Medotronic-F_1280x1280
Medotronic-F_1280x1280

Medotronic F

Anti-corrosie dosering in drinkwater

 
Vraag een offerte aan
  • Compacte doseergroep voor gebruiksklare Quantophos vloeistoffen
  • De proportionele dosering garandeert een correcte productdosis in het drinkwater, conform de nationale en internationale richtlijnen
  • Garandeert een continue menging van de doseeroplossing
  • Spanningsvrij alarmcontact voor 'leeg reservoir' of bij defect
Ga naar
Productgegevens
Technical Details

BWT Medo­tronic F is een doseer­in­stal­latie voor mine­rale stoffen die leidingen van 1 tot 2" beschermt tegen corrosie. Het toestel bestaat uit een impuls­wa­ter­meter met een doseer­pomp, een injector en aanzuig-​ en doseerslang.

Werking: bij afname van water meet een contact­meter de hoeveel­heid wegge­vloeid water. Vanaf een debiet van 30 l/u (model F 10) of van 100 l/u (model F 20/F 30) geeft deze meter een impuls aan de doseer­pomp met elek­tro­ni­sche afstel­ling om de 2 of 5l. Deze impuls start een dose­ring; een bepaalde hoeveel­heid oplos­sing wordt door de zuig­lans en de zuig­lei­ding opge­zogen uit de bidon waarna het in de water­lei­ding wordt gestuwd via de doseer­lei­ding en het infec­tie­punt.

Contro­le­functie:een in de zuig­lei­ding inge­bouwde niveau­con­tact scha­kelt als de doseer­op­los­sing op is. In deze situ­atie brandt de rode LED. De instal­latie wordt auto­ma­tisch uitge­scha­keld bij over­druk (bv. als het injec­tie­punt verstopt is) of bij door­lo­pende dose­ring door een elek­tro­ni­sche anomalie. Deze anomalie wordt ook met de rode diode aange­geven.

Technische details

Producteigenschappen

Aansluitdiametervanaf 1”
Debietbereik m³/u0.08 tot 27
Drukverlies bij max. debietvan 0.4 tot 0.8 bar
Max. tegendruk10 bar
Behandelbaar volume met Quantophos-F (standaard)van 200 tot 400 m³
Water-/Omgevingstemperatuur max.30/30 °C
Elektrische aansluiting230V /50 Hz
Verbruik20 W
Max/ aanzuighoogte1,2 m
Productgegevens

BWT Medo­tronic F is een doseer­in­stal­latie voor mine­rale stoffen die leidingen van 1 tot 2" beschermt tegen corrosie. Het toestel bestaat uit een impuls­wa­ter­meter met een doseer­pomp, een injector en aanzuig-​ en doseerslang.

Werking: bij afname van water meet een contact­meter de hoeveel­heid wegge­vloeid water. Vanaf een debiet van 30 l/u (model F 10) of van 100 l/u (model F 20/F 30) geeft deze meter een impuls aan de doseer­pomp met elek­tro­ni­sche afstel­ling om de 2 of 5l. Deze impuls start een dose­ring; een bepaalde hoeveel­heid oplos­sing wordt door de zuig­lans en de zuig­lei­ding opge­zogen uit de bidon waarna het in de water­lei­ding wordt gestuwd via de doseer­lei­ding en het infec­tie­punt.

Contro­le­functie:een in de zuig­lei­ding inge­bouwde niveau­con­tact scha­kelt als de doseer­op­los­sing op is. In deze situ­atie brandt de rode LED. De instal­latie wordt auto­ma­tisch uitge­scha­keld bij over­druk (bv. als het injec­tie­punt verstopt is) of bij door­lo­pende dose­ring door een elek­tro­ni­sche anomalie. Deze anomalie wordt ook met de rode diode aange­geven.

Technical Details

Technische details

Producteigenschappen

Aansluitdiametervanaf 1”
Debietbereik m³/u0.08 tot 27
Drukverlies bij max. debietvan 0.4 tot 0.8 bar
Max. tegendruk10 bar
Behandelbaar volume met Quantophos-F (standaard)van 200 tot 400 m³
Water-/Omgevingstemperatuur max.30/30 °C
Elektrische aansluiting230V /50 Hz
Verbruik20 W
Max/ aanzuighoogte1,2 m
Medotronic-F_1280x1280

Medotronic F

Heb je een vraag over dit product? We helpen je graag!

Visit your local website

Stay on this website