MM 300
MM 300

MM3000

Filtratie

Zoek een installateur
  • Diepte-filtratie waarbij tot 4x minder gespoeld moet worden dan bij de klassieke oppervlaktefiltratie
  • Een Neutraliet brengt de zuurtegraad van het water naar een neutrale waarde.
  • Een lading actieve kool adsorbeert de organische moleculen (kleur- en geurstoffen, pesticides,...) en neutraliseert chloor- en H2S-verbindingen;
  • Weinig drukverlies, zelfs bij hoog afnamedebiet
Ga naar
Productgegevens
Technical Details
FAQs

Men gebruikt de MM-​3000 toestellen voor het filteren van grond-​ en opper­vlak­te­water dat vol zit met onzui­ver­heden of orga­ni­sche verbin­dingen, of ook nog dat een zure pH-​waarde heeft. Het gaat hier om filters met micro­pro­cessor en meer­weg­kraan. Er zijn filtra­tie­media beschik­baar voor filtratie, neutra­li­satie of adsorptie van orga­ni­sche stoffen.

Technische details

Producteigenschappen

Diameter van de aansluiting+- 2"
Druk in werking2 tot 7 bar
Omgevingstemperatuurmin./max: 5/40°C
Elektrische voeding230V / 50Hz
BE - WF - Verbruik (in werking/tijdens spoelen)10/75 W
Waterverbruik bij spoeling 0.8 tot 2.4 m³
Gewicht in werkingvan 450 kg tot 1600 kg

Welke drinkwaterfilters bestaan er zoal?

Van eenvoudige filters met wegwerppatronen tot automatisch spoelende filters met alarmcontact voor gebouwbeheersystemen. Filters met tegenspoelsystemen leveren ook tijdens de spoelingen gefiltreerd water naar de gebruikers. Geweven filterelementen zijn te vermijden omdat vuildeeltjes door het (door vuilopstapeling ontstane) drukverlies door het weefsel worden gedrukt. Alle BWT drinkwaterfilters hebben 90 à 100µm filtratiefijnheid.

Welke filterfijnheid voorzie ik best ?

De filterfijnheid wordt gekozen in functie van de toepassing. We onderscheiden hierbij o.a. drink-, regen-, zwem- en proceswater. Voor drinkwater dat reeds aan de bron wordt gefiltreerd (bij de drinkwaterbedrijven) schrijven de DIN/EN normen voor om filters te plaatsen met een filterfijnheid tussen 80 en 150µm. Dit is niet alleen de grens van wat het menselijk oog nog kan zien, maar ook de waarde waaronder zich geen werkingsstoornissen meer voordoen in sanitaire installaties. Voor onbehandelde regen- en grondwaters kan best fijner gefiltreerd worden, 50µm of lager. Zandfilters voor zwembaden weerhouden deeltjes boven 50µm. Proceswaterfilters bestaan er in alle fijnheden, tot zelfs beneden 0,1µm. De gevoeligheid van de procesapparatuur bepaalt de fijnheid. Naargelang hun constructie bieden fijnfilterpatronen nominale (50 à 70%) of absolute (>99%) werkingsefficiëntie.

Welke regenwaterfilters bestaan er zoal?

Indien het regenwater alleen dient om toiletten te voeden, volstaat een deeltjesfiltratie dmv. een zand- of zakkenfilter. Anderzijds kan u kiezen voor een actief koolfilter. Contacteer ons voor de technische fiches of advies.

Welke drinkwaterfilters bestaan er zoal?

Van eenvoudige filters met wegwerppatronen tot automatisch spoelende filters met alarmcontact voor gebouwbeheersystemen. Filters met tegenspoelsystemen leveren ook tijdens de spoelingen gefiltreerd water naar de gebruikers. Geweven filterelementen zijn te vermijden omdat vuildeeltjes door het (door vuilopstapeling ontstane) drukverlies door het weefsel worden gedrukt. Alle BWT drinkwaterfilters hebben 90 à 100µm filtratiefijnheid.

Welke filterfijnheid voorzie ik best ?

De filterfijnheid wordt gekozen in functie van de toepassing. We onderscheiden hierbij o.a. drink-, regen-, zwem- en proceswater. Voor drinkwater dat reeds aan de bron wordt gefiltreerd (bij de drinkwaterbedrijven) schrijven de DIN/EN normen voor om filters te plaatsen met een filterfijnheid tussen 80 en 150µm. Dit is niet alleen de grens van wat het menselijk oog nog kan zien, maar ook de waarde waaronder zich geen werkingsstoornissen meer voordoen in sanitaire installaties. Voor onbehandelde regen- en grondwaters kan best fijner gefiltreerd worden, 50µm of lager. Zandfilters voor zwembaden weerhouden deeltjes boven 50µm. Proceswaterfilters bestaan er in alle fijnheden, tot zelfs beneden 0,1µm. De gevoeligheid van de procesapparatuur bepaalt de fijnheid. Naargelang hun constructie bieden fijnfilterpatronen nominale (50 à 70%) of absolute (>99%) werkingsefficiëntie.

Welke regenwaterfilters bestaan er zoal?

Indien het regenwater alleen dient om toiletten te voeden, volstaat een deeltjesfiltratie dmv. een zand- of zakkenfilter. Anderzijds kan u kiezen voor een actief koolfilter. Contacteer ons voor de technische fiches of advies.
Laad meer
Productgegevens

Men gebruikt de MM-​3000 toestellen voor het filteren van grond-​ en opper­vlak­te­water dat vol zit met onzui­ver­heden of orga­ni­sche verbin­dingen, of ook nog dat een zure pH-​waarde heeft. Het gaat hier om filters met micro­pro­cessor en meer­weg­kraan. Er zijn filtra­tie­media beschik­baar voor filtratie, neutra­li­satie of adsorptie van orga­ni­sche stoffen.

Technical Details

Technische details

Producteigenschappen

Diameter van de aansluiting+- 2"
Druk in werking2 tot 7 bar
Omgevingstemperatuurmin./max: 5/40°C
Elektrische voeding230V / 50Hz
BE - WF - Verbruik (in werking/tijdens spoelen)10/75 W
Waterverbruik bij spoeling 0.8 tot 2.4 m³
Gewicht in werkingvan 450 kg tot 1600 kg
FAQs

Welke drinkwaterfilters bestaan er zoal?

Van eenvoudige filters met wegwerppatronen tot automatisch spoelende filters met alarmcontact voor gebouwbeheersystemen. Filters met tegenspoelsystemen leveren ook tijdens de spoelingen gefiltreerd water naar de gebruikers. Geweven filterelementen zijn te vermijden omdat vuildeeltjes door het (door vuilopstapeling ontstane) drukverlies door het weefsel worden gedrukt. Alle BWT drinkwaterfilters hebben 90 à 100µm filtratiefijnheid.

Welke filterfijnheid voorzie ik best ?

De filterfijnheid wordt gekozen in functie van de toepassing. We onderscheiden hierbij o.a. drink-, regen-, zwem- en proceswater. Voor drinkwater dat reeds aan de bron wordt gefiltreerd (bij de drinkwaterbedrijven) schrijven de DIN/EN normen voor om filters te plaatsen met een filterfijnheid tussen 80 en 150µm. Dit is niet alleen de grens van wat het menselijk oog nog kan zien, maar ook de waarde waaronder zich geen werkingsstoornissen meer voordoen in sanitaire installaties. Voor onbehandelde regen- en grondwaters kan best fijner gefiltreerd worden, 50µm of lager. Zandfilters voor zwembaden weerhouden deeltjes boven 50µm. Proceswaterfilters bestaan er in alle fijnheden, tot zelfs beneden 0,1µm. De gevoeligheid van de procesapparatuur bepaalt de fijnheid. Naargelang hun constructie bieden fijnfilterpatronen nominale (50 à 70%) of absolute (>99%) werkingsefficiëntie.

Welke regenwaterfilters bestaan er zoal?

Indien het regenwater alleen dient om toiletten te voeden, volstaat een deeltjesfiltratie dmv. een zand- of zakkenfilter. Anderzijds kan u kiezen voor een actief koolfilter. Contacteer ons voor de technische fiches of advies.

Welke drinkwaterfilters bestaan er zoal?

Van eenvoudige filters met wegwerppatronen tot automatisch spoelende filters met alarmcontact voor gebouwbeheersystemen. Filters met tegenspoelsystemen leveren ook tijdens de spoelingen gefiltreerd water naar de gebruikers. Geweven filterelementen zijn te vermijden omdat vuildeeltjes door het (door vuilopstapeling ontstane) drukverlies door het weefsel worden gedrukt. Alle BWT drinkwaterfilters hebben 90 à 100µm filtratiefijnheid.

Welke filterfijnheid voorzie ik best ?

De filterfijnheid wordt gekozen in functie van de toepassing. We onderscheiden hierbij o.a. drink-, regen-, zwem- en proceswater. Voor drinkwater dat reeds aan de bron wordt gefiltreerd (bij de drinkwaterbedrijven) schrijven de DIN/EN normen voor om filters te plaatsen met een filterfijnheid tussen 80 en 150µm. Dit is niet alleen de grens van wat het menselijk oog nog kan zien, maar ook de waarde waaronder zich geen werkingsstoornissen meer voordoen in sanitaire installaties. Voor onbehandelde regen- en grondwaters kan best fijner gefiltreerd worden, 50µm of lager. Zandfilters voor zwembaden weerhouden deeltjes boven 50µm. Proceswaterfilters bestaan er in alle fijnheden, tot zelfs beneden 0,1µm. De gevoeligheid van de procesapparatuur bepaalt de fijnheid. Naargelang hun constructie bieden fijnfilterpatronen nominale (50 à 70%) of absolute (>99%) werkingsefficiëntie.

Welke regenwaterfilters bestaan er zoal?

Indien het regenwater alleen dient om toiletten te voeden, volstaat een deeltjesfiltratie dmv. een zand- of zakkenfilter. Anderzijds kan u kiezen voor een actief koolfilter. Contacteer ons voor de technische fiches of advies.
Laad meer

Automatische spoeling

Men kan de spoelingen instellen door het uur en de frequentie in dagen van de spoelingen te kiezen. Men kan het ook manueel starten door de druktoets “Spoelen” 5 seconden ingedrukt te houden. Spoelen is ook mogelijk wanneer de filter sterk vervuild is met behulp van een differentiaal-drukmeter. Een chronometrische spoeling is in dat geval altijd geprogrammeerd op vaste dagen en een vast tijdstip. Een extra spoeling ten gevolge van een groot drukverlies (instelpunt) kan men altijd alsnog tussentijds starten.Men kan dus het volgende kiezen:

  • Het interval tussen twee spoelingen of de frequentie in dagen
  • Het tijdstip van de spoeling
  • De duur van elke spoelfase
Content-slider-1_1280x1280

Inzoomen op de werking van de MM-3000

De filter worden leeg gele­verd; men voor­ziet een van de volgende filtra­tie­lagen ter plaatse:

  • Zand/hydro-​antraciet (HA): voor diep­gaande filte­ring met groot debiet.
  • Neutra­liet (N): voor filtratie in combi­natie met neutra­li­satie van het zuur­ge­halte in water (tot pH=7). Het neutra­liet wordt gebruikt in functie van het verbruik en de zuur­te­graad van het water. Bijvullen is dus nood­za­ke­lijk (wanneer het peil met 15 tot 20 cm gedaald is).
  • Actieve kool (AK) voor het neutra­li­seren van chloor (en z'n verbin­dingen) en/of het vast­houden van orga­ni­sche mole­culen metaali­onen aan het opper­vlak. Het chloor reageert onmid­del­lijk en de kool vergaat tot poeder. 
Content-slider-2_1280x1280

Service

Visit your local website

Stay on this website