u
Vermogen550 W
Aansluitingen IN/UITDN20
Aansluiting afvoerDN15
Watertemperatuur min. / max.5°C - 25°C
Temperatuur, omgeving (min.-max.)5-40 °C
Max. ingangsdruk2-6 bar
Afmeting(H × B × D): 125 x 75 x 60cm
Elektrische voeding230V/50Hz
Vermogen1000 mg/l.

Hoe kan ik kalk­af­zet­ting en corrosie in mijn cv-​installatie vermijden?

Ideaal wordt de CV-installatie gevuld met water met geleidbaarheid <100µS/cm. In kleine (huishoudelijke) installaties volstaat om het vulwater alleen te ontharden, maar voor grotere watervolumes kan men best met behulp van een mobiel RO-toestel de installaties vullen. Voor bestaande installaties met corrosieproblematiek, kan men in de ringleiding een aftakking maken en hier een mobiele demineralisator aansluiten. Zo kan men tijdens de werking van de CV-installatie de waterkwaliteit verbeteren. 

Waarom is het toevoegen van chemische producten niet de eerste oplossing voor mijn CV-installatie?

Meestal kent men de exacte inhoud van de installatie niet, en gaat men eerder teveel toevoegen wat tot werkingsstoornissen kan leiden; meestal wordt nadien het gehalte aan actieve bestanddelen niet opgevolgd of gemeten, echter verbruikt dit wel degelijk en is er na verloop van tijd niets meer over en is er dan geen bescherming meer. Vanaf dan heeft de corrosie vrij spel.
In specifieke situaties is een curatieve chemische behandeling, als aanvulling bij de preventieve behandelingen, aangewezen.

Wat gebeurt er wanneer ik mijn CV-vulwater niet behandel ?

De kalk in het leidingwater zal eerst neerslaan in de warmste onderdelen (elke mm kalkafzetting geeft ca. 10% rendementsverlies) ; vervolgens zal algemene én lokale corrosie de installatie aantasten en finaal tot werkingsstoornissen en perforaties leiden.

Wat kan ik doen om de corrosie in mijn huidige CV-installatie te stoppen ?

Indien de installatie niet gestopt en afgelaten kan worden, kan het circulatiewater door de installateur of onderhoudsfirma ontzout worden door gedurende enige dagen via een bypass een deel van het circulatiewater te leiden over een demineralisatiepatroon.

Welke behandeling doe ik voor mijn CV-installatie met alleen staal en/of koper ?

Voor een kleine (huishoudelijke) CV-kring volstaat het de kalk uit het water te halen, ofwel via de centrale ontharder van het sanitair water ofwel via een mobiel toestel dat de installateur aansluit wanneer hij de installatie vult.
Voor grotere CV-installaties, en altijd wanneer er veel kalk en zouten (mineralen) in het leidingwater zitten, moet dit vulwater ontzout worden: dit gebeurt via een mobiel omgekeerde osmosetoestel dat de installateur aansluit wanneer hij de installatie vult, of via vast aangesloten patronen met demineralisatiehars.

Welke behandeling doe ik voor mijn CV-installatie waarin aluminium onderdelen zijn verwerkt ?

Typisch voor aluminium is zijn gevoeligheid aan een te hoge pH-waarde (zuurtegraad). Zowat alle Belgische leidingwaters (behalve dat uit veengebieden) leiden zonder behandeling tot een te hoge pH-waarde in het CV-water, met corrosie tot gevolg.
De ideale waterbehandeling is ontzouting mbv. omgekeerde osmose: deze technologie verlaagt de pH-waarde naar het gewenste niveau.

Welke parameters moet ik opvolgen?

Geleidbaarheid, zuurstofgehalte en pH (zuurtegraad). Bij controle van de CV-installatie zal men, naast de lekdichtheid van de expansievaten, ook de waterkwaliteit opmeten. Naargelang de in de installatie gebruikte metalen dient de pH-waarde zich te situeren tussen 8,2 en 10 (staal) resp. 9,5 (koper) resp. 8,5 (aluminium). Geleidbaarheid moet liefst <100µS/cm bedragen, en het zuurstofgehalte <0,02mg/l.
Laad meer
Productgegevens

Het RO (Reverse Osmosis of Omgekeerde Osmose) membraan in de AQA therm Moro/ Permaq Mobile weerhoudt min. 95% van de zouten/mineralen die aanwezig zijn in het aangevoerde leidingwater. Tegelijk wordt de zuurtegraad (pH) verlaagd zodat aluminium componenten niet meer zullen corroderen en perforeren. CV-water met een laag zoutgehalte beschermt de installatie ook tegen corrosie door zuurstof die in oudere of slecht werkende installaties binnendringt. Na de initiële opstart van de CV-installatie wordt aanvulwater eveneens gedemineraliseerd, hiertoe wordt een AQA therm HES module in de aanvulleiding ingebouwd, waaraan een deminpatroon (AQA therm SRC) wordt aangesloten.

Technical Details

Technische details

Producteigenschappen

Productdebiet bij 15°C350 l/u
Vermogen550 W
Aansluitingen IN/UITDN20
Aansluiting afvoerDN15
Watertemperatuur min. / max.5°C - 25°C
Temperatuur, omgeving (min.-max.)5-40 °C
Max. ingangsdruk2-6 bar
Afmeting(H × B × D): 125 x 75 x 60cm
Elektrische voeding230V/50Hz
Vermogen1000 mg/l.
FAQs

Hoe kan ik kalk­af­zet­ting en corrosie in mijn cv-​installatie vermijden?

Ideaal wordt de CV-installatie gevuld met water met geleidbaarheid <100µS/cm. In kleine (huishoudelijke) installaties volstaat om het vulwater alleen te ontharden, maar voor grotere watervolumes kan men best met behulp van een mobiel RO-toestel de installaties vullen. Voor bestaande installaties met corrosieproblematiek, kan men in de ringleiding een aftakking maken en hier een mobiele demineralisator aansluiten. Zo kan men tijdens de werking van de CV-installatie de waterkwaliteit verbeteren. 

Waarom is het toevoegen van chemische producten niet de eerste oplossing voor mijn CV-installatie?

Meestal kent men de exacte inhoud van de installatie niet, en gaat men eerder teveel toevoegen wat tot werkingsstoornissen kan leiden; meestal wordt nadien het gehalte aan actieve bestanddelen niet opgevolgd of gemeten, echter verbruikt dit wel degelijk en is er na verloop van tijd niets meer over en is er dan geen bescherming meer. Vanaf dan heeft de corrosie vrij spel.
In specifieke situaties is een curatieve chemische behandeling, als aanvulling bij de preventieve behandelingen, aangewezen.

Wat gebeurt er wanneer ik mijn CV-vulwater niet behandel ?

De kalk in het leidingwater zal eerst neerslaan in de warmste onderdelen (elke mm kalkafzetting geeft ca. 10% rendementsverlies) ; vervolgens zal algemene én lokale corrosie de installatie aantasten en finaal tot werkingsstoornissen en perforaties leiden.

Wat kan ik doen om de corrosie in mijn huidige CV-installatie te stoppen ?

Indien de installatie niet gestopt en afgelaten kan worden, kan het circulatiewater door de installateur of onderhoudsfirma ontzout worden door gedurende enige dagen via een bypass een deel van het circulatiewater te leiden over een demineralisatiepatroon.

Welke behandeling doe ik voor mijn CV-installatie met alleen staal en/of koper ?

Voor een kleine (huishoudelijke) CV-kring volstaat het de kalk uit het water te halen, ofwel via de centrale ontharder van het sanitair water ofwel via een mobiel toestel dat de installateur aansluit wanneer hij de installatie vult.
Voor grotere CV-installaties, en altijd wanneer er veel kalk en zouten (mineralen) in het leidingwater zitten, moet dit vulwater ontzout worden: dit gebeurt via een mobiel omgekeerde osmosetoestel dat de installateur aansluit wanneer hij de installatie vult, of via vast aangesloten patronen met demineralisatiehars.

Welke behandeling doe ik voor mijn CV-installatie waarin aluminium onderdelen zijn verwerkt ?

Typisch voor aluminium is zijn gevoeligheid aan een te hoge pH-waarde (zuurtegraad). Zowat alle Belgische leidingwaters (behalve dat uit veengebieden) leiden zonder behandeling tot een te hoge pH-waarde in het CV-water, met corrosie tot gevolg.
De ideale waterbehandeling is ontzouting mbv. omgekeerde osmose: deze technologie verlaagt de pH-waarde naar het gewenste niveau.

Welke parameters moet ik opvolgen?

Geleidbaarheid, zuurstofgehalte en pH (zuurtegraad). Bij controle van de CV-installatie zal men, naast de lekdichtheid van de expansievaten, ook de waterkwaliteit opmeten. Naargelang de in de installatie gebruikte metalen dient de pH-waarde zich te situeren tussen 8,2 en 10 (staal) resp. 9,5 (koper) resp. 8,5 (aluminium). Geleidbaarheid moet liefst <100µS/cm bedragen, en het zuurstofgehalte <0,02mg/l.
Laad meer

Gebruiksgemak

De AQA therm Moro/ Permaq Mobile staat op een steekwagen met omvalveiligheid. Het installatiebedrijf neemt het mobiele RO-toestel mee naar de werven waar CV-kringen moeten gevuld worden. Met drukslangen wordt het toestel aangesloten, en met een druk op de knop gestart. Het toestel stopt automatisch wanneer de CV-kring gevuld is. Met behulp van de waterteller kan men berekenen welk volume water er in de CV-installatie werd gepompt. Dit is handig om achteraf een correcte toevoeging te doen van een chemisch additief.
Protegez votre chauffage

Service

AQA therm MoRo

AQA therm Moro

Visit your local website

Stay on this website