Permacq-pro-sx_1280x1280
Permacq-pro-sx_1280x1280

Permaq Pro SX

Omgekeerde osmose

 
Vraag een offerte aan
  • Grote debieten op de kleinst mogelijke oppervlakte
  • De 'Full-Fit' RO-modules hebben geen stagnerend water waar zich anders een biofilm ontwikkelt
  • Bacteriën hechten zich niet aan de verbindingsblokken
  • Ecologische materialen (zonder pvc)
  • Sturing door performante microprocessor, met LCD-scherm
Ga naar

Productgegevens

Het Permaq Pro-SX gamma bestaat uit 3 toestellen, voor debieten 4, 6 en 8 m³/u. De keuze van uitvoering hangt af van de waterkwaliteit: voorfiltratie, ontharding of anti-scalentdosering, 1- of 2-traps opstelling, met of zonder loogdosering of EDI (Electro-De-Ionisatie). Elke Pro-SX bevat een 5µm filter, een hogedrukpomp met frequentieregelaar, een aantal membranen, de sturing met o.a. continue meting van geleidbaarheid en debieten.

Zoom op RO

BWT is één van de pioniers in het gebruik van membraan­tech­no­logie. Hiermee kan men van leiding­water onmid­del­lijk zuiver water van uitste­kende kwali­teit produ­ceren. Membraan­tech­nieken vormen een uiterst betrouw­bare barrière tegen veront­rei­ni­gende stoffen, onge­acht hun concen­tratie in het water. De betrouw­baar­heid van deze tech­no­logie en de vraag naar vermin­derd gebruik van chemi­sche producten maken van membraan­tech­no­logie een zeer gewaar­deerde oplos­sing voor de indu­strie. Dankzij omgekeerde osmose wordt meer dan 95% van de aanwezige zouten in het water verwijderd en alle organische materialen
Osmose-inverse-glasses_1280x1280

Veelgestelde vragen

Service

Technische details

Producteigenschappen

Productie bij 15°C en 2.5/4 bar druk vanaf 3.6 m³/h
Bedrijfsdruk 2,5 tot 6 bar
Gewicht in werking vanaf 540 kg
Temperatuur toevoerwater (min.-max.) 5-25°C
Vermogen vanaf 5.6 kW
Voeding bij waterconversiefactor 75% vanaf 4.8 m³/h - 5.3 m³/h
Permaq pro

Permaq Pro SX

Heb je een vraag over dit product? We helpen je graag!

Visit our international website

Stay on this website