Permaq-pico_1280x1280
Permaq-pico_1280x1280

Permaq Pico

Omgekeerde osmose

 
Vraag een offerte aan
  • Weerhoudt 95 à 98% van de zouten (mineralen) uit ons leidingwater
  • Hygiënisch: De 'Full-Fit' RO-modules hebben geen stagnerend water waar zich anders een biofilm ontwikkelt
  • Verbindingsblokken uit glad polypropyleen bieden geen aanhechting voor bacteriën
  • Neemt weinig plaats in door verticale opbouw
  • Eenvoudige reiniging en desinfectie door een simpele druk op de knop
Ga naar

Productgegevens

Naargelang de toepassing is er keuze uit 21 toestellen: van 150 tot 2500 l/u, met LE (Low Energy) of HR (High Retention) membranen, off-line (met vat en drukverhoging) of on-line (met expansie en drukmodule) of plug & play met frequentieregelaar. Met 2 Pico's in serie kan tot 99,5% aan zouten verwijderd worden.

Zoom op RO

BWT is één van de pioniers in het gebruik van membraan­tech­no­logie. Hiermee kan men van leiding­water onmid­del­lijk zuiver water van uitste­kende kwali­teit produ­ceren. Membraan­tech­nieken vormen een uiterst betrouw­bare barrière tegen veront­rei­ni­gende stoffen, onge­acht hun concen­tratie in het water. De betrouw­baar­heid van deze tech­no­logie en de vraag naar vermin­derd gebruik van chemi­sche producten maken van membraan­tech­no­logie een zeer gewaar­deerde oplos­sing voor de indu­strie een zeer gewaardeerde oplossing voor de industrie, ziekenhuizen, laboratoria, horeca, carwash, drinkwaterbereiding uit zeewater enz.
Osmose-inverse-glasses_1280x1280

Veelgestelde vragen

Service

Technische details

Producteigenschappen

Offline debiet vanaf 180 l/h
Energieverbruik vanaf 0,85 kW
Omgevingstemperatuur van het water (min.-max.) 5-35C°
Watertoevoerdruk (min.-max.) 2,5-6 bar
Permaq Pico

Permaq Pico

Heb je een vraag over dit product? We helpen je graag!

Visit our international website

Stay on this website