Solutech_fpm-1280x1280
Solutech_fpm-1280x1280

AQA therm SoluTECH FPM

Bescherm uw verwarming

Zoek een installateur
  • Magnetische zeeffilter voor dubbele filtratie van vuil- en corrosiedeeltjes, met filterzak en magnetische staaf
  • Vermindert erosie en werkingsstoornissen in de CV-installatie, en verhoogt het rendement
  • Filterlichaam uit RVS, makkelijk te openen/sluiten met kantelende bouten
  • Spoelbare filterzakken, verkrijgbaar in meerdere filtratiefijnheden, uit sterk PolyPropyleen
  • Wordt in bypass geplaatst zodat de verwarmingsinstallatie niet kan uitvallen door een niet onderhouden filter
Ga naar
Productgegevens
Technical Details
FAQs

Het SoluTECH FPM gamma bestaat uit 3 modellen, te kiezen in functie van het debiet dat via de bypassleiding zal lopen. In de regel wordt 10 à 25% van het totale omloopdebiet via de magnetische zeeffilter gestuurd, naargelang de capaciteit van de CV-installatie. Wanneer op een bestaande installatie een bypassleiding en filter worden aangebouwd, kan de GTC uitvoering met extra circulatiepomp nodig zijn wanneert de centrale circulatiepomp het ontstane drukverlies over de filter niet of onvoldoende kan overwinnen. Voor nieuwe CV-installaties wordt in principe de centrale circulatiepomp voldoende groot gedimensionneerd.

Technische details

Producteigenschappen

Max. debietvan 9m³/h tot 50 m³/u
AansluitingDN32 tot 80
Temperatuur, water min./max85°C
Max. druk10 bar
Inbouwpositie x Hoogtevan 20x59 tot 29x123 cm

Hoe kan ik kalk­af­zet­ting en corrosie in mijn cv-​installatie vermijden?

Ideaal wordt de CV-installatie gevuld met water met geleidbaarheid <100µS/cm. In kleine (huishoudelijke) installaties volstaat om het vulwater alleen te ontharden, maar voor grotere watervolumes kan men best met behulp van een mobiel RO-toestel de installaties vullen. Voor bestaande installaties met corrosieproblematiek, kan men in de ringleiding een aftakking maken en hier een mobiele demineralisator aansluiten. Zo kan men tijdens de werking van de CV-installatie de waterkwaliteit verbeteren. 

Waarom is het toevoegen van chemische producten niet de eerste oplossing voor mijn CV-installatie?

Meestal kent men de exacte inhoud van de installatie niet, en gaat men eerder teveel toevoegen wat tot werkingsstoornissen kan leiden; meestal wordt nadien het gehalte aan actieve bestanddelen niet opgevolgd of gemeten, echter verbruikt dit wel degelijk en is er na verloop van tijd niets meer over en is er dan geen bescherming meer. Vanaf dan heeft de corrosie vrij spel.
In specifieke situaties is een curatieve chemische behandeling, als aanvulling bij de preventieve behandelingen, aangewezen.

Wat gebeurt er wanneer ik mijn CV-vulwater niet behandel ?

De kalk in het leidingwater zal eerst neerslaan in de warmste onderdelen (elke mm kalkafzetting geeft ca. 10% rendementsverlies) ; vervolgens zal algemene én lokale corrosie de installatie aantasten en finaal tot werkingsstoornissen en perforaties leiden.

Wat kan ik doen om de corrosie in mijn huidige CV-installatie te stoppen ?

Indien de installatie niet gestopt en afgelaten kan worden, kan het circulatiewater door de installateur of onderhoudsfirma ontzout worden door gedurende enige dagen via een bypass een deel van het circulatiewater te leiden over een demineralisatiepatroon.

Welke behandeling doe ik voor mijn CV-installatie met alleen staal en/of koper ?

Voor een kleine (huishoudelijke) CV-kring volstaat het de kalk uit het water te halen, ofwel via de centrale ontharder van het sanitair water ofwel via een mobiel toestel dat de installateur aansluit wanneer hij de installatie vult.
Voor grotere CV-installaties, en altijd wanneer er veel kalk en zouten (mineralen) in het leidingwater zitten, moet dit vulwater ontzout worden: dit gebeurt via een mobiel omgekeerde osmosetoestel dat de installateur aansluit wanneer hij de installatie vult, of via vast aangesloten patronen met demineralisatiehars.

Welke behandeling doe ik voor mijn CV-installatie waarin aluminium onderdelen zijn verwerkt ?

Typisch voor aluminium is zijn gevoeligheid aan een te hoge pH-waarde (zuurtegraad). Zowat alle Belgische leidingwaters (behalve dat uit veengebieden) leiden zonder behandeling tot een te hoge pH-waarde in het CV-water, met corrosie tot gevolg.
De ideale waterbehandeling is ontzouting mbv. omgekeerde osmose: deze technologie verlaagt de pH-waarde naar het gewenste niveau.

Welke parameters moet ik opvolgen?

Geleidbaarheid, zuurstofgehalte en pH (zuurtegraad). Bij controle van de CV-installatie zal men, naast de lekdichtheid van de expansievaten, ook de waterkwaliteit opmeten. Naargelang de in de installatie gebruikte metalen dient de pH-waarde zich te situeren tussen 8,2 en 10 (staal) resp. 9,5 (koper) resp. 8,5 (aluminium). Geleidbaarheid moet liefst <100µS/cm bedragen, en het zuurstofgehalte <0,02mg/l.
Laad meer
Productgegevens

Het SoluTECH FPM gamma bestaat uit 3 modellen, te kiezen in functie van het debiet dat via de bypassleiding zal lopen. In de regel wordt 10 à 25% van het totale omloopdebiet via de magnetische zeeffilter gestuurd, naargelang de capaciteit van de CV-installatie. Wanneer op een bestaande installatie een bypassleiding en filter worden aangebouwd, kan de GTC uitvoering met extra circulatiepomp nodig zijn wanneert de centrale circulatiepomp het ontstane drukverlies over de filter niet of onvoldoende kan overwinnen. Voor nieuwe CV-installaties wordt in principe de centrale circulatiepomp voldoende groot gedimensionneerd.

Technical Details

Technische details

Producteigenschappen

Max. debietvan 9m³/h tot 50 m³/u
AansluitingDN32 tot 80
Temperatuur, water min./max85°C
Max. druk10 bar
Inbouwpositie x Hoogtevan 20x59 tot 29x123 cm
FAQs

Hoe kan ik kalk­af­zet­ting en corrosie in mijn cv-​installatie vermijden?

Ideaal wordt de CV-installatie gevuld met water met geleidbaarheid <100µS/cm. In kleine (huishoudelijke) installaties volstaat om het vulwater alleen te ontharden, maar voor grotere watervolumes kan men best met behulp van een mobiel RO-toestel de installaties vullen. Voor bestaande installaties met corrosieproblematiek, kan men in de ringleiding een aftakking maken en hier een mobiele demineralisator aansluiten. Zo kan men tijdens de werking van de CV-installatie de waterkwaliteit verbeteren. 

Waarom is het toevoegen van chemische producten niet de eerste oplossing voor mijn CV-installatie?

Meestal kent men de exacte inhoud van de installatie niet, en gaat men eerder teveel toevoegen wat tot werkingsstoornissen kan leiden; meestal wordt nadien het gehalte aan actieve bestanddelen niet opgevolgd of gemeten, echter verbruikt dit wel degelijk en is er na verloop van tijd niets meer over en is er dan geen bescherming meer. Vanaf dan heeft de corrosie vrij spel.
In specifieke situaties is een curatieve chemische behandeling, als aanvulling bij de preventieve behandelingen, aangewezen.

Wat gebeurt er wanneer ik mijn CV-vulwater niet behandel ?

De kalk in het leidingwater zal eerst neerslaan in de warmste onderdelen (elke mm kalkafzetting geeft ca. 10% rendementsverlies) ; vervolgens zal algemene én lokale corrosie de installatie aantasten en finaal tot werkingsstoornissen en perforaties leiden.

Wat kan ik doen om de corrosie in mijn huidige CV-installatie te stoppen ?

Indien de installatie niet gestopt en afgelaten kan worden, kan het circulatiewater door de installateur of onderhoudsfirma ontzout worden door gedurende enige dagen via een bypass een deel van het circulatiewater te leiden over een demineralisatiepatroon.

Welke behandeling doe ik voor mijn CV-installatie met alleen staal en/of koper ?

Voor een kleine (huishoudelijke) CV-kring volstaat het de kalk uit het water te halen, ofwel via de centrale ontharder van het sanitair water ofwel via een mobiel toestel dat de installateur aansluit wanneer hij de installatie vult.
Voor grotere CV-installaties, en altijd wanneer er veel kalk en zouten (mineralen) in het leidingwater zitten, moet dit vulwater ontzout worden: dit gebeurt via een mobiel omgekeerde osmosetoestel dat de installateur aansluit wanneer hij de installatie vult, of via vast aangesloten patronen met demineralisatiehars.

Welke behandeling doe ik voor mijn CV-installatie waarin aluminium onderdelen zijn verwerkt ?

Typisch voor aluminium is zijn gevoeligheid aan een te hoge pH-waarde (zuurtegraad). Zowat alle Belgische leidingwaters (behalve dat uit veengebieden) leiden zonder behandeling tot een te hoge pH-waarde in het CV-water, met corrosie tot gevolg.
De ideale waterbehandeling is ontzouting mbv. omgekeerde osmose: deze technologie verlaagt de pH-waarde naar het gewenste niveau.

Welke parameters moet ik opvolgen?

Geleidbaarheid, zuurstofgehalte en pH (zuurtegraad). Bij controle van de CV-installatie zal men, naast de lekdichtheid van de expansievaten, ook de waterkwaliteit opmeten. Naargelang de in de installatie gebruikte metalen dient de pH-waarde zich te situeren tussen 8,2 en 10 (staal) resp. 9,5 (koper) resp. 8,5 (aluminium). Geleidbaarheid moet liefst <100µS/cm bedragen, en het zuurstofgehalte <0,02mg/l.
Laad meer

Zoom op CV-water

De magnetische zeeffilter SoluTECH FPM houdt de verwarmingsinstallatie proper en voorkomt werkingsstoornissen en rendementsverliezen. Ook zullen er veel minder geluiden te horen zijn van corrosiedeeltjes die door de leidingen schuren. De corrosie zelf kan ook verminderd worden door vermijden van zuurstofinsijpeling, verlaging van het zoutgehalte in het water, en respecteren van het toegelaten pH-bereik voor de in de installatie aanwezige metalen.
Protegez votre chauffage

Service

Solutech_fpm-1280x1280

AQA therm SoluTECH FPM

Visit your local website

Stay on this website