Waarom CV-​water behan­delen?

cv-​waterbehandeling

Voorkomen is beter dan genezen

Wat veel mensen niet weten: het water waar de cv-​installatie mee wordt opge­vuld, speelt een belang­rijke rol. Als het “verkeerde” water wordt gebruikt, kunnen afzet­tingen (zoals kalk­aan­slag of bezinksel) of corrosie storingen en dure repa­ra­ties veroor­zaken, of zelfs leiden tot totale uitval van de verwar­ming. Met CV-​water dat op de juiste manier werd behan­deld zorgt u voor een effi­ci­ënte en econo­mi­sche werking. Het rende­ment van de cv-​installatie is name­lijk maxi­maal wanneer er geen kalk of andere afzet­tingen zijn, terwijl de juiste pH-​waarde ervoor zorgt dat de aanwe­zige metalen niet meer corro­deren. Zo verleng je de levens­duur van je verwar­ming en krijg je een voor­de­lige ener­gie­fac­tuur. Op lange termijn bespaar je dus op zowel energie als onder­houd.

Kies ­voor de AQA therm MOVE Power

De ideale partner voor cv-waterbehandeling

Gedaan met sleuren met zware en logge appa­raten: de AQA therm Move Power is krachtig én handig. Het toestel is gemak­ke­lijk verplaats­baar dankzij zijn klein formaat en frame op wiel­tjes. Ook inbe­grepen zijn twee monteer­bare ster­wielen, waar­door u gemak­ke­lijk trappen op en af wandelt.

De instal­la­teur die inves­teert in het toestel ziet zijn inves­te­ring (bij regel­matig gebruik) al renderen na minder dan 3 maanden. Een set membranen van dit toestel gaat name­lijk veel langer mee dan de harsen van een water­ont­harder. Het toestel levert tot 360 l/h en ca. 80.000 l. perfect zoutarm water met één membraanset! Na verza­di­ging kan u de membranen eenvoudig zelf vervangen. U koopt simpelweg de vervang­mem­branen aan bij BWT en de rest is plug and play.

Onge­acht de kwali­teit van het onbe­han­delde water, de AQA therm Move Power levert altijd perfect zoutarm water conform de strengste eisen, en dit wordt ook continu gemo­ni­tord. Zodra de instel­bare grens­waarde (80 of 120 μS/cm) wordt over­schreden tijdens het vullen, ontvangt u een bericht via de appli­catie en op het scherm van het toestel. Zo blijft de CV-​instal­latie altijd maxi­maal beschermd.

AQA therm MOVE Power

Zoom op de AQA therm MOVE Power

  • Vulcapaciteit van ca. 80.000 liter
  • Monteerbare sterwielen voor gemakkelijke verplaatsingen op trappen
  • Snelle membraanvervanging, zonder gereedschap
  • Meteen inzetbaar op Belgisch leidingwater
  • Bedieningsvrije vulprocedure, stopt automatisch wanneer de instelbare uitschakeldruk wordt bereikt
  • Conform de WTCB-TV-278 en de VDI-2053-richtlijnen

Welk water is geschikt voor CV-​installaties?

Het Belgi­sche Buildwise (WTCB Weten­schap­pe­lijk en Tech­nisch Centrum van het Bouw­be­drijf) onder­streept het belang van kwali­teitsvol water voor verwar­mings­in­stal­la­ties middels de Tech­ni­sche Voor­lich­ting (TV) 278. Alle fabri­kanten en impor­teurs van verwar­mings­toe­stellen die lid zijn van de ATTB (Asso­ci­atie voor Ther­mi­sche Tech­nieken in België) moeten deze richt­lijnen onder­schrijven.

Ook de Duitse inge­ni­eurs­ver­e­ni­ging VDI verfijnde eerder al haar richt­lijnen voor de kwali­teit van cv-​water: de bekende ‘VDI-​2035-​richtlijnen’. Hierin staan richt­waarden voor de hard­heid, de pH-​waarde en de geleid­baar­heid (zout­ge­halte) in functie van het instal­la­tie­ver­mogen, de speci­fieke water­in­houd en de aange­wende metalen van leidingen en ketel. Deze richt­lijnen werden ook door het WTCB over­ge­nomen. 

Down­load onze white­paper

Ontdek de AQA therm MOVE Power

AQA therm MOVE power
aqa therm move power

Contac­teer ons

Vragen over de AQA therm MOVE Power of over andere BWT-​producten voor cv-​water­be­han­de­ling? Stel uw vraag hier en wij nemen zo snel moge­lijk contact met u op.

Ja, ik wil graag informatie van BWT ontvangen. Ik kan me op elk moment afmelden door een e-mail te sturen naar [email protected].
Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden*.

Visit your local website

Stay on this website