Medotronic-p_1280x1280
Medotronic-p_1280x1280

Medotronic P

Dosering voor drinkwater

 
Vraag een offerte aan
  • In exploitatie zijn poeders ongeveer 5 keer goedkoper dan vloeibare producten
  • Proportionele dosering van Quantophos-P of -CuP poeders
  • Doseervat met er bovenop de doseerpomp, impulswaterteller, doseerslang
  • De enige, wereldwijd toegelaten, efficiënte corrosiebescherming in drinkwaterleidingen
Ga naar
Productgegevens
FAQs

 BWT Medo­tronic P is een doseer­in­stal­latie van mine­rale stoffen die drink­wa­ter­lei­dingen uit galva en koper beschermt tegen corrosie. Het toestel bestaat uit een doseervat, met bovenop een doseer­pomp. De impuls­wa­ter­teller wordt in de leiding gemon­teerd. Deze geeft impulsen aan de doseer­pomp, die propor­ti­o­neel doseer­vloei­stof toevoegt via de injector.

Het wit trans­pa­rant doseervat met gradu­atie alle 20L verge­mak­ke­lijkt de aanmaak van de juiste concen­tratie aan Quantophos oplos­sing, evenals de opvol­ging van het verbruik. De terug­voerslang van de doseer­pomp naar het vat biedt een continue menging van de doseer­op­los­sing, waar­door die niet neer­slaat en de concen­tratie opti­maal blijft.

Waarom is het raad­zaam om het water van koel-, verwarmings-​ en stoom­in­stal­la­ties te laten behan­delen?

Een chemi­sche behan­de­ling van het water verhoogt het rende­ment, de levens­duur en de betrouw­baar­heid van koel-, verwarmings-​, of stoom­in­stal­la­ties. Die chemi­sche behan­de­ling is geba­seerd op het gebruik van middelen die op doel­tref­fende wijze corrosie, kalk­vor­ming en bacte­ri­o­lo­gi­sche vervui­ling tegen­gaan. Op die manier vermijdt u defecten en herstel­lingen.

Een correcte dose­ring van zorg­vuldig gekozen producten zorgt voor een aanzien­lijke verbe­te­ring van het rende­ment van de instal­la­ties, en dit reke­ning houdend met alle normen. 

Waarom is het raad­zaam om het water van koel-, verwarmings-​ en stoom­in­stal­la­ties te laten behan­delen?

Een chemi­sche behan­de­ling van het water verhoogt het rende­ment, de levens­duur en de betrouw­baar­heid van koel-, verwarmings-​, of stoom­in­stal­la­ties. Die chemi­sche behan­de­ling is geba­seerd op het gebruik van middelen die op doel­tref­fende wijze corrosie, kalk­vor­ming en bacte­ri­o­lo­gi­sche vervui­ling tegen­gaan. Op die manier vermijdt u defecten en herstel­lingen.

Een correcte dose­ring van zorg­vuldig gekozen producten zorgt voor een aanzien­lijke verbe­te­ring van het rende­ment van de instal­la­ties, en dit reke­ning houdend met alle normen. 

Laad meer
Productgegevens

 BWT Medo­tronic P is een doseer­in­stal­latie van mine­rale stoffen die drink­wa­ter­lei­dingen uit galva en koper beschermt tegen corrosie. Het toestel bestaat uit een doseervat, met bovenop een doseer­pomp. De impuls­wa­ter­teller wordt in de leiding gemon­teerd. Deze geeft impulsen aan de doseer­pomp, die propor­ti­o­neel doseer­vloei­stof toevoegt via de injector.

Het wit trans­pa­rant doseervat met gradu­atie alle 20L verge­mak­ke­lijkt de aanmaak van de juiste concen­tratie aan Quantophos oplos­sing, evenals de opvol­ging van het verbruik. De terug­voerslang van de doseer­pomp naar het vat biedt een continue menging van de doseer­op­los­sing, waar­door die niet neer­slaat en de concen­tratie opti­maal blijft.

FAQs

Waarom is het raad­zaam om het water van koel-, verwarmings-​ en stoom­in­stal­la­ties te laten behan­delen?

Een chemi­sche behan­de­ling van het water verhoogt het rende­ment, de levens­duur en de betrouw­baar­heid van koel-, verwarmings-​, of stoom­in­stal­la­ties. Die chemi­sche behan­de­ling is geba­seerd op het gebruik van middelen die op doel­tref­fende wijze corrosie, kalk­vor­ming en bacte­ri­o­lo­gi­sche vervui­ling tegen­gaan. Op die manier vermijdt u defecten en herstel­lingen.

Een correcte dose­ring van zorg­vuldig gekozen producten zorgt voor een aanzien­lijke verbe­te­ring van het rende­ment van de instal­la­ties, en dit reke­ning houdend met alle normen. 

Waarom is het raad­zaam om het water van koel-, verwarmings-​ en stoom­in­stal­la­ties te laten behan­delen?

Een chemi­sche behan­de­ling van het water verhoogt het rende­ment, de levens­duur en de betrouw­baar­heid van koel-, verwarmings-​, of stoom­in­stal­la­ties. Die chemi­sche behan­de­ling is geba­seerd op het gebruik van middelen die op doel­tref­fende wijze corrosie, kalk­vor­ming en bacte­ri­o­lo­gi­sche vervui­ling tegen­gaan. Op die manier vermijdt u defecten en herstel­lingen.

Een correcte dose­ring van zorg­vuldig gekozen producten zorgt voor een aanzien­lijke verbe­te­ring van het rende­ment van de instal­la­ties, en dit reke­ning houdend met alle normen. 

Laad meer
Medotronic-p_1280x1280

Medotronic P

Heb je een vraag over dit product? We helpen je graag!

Visit your local website

Stay on this website