Penguin
Penguin Fridge
Penguin
Penguin Fridge

Penguin incl. 1 filterelement

Tafelwaterfilters

Kleur: Pure White
Naar de webshop
Bestelnummer: 815072
 • Gefilterd volume 1,5 l
 • Inclusief 1 filterpatroon
 • Verrijkt uw leidingwater met het waardevolle mineraal magnesium.
 • Dankzij het magnesium wordt de smaak verbeterd
 • Het water wordt omgevormd tot het perfecte ingrediënt voor de zuivere bereiding van koffie en thee
 • Een kwaliteitsproduct uit Italië, natuurlijk zonder BPA
Ga naar
Productgegevens
Technical Details
FAQs

De tafel­wa­ter­fles ´Penguin´ met een volume van 1,5 liter gefil­terd water valt op door een aantrek­ke­lijk design met een ergo­no­misch opti­male vorm.

Natuur­lijk is de ´Penguin´ BPA-​vrij en kan deze heel eenvoudig in de afwas­ma­chine worden gerei­nigd (uitge­zon­derd het deksel met elek­tro­ni­sche weer­gave). Boven­dien kan het tafel­wa­ter­filter dankzij de prak­ti­sche vulklep zonder moeite en zonder knoeien worden gevuld.

De elek­tro­ni­sche vervan­gings­in­di­cator herin­nert u aan het beste tijd­stip om het patroon te vervangen. Dankzij het perfecte design past de ´Penguin´ in de deur van elke normaal verkrijg­bare koel­kast, waarmee deze opti­maal kan worden gekoeld. In helder wit, donker­blauw of in zacht roze, de ´Penguin´ weet zich altijd aan uw wensen aan te passen.


Technische details

Producteigenschappen

Bestelnummer 815072
Max. nuttig watervolume1 point 5
Totale watervolume2 point 7
VervangingsindicatorEasyControl elektronischer Zhler
Afmetingen113 x 278 x 252
Inhoud1 table water filter 1 filter cartridge

Wat is magnesiumwater?

BWT biedt u zijn gepatenteerde magnesiumtechnologie. Door het gebruik van deze tafelwaterfilter, kan u tot 20% van de dagelijkse minimum aangeraden hoeveelheid magnesium opnemen. Water drinken is gezond, magnesiumwater nog gezonder. Het menselijke lichaam heeft magnesium nodig. Magnesium is een verrijking van drinkwater. Staat u graag in de keuken ? Ontdek dan zeker de receptjes met magnesium water.

Normaliter is kraantjeswater veilig voor consumptie. Dus, waarom heb ik een waterfilter nodig?

In Duitsland wordt de kwaliteit van leidingwater gegarandeerd door strikte veiligheids-richtlijnen, dus kraantjeswater is normaal gezien absoluut veilig. De niveaus van waterhardheid verschillen echter van regio tot regio. Hoge waterhardheid kan problemen veroorzaken in toestellen die water verhitten - kalkafzetting kan zich ophopen in het apparaat dat daardoor niet meer naar behoren functioneert. Extreme waterhardheid kan ook een negatieve impact hebben op de smaak van thee en koffie. Daarom is het raadzaam de hardheid van leidingwater te reduceren.

Vergeet ook niet dat watermaatschappijen weliswaar veilig drinkwater leveren, maar dat dit minimale hoeveelheden zware metalen bevat. De leidingen bij u thuis kunnen mogelijks echter kleine hoeveelheden zink, lood en koper aan het water toevoegen. Uit gezondheidsoverwegingen is het dus zinvol om die substanties vóór consumptie aan het water te onttrekken. In vele landen worden om redenen van gezondheid en hygiëne ook nog eens beperkte doses chloor aan het water toegevoegd. Die substantie kan smaak en geur van het drinkwater aantasten en wordt dus best weggefilterd.

In tegenstelling tot de gangbare tafelmodellen van waterfilters beschikken die van BWT over de gepatenteerde magnesiumtechnologie. Deze door BWT zelf ontwikkelde technologie vermindert de door calcium (Ca2+) veroorzaakte hoeveelheid kalk, terwijl magnesium (Mg2+) - dat van nature in water aanwezig is - behouden wordt. Meer nog, extra en fysiologisch nuttig magnesium vervangt het calcium (Ca2+), waardoor de hoeveelheid magnesiumionen in het gefilterd water toeneemt. Dit resulteert in een bijna volkomen neutrale pH-waarde, die volgens kenners van mineraalwater een basisvereiste is voor een bijzonder zachte en aangename smaak. Perfect dus voor thee en koffie.

Kunnen de BWT-waterfilters 100% van vervuilende substanties, pesticiden en zware metalen zoals lood, koper, ijzer en nitraten uit het leidingwater wegfilteren?

BWT-filterpatronen verminderen de hoeveelheid calcium, zware metalen (lood, koper, zink), ijzer en chloor in het water en kunnen ook de concentratie reduceren van bepaalde organische vervuilers (bv. sommige pesticiden en insecticiden). De filter verlaagt echter niet het nitraatniveau in het water. Aangezien de nitraten aanwezig zijn als (negatief geladen) anionen, kunnen ze niet worden verwijderd door middel van de kationuitwisselaar zoals gebruikt in BWT-waterfilters.

Vele tafelmodellen van waterfilters verwijderen waardevolle voedingstoffen zoals calcium, magnesium, fluor en jodium uit het water. Geldt dit ook voor de BWT-tafelmodellen van waterfilters?

BWT-waterfilters verwijderen niet de fluor en jodium uit het drinkwater. Enkel aanslagvormend calcium en zware metalen worden verwijderd door de ionuitwisselaar in de filterpatroon en vervangen door het voor de gezondheid nuttige magnesium. De gepatenteerde magnesiumtechnologie ontwikkeld door BWT verwijdert niet het magnesium uit het water, waardoor de gebruiker volop kan genieten van het magnesiumrijke water met zijn frisse, kenmerkende smaak.

Als het pH-niveau van het water onder een bepaalde waarde zakt, zou het gefilterd water dan een corrosief effect kunnen hebben en ongeschikt zijn als drinkwater? Geldt dit ook voor het via BWT gefilterd water?

Neen, via BWT gefilterd water is onschadelijk voor componenten van bv. koffiemachines. De pH-waarde van het water daalt tijdens het filterproces slechts minimaal, waardoor het water geen corrosief effect heeft en veilig kan worden gebruikt in ketels of koffiemachines. Bovendien neemt de waterhardheid sterker af doordat in BWT-waterfilters, in tegenstelling tot traditionele waterfilters van andere merken, het calcium vervangen wordt door magnesium.

Gefilterd water verliest vaak zijn specifieke smaak en smaakt uiterst flauw. Smaakt via BWT gefilterd water beter?

Ja, het water van BWT-waterfilters smaakt aangenamer dan water van traditionele filters, zoals bewezen tijdens smaaktesten (bron: SGS Institute Fresenius, 2009). De verbeterde smaak is toe te schrijven aan het magnesiumgehalte van het via BWT gefilterd water. Magnesium is een smaakdrager en water van BWT-waterfilters verbetert niet alleen de smaak van thee en koffie, maar ook van puur drinkwater. Dit is te danken aan de vernieuwende magnesiumtechnologie, ontwikkeld en gepatenteerd door BWT, die natuurlijk voorkomend magnesium in het water behoudt, terwijl de filter het calcium verwijdert en dit door essentieel magnesium vervangt.

Hoe verloopt de toevoeging van magnesium in BWT-filterpatronen?

De gecontroleerde toevoeging van magnesium gebeurt in de filterpatroon via ionuitwisseling. Ionuitwisselaars gebruiken synthetische materialen die in staat zijn calciumvormende stoffen (bv. calciumionen) en zware metalen zoals lood en koper te vervangen door magnesiumionen (Mg2+).

Bezorgt het via BWT gefilterd water mijn dagelijkse aanbevolen hoeveelheid magnesium?

De dagelijkse aanbevolen hoeveelheid magnesium als aanbevolen door het Duitse voedingsinstituut (DGE) is 300-400 milligram. 2.5 liter water (met een gemiddelde waterhardheid van 17°dH) uit de BWT-waterfilter houdt jouw magnesiumniveau in balans en bezorgt 20% van je dagelijkse magnesiumbehoefte. Daardoor draagt de filter goed bij tot een gebalanceerd dieet. BWT-waterfilters mogen echter niet worden vergeleken met magnesiumtabletten met hoge dosis of medische magnesiumsupplementen. De door de DGE aanbevolen dagelijkse inname geldt voor gezonde volwassenen. Zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en atleten hebben hogere doses nodig. Stress, een ongebalanceerd dieet en bepaalde ziektes kunnen ook een magnesiumtekort veroorzaken.

Verandert met magnesium verrijkt water de smaak van thee en koffie?

Neen, magnesium is een smaakdrager en de smaak van thee en koffie bereid met gefilterd water bekomt een vol aroma, waardoor de smaak gewoon beter wordt. Dit wordt bevestigd door de resultaten van een smaaktest, waarin koffie en thee bereid met BWT-water de hoogste scores haalden (bron: SGS Institute Fresenius, 2009). Magnesium zorgt voor een maximale uitzetting van de koffiebonen, waardoor de volledige smaak vrijkomt en de koffie bovendien een perfect schuimlaagje bekomt.

Is water uit BWT-waterfilters ook geschikt voor zuigelingen en jonge kinderen?

Normaliter dient men voor het filteren van water via de BWT-waterfilter enkel gebruik te maken van water dat voldoet aan de wettelijke vereisten voor drinkwater. Wij bevelen steeds het koken van water aan voor kinderen jonger dan een jaar en voor hen die lijden aan immunodeficiëntie; dit geldt evenzeer voor gefilterd water.

Kan het filteren via de BWT-waterfilter van vervuild water zorgen voor kwaliteitsvol drinkwater?

Enkel leidingwater dat voldoet aan de wettelijke kwaliteitsnormen voor drinkwater is geschikt om gefilterd te worden. BWT-waterfilters zijn niet ontworpen voor het filteren van vervuild water.

Waterfilters worden beschouwd als broeihaarden van schadelijke bacteriën. Geldt dit ook voor de BWT-waterfilters?

Er is geen risico op de aanwezigheid van schadelijke bacteriën, indien de BWT-waterfilter en de patronen worden gebruikt en onderhouden als voorgeschreven in de bijhorende gebruiksaanwijzing. Enkele simpele tips garanderen gefilterd water van de hoogste kwaliteit:

 • de waterfilter en het gefilterd water worden best bewaard op een koele plaats, bv. in de koelkast, en het water dient binnen de 24 uur te worden gedronken;
 • zorg ervoor dat de waterkan en filterpatroon niet zijn blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht;
 • om hygiënische redenen beveelt BWT ook aan de filterset (zonder patroon) eenmaal per week met detergent te reinigen;
 • de filterpatroon dient ook eenmaal per week te worden ondergedompeld in kokend water, opnieuw om redenen van hygiëne.

De filterpatroon bevat ter bestrijding van de groei van bacteriën kleine hoeveelheden zilver, waarvan een heel klein deel tijdens het filterproces in het water kan terechtkomen. Dit is totaal ongevaarlijk en de hoeveelheid overschrijdt geenszins de waarden inzake veilig drinkwater vooropgesteld door de World Health Organisation (WHO). De vernieuwende ‘Easy Control’-teller, ingebouwd in het filterdeksel, geeft automatisch aan wanneer de patroon dient te worden vervangen.

Hoe vaak moet ik de filterpatronen vervangen en hoe doe ik de gebruikte weg?

BWT-filterpatronen dienen te worden vervangen na 4 weken. De ‘Easy Control’-teller in het filterdeksel geeft automatisch aan wanneer de patroon dient te worden vervangen, zodat vervanging op regelmatige basis gebeurt.

Kunnen gebruikte filterpatronen worden teruggestuurd naar BWT of een BWT-verkoper?

Neen, BWT voorziet niet in die dienst. Gebruikte filterpatronen kunnen makkelijk met het huisvuil worden meegegeven. Volg daarbij wel het plaatselijke recyclagereglement op.

Wat gebeurt er als ik de patroon vergeet te vervangen wanneer dit nodig is? Kan ik ziek worden van het gefilterd water?

Om een continu hoge kwaliteit van het drinkwater te hebben is het nodig de filterpatronen elke 4 weken te vervangen. De 'Easy Control’-teller in het filterdeksel geeft een visuele indicatie van het moment waarop de patroon dient te worden vervangen. Hoe vaker de aanbevolen gebruikstijd van een patroon wordt overschreden, des te groter het risico dat de filterset bacteriën aantrekt en het gefilterd water aan kwaliteit inboet. Een negative impact op het fysiek welbevinden kan niet worden uitgesloten indien er een hoge bacteriële besmetting van het drinkwater optreedt.

Welke stoffen bevinden zich in BWT-filterpatronen?

De ionuitwisselaars zijn gemaakt van synthetische materialen en zo ontworpen dat ze een zwak zure kationuitwisselaar vormen gebaseerd op polyacryl. Die absorberen calciumvormende substanties (bv. calciumionen) en zware metalen zoals lood en koper en vervangen die door aan het water magnesiumionen (Mg2+) en waterstofionen (H+) toe te voegen. De uitwisselaars zijn gemaakt van polyacryl (synthetisch materiaal) en de geactiveerde koolstof die ze bevatten is gemaakt van thermisch behandelde kokosnootschalen, die worden omgevormd tot uiterst poreuze geactiveerde koolstof. De filterpatroon zelf is gemaakt van polypropyleen. Alle materialen zijn volledig recycleerbaar.

Wat zijn de voordelen van BWT-waterfilters tegenover flessenwater?

De voordelen van water uit de BWT-waterfilters liggen voor de hand. Het huishoudbudget wordt gereduceerd en transport en opslag van ontelbare flessen behoren tot het verleden. Een filterpatroon zorgt voor ongeveer 120 liter gefilterd water.

Wat gebeurt er als ik per ongeluk de BWT-kan, de patroon en het deksel in de vaatwasser stop?

Het filterdeksel met de ‘Easy Control’-teller is niet vaatwasbestendig, maar kan worden gereinigd met een vochtige doek. De filterkan en patroontrechter kunnen echter veilig in de vaatwasser. Om hygiënische redenen dient de filterpatroon ook eenmaal per week in kokend water te worden ondergedompeld, zoals de gebruiksaanwijzing vermeldt. 

Is de filterpatroon minder werkzaam hoe meer water ik filter - zelfs indien de patroon nog niet aan vervanging toe is volgens de aanwijzing van de fabrikant?

De BWT-waterfilter functioneert betrouwbaar, zolang het aantal liters gefilterd water en gebruiksmomenten niet worden overschreden. Niet meer dan 8 à 10 liter water mogen per dag worden gefilterd, en na het filteren van 3 liter water snel na elkaar dient een tussenpauze van een kwartier vóór het volgende filtermoment in acht te worden genomen.

Er wordt beweerd dat filterpatronen zilver, natrium en koolstofpoeder afgeven in het water? Geldt dit ook voor de BWT-waterfilters?

Om hygiënische redenen bevat de filterpatroon kleine hoeveelheden zilver om de groei van bacteriën te voorkomen. Een kleine, doch volledig onschadelijke hoeveelheid zilver kan in het water raken tijdens het filteren, maar de hoeveelheid bevindt zich binnen de grenzen van de door de WHO opgestelde limieten voor drinkwater.

De BWT-waterfilter geeft geen natrium vrij in het water. Wanneer de filter een eerste keer wordt gebruikt, kunnen zich in de tweede liter nog kleine hoeveelheden geactiveerd koolstofpoeder bevinden. Er zijn geen gevaren voor de gezondheid, daar geactiveerd koolstof een natuurlijke stof is, maar indien zich dit voordoet raden wij aan het water weg te gieten en een nieuwe hoeveelheid water te filteren, tot er zich geen bestanddeeltjes meer in het filtraat bevinden.

 Hoe lang kan ik de filterpatroon gebruiken?

U dient de patroon elke 4 weken te vervangen om het beste resultaat te hebben. De hoeveelheid water (in liter) hangt af van de kwaliteit en hardheid van uw leidingwater. De filterpatroon werkt enkel doeltreffend gedurende 4 weken, zelfs indien de maximale filtercapaciteit niet werd bereikt.

Hoeveel liter water kunnen de patronen filteren?

De filtercapaciteit hangt af van de kwaliteit en hardheid van het leidingwater. Onder normale omstandigheden garanderen wij een filtercapaciteit voor de ‘universal’ (ronde) filterpatroon van ongeveer 100 liter, en voor de ‘longlife’ (ovalen) patroon van zo'n 120 liter (bij een totale waterhardheid van 15-17.8°dH).

Waarvan dien ik bij het filteren op de hoogte te zijn?

 • BWT-waterfiltersystemen mogen enkel met koud water worden gevuld dat voldoet aan de wettelijke kwaliteitsnormen voor drinkwater.
 • De waterfilter is niet ontwikkeld om drinkwater te produceren, d.w.z. hij is niet geschikt voor de behandeling van besmet water om dit veilig voor consumptie te maken.
 • Via BWT gefilterd water is bestemd voor gebruik op korte termijn. Vermijd fel zonlicht, bewaar het op een koele plaats en voor niet langer dan 24 uur. Indien het gefilterd water langer dan die tijd in de kan blijft, kunnen er door verdamping witte resten achterblijven, die evenwel makkelijk zijn te verwijderen.
 • Na het snel filteren van meer dan 3 liter water na elkaar, dient een tussenpauze van een kwartier in acht te worden genomen vóór het volgende filtermoment.
 • Permanent contact van de filterpatroon met het water is niet nodig voor de langdurige doeltreffendheid van het systeem. De patroon zal functioneel blijven, zelfs als is hij een tijdje niet in aanraking geweest met water.
 • Indien de overheid eist dat leidingwater wordt gekookt in geval van bacteriële besmetting, geldt dit ook voor het via BWT te filteren water. Indien het water nadien wordt bestempeld als 'veilig voor gebruik', dient u alsnog de filterpatroon te vervangen en het waterfiltersysteem te reinigen.
 • Voor bepaalde groepen, zoals personen met immunodeficiëntie, en voor de bereiding van voeding voor kleine kinderen dient het te filteren water eerst te worden gekookt.
 • Zoals aanbevolen door het WHO, bevat de filterpatroon kleine hoeveelheden zilver om de groei van bacteriën te voorkomen.
 • De filterpatroon dient niet later dan 4 weken na eerste gebruik te worden vervangen.
 • Wat apparatuur voor de behandeling van drinkwater betreft is het belangrijk te weten dat dit apparaat regelmatig onderhoud vereist, om te voldoen aan de wettelijke eisen inzake veilig gebruik van behandeld water en de door de fabrikant gegarandeerde verbeteringen in de kwaliteit van het drinkwater te bekomen. 

Waar bewaar ik het beste het gefilterd water?

De beste plaats om gefilterd water te bewaren is de koelkast. Onze modellen passen perfect in de deuren van de meeste koelkasten momenteel op de markt 

 Hoe functioneert het manuele vervangsysteem?

De datum waarop de nieuwe filterpatroon dient te worden geplaatst kan worden ingesteld op het manuele vervangsysteem. De patroon dient nog steeds te worden vervangen met een interval van niet meer dan 4 weken.

Hoe draag ik zorg voor het filtersysteem?

 • Reinig uw BWT-filterset minstens eenmaal per week in detergent en spoel grondig na met warm water. Vermijd het gebruik van schurende reinigingsproducten en -doeken, daar die voor schrammen op de filter kunnen zorgen, maar de kan en trechter kunnen zonder problemen in de vaatwasser.
 • Tijdens het gebruik van de BWT-filterset, kunnen kalkresten optreden, in het bijzonder op het deksel, eenmaal de waterdruppels zijn opgedroogd. Die resten kunnen worden verwijderd met een kalkoplossend reinigingsmiddel.
 • Het deksel met het ‘Easy Control’-mechanisme mag niet in de vaatwasser worden geplaatst.

 Wat doe ik met het ‘Easy Control’-mechanisme bij reiniging van het deksel?

Aangezien het ‘Easy Control’-mechanisme niet bestand is tegen reiniging in een vaatwasser, bevelen we aan  het mechanisme in het deksel te laten en dit laatste manueel te reinigen. Om indien het nodig het ‘Easy Control’-systeem uit het deksel te verwijderen, gebruikt u een schroevendraaier waarmee u op het uitstekende plastic lipje duwt onderaan het deksel, waarna u het ‘Easy Control’-systeem voorzichtig naar boven duwt. Na verwijdering kunt u het mechanisme makkelijk terug in zijn positie klikken.

Waar worden de patronen en filtersystemen vervaardigd?

We staan als fabrikant op kwaliteit en vervaardigen al onze filterpatronen in Mondsee (Oostenrijk), waar onze hypermoderne fabriek regelmatige kwaliteitscontroles ondergaat. De ‘Penguin’- en ‘Vida’-filtersystemen worden vervaardigd in Italië en voldoen aan de strenge ‘Made in Italy’-productienormen voor materialen en arbeid. Het ‘Slim’-filtersysteem wordt vervaardigd in Duitsland en voldoet aan de strikte 'Made in Germany'-kwaliteitsnormen. 

Hoe werkt de kwaliteitszorg voor de filterpatronen?

Onze fabrieken in Oostenrijk, Duitsland en Italië voldoen aan de strenge ISO-richtlijnen en het HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)-hygiënereglement, en worden regelmatig geïnspecteerd door onafhankelijke controle-instanties.

Waarvan zijn de filterkorrels gemaakt?

Onze filterkorrels bestaan uit een wetenschappelijk gebalanceerde mengeling van geactiveerd koolstof en ionuitwisselende harsen. Door het grote oppervlak van het geactiveerde koolstof kan dit laatste zich makkelijk hechten aan smaakbeïnvloedende stoffen zoals chloor(verbindingen), terwijl de ionuitwisselaars calciumhoudende materialen en zware metalen zoals lood en koper absorberen en ze zodoende uit het water wegfilteren. Bovendien wordt de werking van de BWT-filterkorrels bijgestaan door de gepatenteerde magnesiumtechnologie, die magnesiumionen in het water vrijgeeft. Het water behoudt zodoende zijn minerale balans en de reductie in pH-waarde blijft beperkt, waardoor de smaak van het water verbetert, alsook het voedsel en de dranken die ermee bereid worden.

Wat doe ik met de gebruikte filterpatronen?

Volg steeds de plaatselijke richtlijnen voor recyclage op!

 • Filterpatronen en filternavulling: geef gebruikte patronen en ander filtermateriaal mee met uw huisvuil.
 • Verpakkingsmateriaal: deponeer verpakkingsmateriaal en karton in de vuilnismand - lokaal waar mogelijk. Dit is goed voor het milieu.
 • Waterfiltersysteem: deponeer waterfiltersystemen in de vuilnismand - lokaal waar mogelijk. Dit is goed voor het milieu.
 • Het ‘Easy Control’-mechanisme dat vervangingsmomenten aangeeft is een elektronische component die conform lokale recyclagerichtlijnen dient te worden verwijderd. Het systeem kan uit het deksel worden gelicht met behulp van een schroevendraaier onder de zijkant van het ‘Easy Control’-afleesschermpje. Het ‘Easy Control’-systeem dient te worden verwijderd vóór u het deksel weggooit.

Wat te doen indien een een onderdeel niet werkt, gebroken is ...?

Onze wettelijke waarborg voorziet in de vervanging en kostenloze verzending van het complete defecte onderdeel. BWT biedt een standaard productiewaarborg aan van 2 jaar op uw waterfiltersysteem.

Wat te doen als de batterij van het ‘Easy Control’-systeem leeg is?

Vanwege de noodzakelijk waterdichte structuur van het ‘Easy Control’-element kan de batterij niet worden verwijderd. Wij kunnen echter een gratis vervanging opsturen. De verwijdering van het defecte mechanisme is makkelijk, alsook de plaatsing van de nieuwe: druk de oude eruit en duw de nieuwe erin.

Neemt waterhardheid af nadat een waterhardheidstest d.m.v. proefstrookje is gebruikt? Beschermt de BWT-waterfilter mijn huishoudapparaten tegen kalkvorming?

‘Totale hardheid’ is de som van alle calcium en magnesium als kationen. ‘carbonaathardheid’ slaat op de concentratie van waterstofcarbonaationen; dit staat ook bekend als 'tijdelijke hardheid'. De concentratie van Ca2+-ionen in het water is vooral van belang bij voor de bescherming tegen kalkafzetting. Bij een laag niveau zal kalkvorming minimaal of zelfs niet optreden.

Conventionele waterfilters verminderen zowel het magnesium- alsook calciumgehalte van het water - het gevolg daarvan is een meetbare reductie in totale waterhardheid. BWT doet het op een andere manier. Onze gepatenteerde magnesiumtechnologie zorgt ervoor dat calcium wordt omgezet in magnesium. De totale waterhardheid verandert bijna niet tijdens het uitwisselingsproces van Mg2+ionen in Ca2+-ionen. Aangezien Mg2+ zich bovendien niet makkelijk afzet en veel sneller oplost, is de bescherming tegen kalkafzetting maximaal en dit voor de hele levensduur van uw filterset.

Waarom dient de filterpatroon eenmaal per week in kokend water te worden ondergedompeld?

Om 100% veiligheid te kunnen garanderen. BWT beveelt het wekelijkse onderdompelen van de filterpatroon in kokend water om hygiënische redenen.

Zijn de materialen van onderdelen in de waterfilter en patroon vrij van BPA (Bisfenol-A)?

Ja. Noch de waterfilter, noch de filterpatroon zijn vervaardigd van synthetische stoffen die BPA bevatten. Het filter zelf is gemaakt van SAN en ABS, en de patroon van PP en PPS.

Waar kan ik het tafelmodel BWT-waterfilter en filterpatronen kopen?

U kan uw waterfilter kopen via de tab shop.

 Zijn de BWT-filterpatronen geschikt voor gebruik in Brita-waterfilters?

BWT-filterpatronen kunnen worden gebruikt in Brita-waterfilters:

 • BWT’s ´longlife´ (ovalen) filterpatronen zijn geschikt voor gebruik in Brita-waterfilters die gebruik maken van Brita Maxtra-patronen.
 • BWT’s ´universal´ (ronde) filterpatronen zijn geschikt voor gebruik in Brita-waterfilters die gebruik maken van Brita Classic-patronen.

Brita-filterpatronen zijn echter niet geschikt voor gebruik in BWT-filtersystemen.

Laad meer
Productgegevens

De tafel­wa­ter­fles ´Penguin´ met een volume van 1,5 liter gefil­terd water valt op door een aantrek­ke­lijk design met een ergo­no­misch opti­male vorm.

Natuur­lijk is de ´Penguin´ BPA-​vrij en kan deze heel eenvoudig in de afwas­ma­chine worden gerei­nigd (uitge­zon­derd het deksel met elek­tro­ni­sche weer­gave). Boven­dien kan het tafel­wa­ter­filter dankzij de prak­ti­sche vulklep zonder moeite en zonder knoeien worden gevuld.

De elek­tro­ni­sche vervan­gings­in­di­cator herin­nert u aan het beste tijd­stip om het patroon te vervangen. Dankzij het perfecte design past de ´Penguin´ in de deur van elke normaal verkrijg­bare koel­kast, waarmee deze opti­maal kan worden gekoeld. In helder wit, donker­blauw of in zacht roze, de ´Penguin´ weet zich altijd aan uw wensen aan te passen.


Technical Details

Technische details

Producteigenschappen

Bestelnummer 815072
Max. nuttig watervolume1 point 5
Totale watervolume2 point 7
VervangingsindicatorEasyControl elektronischer Zhler
Afmetingen113 x 278 x 252
Inhoud1 table water filter 1 filter cartridge
FAQs

Wat is magnesiumwater?

BWT biedt u zijn gepatenteerde magnesiumtechnologie. Door het gebruik van deze tafelwaterfilter, kan u tot 20% van de dagelijkse minimum aangeraden hoeveelheid magnesium opnemen. Water drinken is gezond, magnesiumwater nog gezonder. Het menselijke lichaam heeft magnesium nodig. Magnesium is een verrijking van drinkwater. Staat u graag in de keuken ? Ontdek dan zeker de receptjes met magnesium water.

Normaliter is kraantjeswater veilig voor consumptie. Dus, waarom heb ik een waterfilter nodig?

In Duitsland wordt de kwaliteit van leidingwater gegarandeerd door strikte veiligheids-richtlijnen, dus kraantjeswater is normaal gezien absoluut veilig. De niveaus van waterhardheid verschillen echter van regio tot regio. Hoge waterhardheid kan problemen veroorzaken in toestellen die water verhitten - kalkafzetting kan zich ophopen in het apparaat dat daardoor niet meer naar behoren functioneert. Extreme waterhardheid kan ook een negatieve impact hebben op de smaak van thee en koffie. Daarom is het raadzaam de hardheid van leidingwater te reduceren.

Vergeet ook niet dat watermaatschappijen weliswaar veilig drinkwater leveren, maar dat dit minimale hoeveelheden zware metalen bevat. De leidingen bij u thuis kunnen mogelijks echter kleine hoeveelheden zink, lood en koper aan het water toevoegen. Uit gezondheidsoverwegingen is het dus zinvol om die substanties vóór consumptie aan het water te onttrekken. In vele landen worden om redenen van gezondheid en hygiëne ook nog eens beperkte doses chloor aan het water toegevoegd. Die substantie kan smaak en geur van het drinkwater aantasten en wordt dus best weggefilterd.

In tegenstelling tot de gangbare tafelmodellen van waterfilters beschikken die van BWT over de gepatenteerde magnesiumtechnologie. Deze door BWT zelf ontwikkelde technologie vermindert de door calcium (Ca2+) veroorzaakte hoeveelheid kalk, terwijl magnesium (Mg2+) - dat van nature in water aanwezig is - behouden wordt. Meer nog, extra en fysiologisch nuttig magnesium vervangt het calcium (Ca2+), waardoor de hoeveelheid magnesiumionen in het gefilterd water toeneemt. Dit resulteert in een bijna volkomen neutrale pH-waarde, die volgens kenners van mineraalwater een basisvereiste is voor een bijzonder zachte en aangename smaak. Perfect dus voor thee en koffie.

Kunnen de BWT-waterfilters 100% van vervuilende substanties, pesticiden en zware metalen zoals lood, koper, ijzer en nitraten uit het leidingwater wegfilteren?

BWT-filterpatronen verminderen de hoeveelheid calcium, zware metalen (lood, koper, zink), ijzer en chloor in het water en kunnen ook de concentratie reduceren van bepaalde organische vervuilers (bv. sommige pesticiden en insecticiden). De filter verlaagt echter niet het nitraatniveau in het water. Aangezien de nitraten aanwezig zijn als (negatief geladen) anionen, kunnen ze niet worden verwijderd door middel van de kationuitwisselaar zoals gebruikt in BWT-waterfilters.

Vele tafelmodellen van waterfilters verwijderen waardevolle voedingstoffen zoals calcium, magnesium, fluor en jodium uit het water. Geldt dit ook voor de BWT-tafelmodellen van waterfilters?

BWT-waterfilters verwijderen niet de fluor en jodium uit het drinkwater. Enkel aanslagvormend calcium en zware metalen worden verwijderd door de ionuitwisselaar in de filterpatroon en vervangen door het voor de gezondheid nuttige magnesium. De gepatenteerde magnesiumtechnologie ontwikkeld door BWT verwijdert niet het magnesium uit het water, waardoor de gebruiker volop kan genieten van het magnesiumrijke water met zijn frisse, kenmerkende smaak.

Als het pH-niveau van het water onder een bepaalde waarde zakt, zou het gefilterd water dan een corrosief effect kunnen hebben en ongeschikt zijn als drinkwater? Geldt dit ook voor het via BWT gefilterd water?

Neen, via BWT gefilterd water is onschadelijk voor componenten van bv. koffiemachines. De pH-waarde van het water daalt tijdens het filterproces slechts minimaal, waardoor het water geen corrosief effect heeft en veilig kan worden gebruikt in ketels of koffiemachines. Bovendien neemt de waterhardheid sterker af doordat in BWT-waterfilters, in tegenstelling tot traditionele waterfilters van andere merken, het calcium vervangen wordt door magnesium.

Gefilterd water verliest vaak zijn specifieke smaak en smaakt uiterst flauw. Smaakt via BWT gefilterd water beter?

Ja, het water van BWT-waterfilters smaakt aangenamer dan water van traditionele filters, zoals bewezen tijdens smaaktesten (bron: SGS Institute Fresenius, 2009). De verbeterde smaak is toe te schrijven aan het magnesiumgehalte van het via BWT gefilterd water. Magnesium is een smaakdrager en water van BWT-waterfilters verbetert niet alleen de smaak van thee en koffie, maar ook van puur drinkwater. Dit is te danken aan de vernieuwende magnesiumtechnologie, ontwikkeld en gepatenteerd door BWT, die natuurlijk voorkomend magnesium in het water behoudt, terwijl de filter het calcium verwijdert en dit door essentieel magnesium vervangt.

Hoe verloopt de toevoeging van magnesium in BWT-filterpatronen?

De gecontroleerde toevoeging van magnesium gebeurt in de filterpatroon via ionuitwisseling. Ionuitwisselaars gebruiken synthetische materialen die in staat zijn calciumvormende stoffen (bv. calciumionen) en zware metalen zoals lood en koper te vervangen door magnesiumionen (Mg2+).

Bezorgt het via BWT gefilterd water mijn dagelijkse aanbevolen hoeveelheid magnesium?

De dagelijkse aanbevolen hoeveelheid magnesium als aanbevolen door het Duitse voedingsinstituut (DGE) is 300-400 milligram. 2.5 liter water (met een gemiddelde waterhardheid van 17°dH) uit de BWT-waterfilter houdt jouw magnesiumniveau in balans en bezorgt 20% van je dagelijkse magnesiumbehoefte. Daardoor draagt de filter goed bij tot een gebalanceerd dieet. BWT-waterfilters mogen echter niet worden vergeleken met magnesiumtabletten met hoge dosis of medische magnesiumsupplementen. De door de DGE aanbevolen dagelijkse inname geldt voor gezonde volwassenen. Zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en atleten hebben hogere doses nodig. Stress, een ongebalanceerd dieet en bepaalde ziektes kunnen ook een magnesiumtekort veroorzaken.

Verandert met magnesium verrijkt water de smaak van thee en koffie?

Neen, magnesium is een smaakdrager en de smaak van thee en koffie bereid met gefilterd water bekomt een vol aroma, waardoor de smaak gewoon beter wordt. Dit wordt bevestigd door de resultaten van een smaaktest, waarin koffie en thee bereid met BWT-water de hoogste scores haalden (bron: SGS Institute Fresenius, 2009). Magnesium zorgt voor een maximale uitzetting van de koffiebonen, waardoor de volledige smaak vrijkomt en de koffie bovendien een perfect schuimlaagje bekomt.

Is water uit BWT-waterfilters ook geschikt voor zuigelingen en jonge kinderen?

Normaliter dient men voor het filteren van water via de BWT-waterfilter enkel gebruik te maken van water dat voldoet aan de wettelijke vereisten voor drinkwater. Wij bevelen steeds het koken van water aan voor kinderen jonger dan een jaar en voor hen die lijden aan immunodeficiëntie; dit geldt evenzeer voor gefilterd water.

Kan het filteren via de BWT-waterfilter van vervuild water zorgen voor kwaliteitsvol drinkwater?

Enkel leidingwater dat voldoet aan de wettelijke kwaliteitsnormen voor drinkwater is geschikt om gefilterd te worden. BWT-waterfilters zijn niet ontworpen voor het filteren van vervuild water.

Waterfilters worden beschouwd als broeihaarden van schadelijke bacteriën. Geldt dit ook voor de BWT-waterfilters?

Er is geen risico op de aanwezigheid van schadelijke bacteriën, indien de BWT-waterfilter en de patronen worden gebruikt en onderhouden als voorgeschreven in de bijhorende gebruiksaanwijzing. Enkele simpele tips garanderen gefilterd water van de hoogste kwaliteit:

 • de waterfilter en het gefilterd water worden best bewaard op een koele plaats, bv. in de koelkast, en het water dient binnen de 24 uur te worden gedronken;
 • zorg ervoor dat de waterkan en filterpatroon niet zijn blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht;
 • om hygiënische redenen beveelt BWT ook aan de filterset (zonder patroon) eenmaal per week met detergent te reinigen;
 • de filterpatroon dient ook eenmaal per week te worden ondergedompeld in kokend water, opnieuw om redenen van hygiëne.

De filterpatroon bevat ter bestrijding van de groei van bacteriën kleine hoeveelheden zilver, waarvan een heel klein deel tijdens het filterproces in het water kan terechtkomen. Dit is totaal ongevaarlijk en de hoeveelheid overschrijdt geenszins de waarden inzake veilig drinkwater vooropgesteld door de World Health Organisation (WHO). De vernieuwende ‘Easy Control’-teller, ingebouwd in het filterdeksel, geeft automatisch aan wanneer de patroon dient te worden vervangen.

Hoe vaak moet ik de filterpatronen vervangen en hoe doe ik de gebruikte weg?

BWT-filterpatronen dienen te worden vervangen na 4 weken. De ‘Easy Control’-teller in het filterdeksel geeft automatisch aan wanneer de patroon dient te worden vervangen, zodat vervanging op regelmatige basis gebeurt.

Kunnen gebruikte filterpatronen worden teruggestuurd naar BWT of een BWT-verkoper?

Neen, BWT voorziet niet in die dienst. Gebruikte filterpatronen kunnen makkelijk met het huisvuil worden meegegeven. Volg daarbij wel het plaatselijke recyclagereglement op.

Wat gebeurt er als ik de patroon vergeet te vervangen wanneer dit nodig is? Kan ik ziek worden van het gefilterd water?

Om een continu hoge kwaliteit van het drinkwater te hebben is het nodig de filterpatronen elke 4 weken te vervangen. De 'Easy Control’-teller in het filterdeksel geeft een visuele indicatie van het moment waarop de patroon dient te worden vervangen. Hoe vaker de aanbevolen gebruikstijd van een patroon wordt overschreden, des te groter het risico dat de filterset bacteriën aantrekt en het gefilterd water aan kwaliteit inboet. Een negative impact op het fysiek welbevinden kan niet worden uitgesloten indien er een hoge bacteriële besmetting van het drinkwater optreedt.

Welke stoffen bevinden zich in BWT-filterpatronen?

De ionuitwisselaars zijn gemaakt van synthetische materialen en zo ontworpen dat ze een zwak zure kationuitwisselaar vormen gebaseerd op polyacryl. Die absorberen calciumvormende substanties (bv. calciumionen) en zware metalen zoals lood en koper en vervangen die door aan het water magnesiumionen (Mg2+) en waterstofionen (H+) toe te voegen. De uitwisselaars zijn gemaakt van polyacryl (synthetisch materiaal) en de geactiveerde koolstof die ze bevatten is gemaakt van thermisch behandelde kokosnootschalen, die worden omgevormd tot uiterst poreuze geactiveerde koolstof. De filterpatroon zelf is gemaakt van polypropyleen. Alle materialen zijn volledig recycleerbaar.

Wat zijn de voordelen van BWT-waterfilters tegenover flessenwater?

De voordelen van water uit de BWT-waterfilters liggen voor de hand. Het huishoudbudget wordt gereduceerd en transport en opslag van ontelbare flessen behoren tot het verleden. Een filterpatroon zorgt voor ongeveer 120 liter gefilterd water.

Wat gebeurt er als ik per ongeluk de BWT-kan, de patroon en het deksel in de vaatwasser stop?

Het filterdeksel met de ‘Easy Control’-teller is niet vaatwasbestendig, maar kan worden gereinigd met een vochtige doek. De filterkan en patroontrechter kunnen echter veilig in de vaatwasser. Om hygiënische redenen dient de filterpatroon ook eenmaal per week in kokend water te worden ondergedompeld, zoals de gebruiksaanwijzing vermeldt. 

Is de filterpatroon minder werkzaam hoe meer water ik filter - zelfs indien de patroon nog niet aan vervanging toe is volgens de aanwijzing van de fabrikant?

De BWT-waterfilter functioneert betrouwbaar, zolang het aantal liters gefilterd water en gebruiksmomenten niet worden overschreden. Niet meer dan 8 à 10 liter water mogen per dag worden gefilterd, en na het filteren van 3 liter water snel na elkaar dient een tussenpauze van een kwartier vóór het volgende filtermoment in acht te worden genomen.

Er wordt beweerd dat filterpatronen zilver, natrium en koolstofpoeder afgeven in het water? Geldt dit ook voor de BWT-waterfilters?

Om hygiënische redenen bevat de filterpatroon kleine hoeveelheden zilver om de groei van bacteriën te voorkomen. Een kleine, doch volledig onschadelijke hoeveelheid zilver kan in het water raken tijdens het filteren, maar de hoeveelheid bevindt zich binnen de grenzen van de door de WHO opgestelde limieten voor drinkwater.

De BWT-waterfilter geeft geen natrium vrij in het water. Wanneer de filter een eerste keer wordt gebruikt, kunnen zich in de tweede liter nog kleine hoeveelheden geactiveerd koolstofpoeder bevinden. Er zijn geen gevaren voor de gezondheid, daar geactiveerd koolstof een natuurlijke stof is, maar indien zich dit voordoet raden wij aan het water weg te gieten en een nieuwe hoeveelheid water te filteren, tot er zich geen bestanddeeltjes meer in het filtraat bevinden.

 Hoe lang kan ik de filterpatroon gebruiken?

U dient de patroon elke 4 weken te vervangen om het beste resultaat te hebben. De hoeveelheid water (in liter) hangt af van de kwaliteit en hardheid van uw leidingwater. De filterpatroon werkt enkel doeltreffend gedurende 4 weken, zelfs indien de maximale filtercapaciteit niet werd bereikt.

Hoeveel liter water kunnen de patronen filteren?

De filtercapaciteit hangt af van de kwaliteit en hardheid van het leidingwater. Onder normale omstandigheden garanderen wij een filtercapaciteit voor de ‘universal’ (ronde) filterpatroon van ongeveer 100 liter, en voor de ‘longlife’ (ovalen) patroon van zo'n 120 liter (bij een totale waterhardheid van 15-17.8°dH).

Waarvan dien ik bij het filteren op de hoogte te zijn?

 • BWT-waterfiltersystemen mogen enkel met koud water worden gevuld dat voldoet aan de wettelijke kwaliteitsnormen voor drinkwater.
 • De waterfilter is niet ontwikkeld om drinkwater te produceren, d.w.z. hij is niet geschikt voor de behandeling van besmet water om dit veilig voor consumptie te maken.
 • Via BWT gefilterd water is bestemd voor gebruik op korte termijn. Vermijd fel zonlicht, bewaar het op een koele plaats en voor niet langer dan 24 uur. Indien het gefilterd water langer dan die tijd in de kan blijft, kunnen er door verdamping witte resten achterblijven, die evenwel makkelijk zijn te verwijderen.
 • Na het snel filteren van meer dan 3 liter water na elkaar, dient een tussenpauze van een kwartier in acht te worden genomen vóór het volgende filtermoment.
 • Permanent contact van de filterpatroon met het water is niet nodig voor de langdurige doeltreffendheid van het systeem. De patroon zal functioneel blijven, zelfs als is hij een tijdje niet in aanraking geweest met water.
 • Indien de overheid eist dat leidingwater wordt gekookt in geval van bacteriële besmetting, geldt dit ook voor het via BWT te filteren water. Indien het water nadien wordt bestempeld als 'veilig voor gebruik', dient u alsnog de filterpatroon te vervangen en het waterfiltersysteem te reinigen.
 • Voor bepaalde groepen, zoals personen met immunodeficiëntie, en voor de bereiding van voeding voor kleine kinderen dient het te filteren water eerst te worden gekookt.
 • Zoals aanbevolen door het WHO, bevat de filterpatroon kleine hoeveelheden zilver om de groei van bacteriën te voorkomen.
 • De filterpatroon dient niet later dan 4 weken na eerste gebruik te worden vervangen.
 • Wat apparatuur voor de behandeling van drinkwater betreft is het belangrijk te weten dat dit apparaat regelmatig onderhoud vereist, om te voldoen aan de wettelijke eisen inzake veilig gebruik van behandeld water en de door de fabrikant gegarandeerde verbeteringen in de kwaliteit van het drinkwater te bekomen. 

Waar bewaar ik het beste het gefilterd water?

De beste plaats om gefilterd water te bewaren is de koelkast. Onze modellen passen perfect in de deuren van de meeste koelkasten momenteel op de markt 

 Hoe functioneert het manuele vervangsysteem?

De datum waarop de nieuwe filterpatroon dient te worden geplaatst kan worden ingesteld op het manuele vervangsysteem. De patroon dient nog steeds te worden vervangen met een interval van niet meer dan 4 weken.

Hoe draag ik zorg voor het filtersysteem?

 • Reinig uw BWT-filterset minstens eenmaal per week in detergent en spoel grondig na met warm water. Vermijd het gebruik van schurende reinigingsproducten en -doeken, daar die voor schrammen op de filter kunnen zorgen, maar de kan en trechter kunnen zonder problemen in de vaatwasser.
 • Tijdens het gebruik van de BWT-filterset, kunnen kalkresten optreden, in het bijzonder op het deksel, eenmaal de waterdruppels zijn opgedroogd. Die resten kunnen worden verwijderd met een kalkoplossend reinigingsmiddel.
 • Het deksel met het ‘Easy Control’-mechanisme mag niet in de vaatwasser worden geplaatst.

 Wat doe ik met het ‘Easy Control’-mechanisme bij reiniging van het deksel?

Aangezien het ‘Easy Control’-mechanisme niet bestand is tegen reiniging in een vaatwasser, bevelen we aan  het mechanisme in het deksel te laten en dit laatste manueel te reinigen. Om indien het nodig het ‘Easy Control’-systeem uit het deksel te verwijderen, gebruikt u een schroevendraaier waarmee u op het uitstekende plastic lipje duwt onderaan het deksel, waarna u het ‘Easy Control’-systeem voorzichtig naar boven duwt. Na verwijdering kunt u het mechanisme makkelijk terug in zijn positie klikken.

Waar worden de patronen en filtersystemen vervaardigd?

We staan als fabrikant op kwaliteit en vervaardigen al onze filterpatronen in Mondsee (Oostenrijk), waar onze hypermoderne fabriek regelmatige kwaliteitscontroles ondergaat. De ‘Penguin’- en ‘Vida’-filtersystemen worden vervaardigd in Italië en voldoen aan de strenge ‘Made in Italy’-productienormen voor materialen en arbeid. Het ‘Slim’-filtersysteem wordt vervaardigd in Duitsland en voldoet aan de strikte 'Made in Germany'-kwaliteitsnormen. 

Hoe werkt de kwaliteitszorg voor de filterpatronen?

Onze fabrieken in Oostenrijk, Duitsland en Italië voldoen aan de strenge ISO-richtlijnen en het HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)-hygiënereglement, en worden regelmatig geïnspecteerd door onafhankelijke controle-instanties.

Waarvan zijn de filterkorrels gemaakt?

Onze filterkorrels bestaan uit een wetenschappelijk gebalanceerde mengeling van geactiveerd koolstof en ionuitwisselende harsen. Door het grote oppervlak van het geactiveerde koolstof kan dit laatste zich makkelijk hechten aan smaakbeïnvloedende stoffen zoals chloor(verbindingen), terwijl de ionuitwisselaars calciumhoudende materialen en zware metalen zoals lood en koper absorberen en ze zodoende uit het water wegfilteren. Bovendien wordt de werking van de BWT-filterkorrels bijgestaan door de gepatenteerde magnesiumtechnologie, die magnesiumionen in het water vrijgeeft. Het water behoudt zodoende zijn minerale balans en de reductie in pH-waarde blijft beperkt, waardoor de smaak van het water verbetert, alsook het voedsel en de dranken die ermee bereid worden.

Wat doe ik met de gebruikte filterpatronen?

Volg steeds de plaatselijke richtlijnen voor recyclage op!

 • Filterpatronen en filternavulling: geef gebruikte patronen en ander filtermateriaal mee met uw huisvuil.
 • Verpakkingsmateriaal: deponeer verpakkingsmateriaal en karton in de vuilnismand - lokaal waar mogelijk. Dit is goed voor het milieu.
 • Waterfiltersysteem: deponeer waterfiltersystemen in de vuilnismand - lokaal waar mogelijk. Dit is goed voor het milieu.
 • Het ‘Easy Control’-mechanisme dat vervangingsmomenten aangeeft is een elektronische component die conform lokale recyclagerichtlijnen dient te worden verwijderd. Het systeem kan uit het deksel worden gelicht met behulp van een schroevendraaier onder de zijkant van het ‘Easy Control’-afleesschermpje. Het ‘Easy Control’-systeem dient te worden verwijderd vóór u het deksel weggooit.

Wat te doen indien een een onderdeel niet werkt, gebroken is ...?

Onze wettelijke waarborg voorziet in de vervanging en kostenloze verzending van het complete defecte onderdeel. BWT biedt een standaard productiewaarborg aan van 2 jaar op uw waterfiltersysteem.

Wat te doen als de batterij van het ‘Easy Control’-systeem leeg is?

Vanwege de noodzakelijk waterdichte structuur van het ‘Easy Control’-element kan de batterij niet worden verwijderd. Wij kunnen echter een gratis vervanging opsturen. De verwijdering van het defecte mechanisme is makkelijk, alsook de plaatsing van de nieuwe: druk de oude eruit en duw de nieuwe erin.

Neemt waterhardheid af nadat een waterhardheidstest d.m.v. proefstrookje is gebruikt? Beschermt de BWT-waterfilter mijn huishoudapparaten tegen kalkvorming?

‘Totale hardheid’ is de som van alle calcium en magnesium als kationen. ‘carbonaathardheid’ slaat op de concentratie van waterstofcarbonaationen; dit staat ook bekend als 'tijdelijke hardheid'. De concentratie van Ca2+-ionen in het water is vooral van belang bij voor de bescherming tegen kalkafzetting. Bij een laag niveau zal kalkvorming minimaal of zelfs niet optreden.

Conventionele waterfilters verminderen zowel het magnesium- alsook calciumgehalte van het water - het gevolg daarvan is een meetbare reductie in totale waterhardheid. BWT doet het op een andere manier. Onze gepatenteerde magnesiumtechnologie zorgt ervoor dat calcium wordt omgezet in magnesium. De totale waterhardheid verandert bijna niet tijdens het uitwisselingsproces van Mg2+ionen in Ca2+-ionen. Aangezien Mg2+ zich bovendien niet makkelijk afzet en veel sneller oplost, is de bescherming tegen kalkafzetting maximaal en dit voor de hele levensduur van uw filterset.

Waarom dient de filterpatroon eenmaal per week in kokend water te worden ondergedompeld?

Om 100% veiligheid te kunnen garanderen. BWT beveelt het wekelijkse onderdompelen van de filterpatroon in kokend water om hygiënische redenen.

Zijn de materialen van onderdelen in de waterfilter en patroon vrij van BPA (Bisfenol-A)?

Ja. Noch de waterfilter, noch de filterpatroon zijn vervaardigd van synthetische stoffen die BPA bevatten. Het filter zelf is gemaakt van SAN en ABS, en de patroon van PP en PPS.

Waar kan ik het tafelmodel BWT-waterfilter en filterpatronen kopen?

U kan uw waterfilter kopen via de tab shop.

 Zijn de BWT-filterpatronen geschikt voor gebruik in Brita-waterfilters?

BWT-filterpatronen kunnen worden gebruikt in Brita-waterfilters:

 • BWT’s ´longlife´ (ovalen) filterpatronen zijn geschikt voor gebruik in Brita-waterfilters die gebruik maken van Brita Maxtra-patronen.
 • BWT’s ´universal´ (ronde) filterpatronen zijn geschikt voor gebruik in Brita-waterfilters die gebruik maken van Brita Classic-patronen.

Brita-filterpatronen zijn echter niet geschikt voor gebruik in BWT-filtersystemen.

Laad meer

De aromaboost voor de hele dag

Dankzij de unieke BWT-technologieën geniet u op een geheel nieuwe manier van uw leidingwater: gefilterd en met magnesium of met magnesium+zink verrijkt water.

Water, koffie of thee: door de toevoeging van magnesium en de vermindering van chloor, kalk en zware metalen (voor zover deze in het water aanwezig zijn) proeft u het verschil in uw leidingwater.

Penguin Content 3

Unieke filter­tech­no­logie

Het meertraps filtratieprocedé van het BWT-filterelement Magnesium Mineralized Water betekent een mijlpaal in de geschiedenis van de filterontwikkeling: Een fijn weefselfilter vangt grove verontreinigingen en deeltjes af. De gepatenteerde BWT-ionenwisselaar neemt kalk en zware metalen als lood en koper op en wisselt deze uit voor magnesium- en waterstofionen. Dankzij deze revolutionaire technologie worden huishoudelijke apparaten efficiënt beschermd tegen verkalking.
Penguin Aubergine

Meer magne­sium – Meer smaak

Magnesium maakt het verschil.

Magnesium is voor de mens een essentieel mineraal, dat niet door het lichaam zelf kan worden gemaakt. De dagelijkse behoefte bedraagt ongeveer 300 mg*, deze kan in bijzondere situaties, zoals perioden met stress, nog hoger zijn. Door de moderne levensstijl zijn er tekorten aan magnesium ontstaan. Daarom moet magnesium dagelijks via voeding en door te drinken worden ingenomen.

BWT Magnesium Mineralizer Galery 2

Uw dagelijkse metgezel

Comfort

Eén patroon vervangt 120 waterflessen.

Filtratie

Binnen ongeveer 4 tot 5 minuten klaar met filteren

Handling

Het filterelement kan eenvoudig worden vervangen.

BWT Soft Filtered Water Galery 4

Kies het water dat bij uw levensstijl past

Laat u inspireren door onze technologie en optimaliseer uw water thuis. Kies vandaag nog voor ons tafelwaterfilter – praktische karaffen in drie verschillende designs. Magnesium Mineralized Water, Magnesium Mineralized Water + ZINC of Balanced Alkalized Water: Elk filterelement past in elk tafelwaterfilter.
Tischwasserfilter

b.local

Het beste is vaak zo dichtbij.

Conventioneel, verpakt water legt vaak extreem lange afstanden af voordat het u bereikt. Er is een veel beter alternatief: het plaatselijke leidingwater. BWT zuivert het water ter plaatse en vermindert zo deze onnodige transportroutes. Dit bespaart CO2-uitstoot en helpt indirect bij de bestrijding van de klimaatverandering. Tegelijkertijd vermindert u met het met magnesium gemineraliseerde water van BWT ook het verbruik van wegwerpflessen, die als plastic afval vooral in de wereldzeeën enorme milieuproblemen veroorzaken.

/BWT/Global Data/Images/Products Mood/BWTMagnesiumMineralizer_galery3_1280x1280

b.responsible

Slokje voor slokje de wereld veranderen.

BWT vindt dat iedereen het recht op schoon drinkwater heeft, maar nog steeds kunnen meer dan 760 miljoen mensen op aarde daar niet over beschikken. Daarom heeft BWT zich als doel gesteld om voor een veilige drinkwatervoorziening in ontwikkelingslanden te zorgen. In Gambia zijn er al 49 BWT eWater-bronnen geïnstalleerd, waardoor de lokale bevolking toegang tot schoon drinkwater heeft.

/BWT/Global Data/Images/Products Mood/BWTMagnesiumMineralizer_galery3_1280x1280
Penguin Mood
Penguin Mood
BWT Tischwasserfilter Penguin gruen

Penguin incl. 1 filterpatroon

Laat uzelf overtuigen

Alexa’s Earth

„Mijn blog is bedoeld om mensen op te roepen om op onze hulpbronnen te letten en duurzame ideeën in de dagelijkse praktijk te brengen. Zoals het eigen leidingwater in een BTW tafelwaterfilter te optimaliseren, in plaats van water in plasticflessen door de wereld te sturen.“

Alexa’s Earth

Duitse blogster

Bloggerin-Alexas-Earth

Service

Visit your local website

Stay on this website