Ontdek de nieuwe AQA therm MOVE Power

cv-waterbehandeling

Compact en handig mobiel RO-toestel nodig voor CV-​water­be­han­de­ling?

Water­be­han­de­ling raakt in België meer en meer inge­bur­gerd, maar nog veel te vaak wordt het enkel geas­so­ci­eerd met sani­tair water. Wat veel mensen niet weten: het water waar cv-​instal­la­ties, vloer­ver­war­mings­lei­dingen of zonne­col­lec­toren mee worden opge­vuld moet ook van goede kwali­teit zijn, anders kan kalk­aan­slag en corrosie de goede werking ervan verstoren. De producten van BWT behan­delen snel en gemak­ke­lijk het vulwater van CV-​instal­la­ties, met mobiele toestellen voor onthar­ding of omge­keerde osmose. De AQA therm MOVE Power is de handigste partner bij het vullen van vrijwel alle types en groottes van CV-​instal­la­ties.

Waarom kiezen voor de AQA therm MOVE Power voor CV-​waterbehandeling? 

Wat als een mobiel RO-​toestel écht mobiel was?

Gedaan met sleuren met zware en logge appa­raten: de AQA therm Move Power is krachtig én handig. Het toestel is gemak­ke­lijk verplaats­baar dankzij zijn klein formaat en frame op wiel­tjes. Ook inbe­grepen zijn twee monteer­bare ster­wielen, waar­door u gemak­ke­lijk trappen op en af wandelt. Handig als de cv-instal­latie zich in de kelder bevindt, bijvoor­beeld.

Ook over het onder­houd hoeft u zich geen zorgen te maken, de membranen in de AQA therm MOVE Power zijn compact en zeer perfor­mant. Het toestel levert tot 360 l/h en ca. 80.000 l. perfect zoutarm water met één membraanset! Na verza­di­ging kan u de membranen eenvoudig zelf vervangen, u heeft hier geen gereed­schap voor nodig. U koopt simpelweg de vervang­mem­branen aan bij BWT en de rest is plug and play.

Onge­acht de kwali­teit van het onbe­han­delde water, de AQA therm Move Power levert altijd perfect zoutarm water conform de strengste eisen, en dit wordt ook continu gemo­ni­tord. Zodra de instel­bare grens­waarde (80 of 120 μS/cm) wordt over­schreden tijdens het vullen, ontvangt u een bericht via de appli­catie en op het scherm van het toestel. Zo bent u er zeker van dat (kalk)afzet­tingen en corrosie vermeden worden en de CV-instal­latie maxi­maal beschermd blijft.

AQA therm MOVE Power

Zoom op de AQA therm MOVE Power

  • Vulcapaciteit van ca. 80.000 liter
  • Monteerbare sterwielen voor gemakkelijke verplaatsingen op trappen
  • Snelle membraanvervanging, zonder gereedschap
  • Meteen inzetbaar op Belgisch leidingwater
  • Bedieningsvrije vulprocedure, stopt automatisch wanneer de instelbare uitschakeldruk wordt bereikt
  • Conform de WTCB-TV-278 en de VDI-2053-richtlijnen

Welk water is geschikt voor CV-installaties?

Het Belgi­sche WTCB (Weten­schap­pe­lijk en Tech­nisch Centrum van het Bouw­be­drijf) onder­streepte recent het belang van kwali­teitsvol water voor verwar­mings­in­stal­la­ties middels de Tech­ni­sche Voor­lich­ting (TV) 278. Alle fabri­kanten en impor­teurs van verwar­mings­toe­stellen die lid zijn van de ATTB (Asso­ci­atie voor Ther­mi­sche Tech­nieken in België) moeten deze richt­lijnen onder­schrijven.

Ook de Duitse inge­ni­eurs­ver­e­ni­ging VDI verfijnde dit jaar haar richt­lijnen voor de kwali­teit van cv-water: de bekende ‘VDI-2035-richtlijnen’. Hierin staan richt­waarden voor de hard­heid, de pH-waarde en de geleid­baar­heid (zout­ge­halte) in functie van het instal­la­tie­ver­mogen, de speci­fieke water­in­houd en de aange­wende metalen van leidingen en ketel. Deze richt­lijnen werden ook door het WTCB over­ge­nomen. 

Down­load onze white­paper

Ontdek de AQA therm MOVE Power

Bekijk de video!

AQA therm MOVE power
aqa therm move power

Contac­teer ons

Vragen over de AQA therm MOVE Power of over andere BWT-​producten voor cv-​water­be­han­de­ling? Stel uw vraag hier en wij nemen zo snel moge­lijk contact met u op.

Ja, ik wil graag informatie van BWT ontvangen. Ik kan me op elk moment afmelden door een e-mail te sturen naar [email protected]
Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden*.

Visit your local website

Stay on this website