Soft Filtered Extra
Magnesium Zinc Kartuschen
Soft Filtered Extra
Magnesium Zinc Kartuschen

Soft Filtered Water EXTRA

3x filterpatronen

 
Vraag een offerte
Bestelnummer: 814873
  • Maakt uw leidingwater zacht ondanks extreem hard water en maakt het perfect voor het dagelijkse gebruik
  • Biedt voor uw huishoudelijke apparaten ideale bescherming tegen kalk
  • Vermindert het aandeel aan geur- en smaakverstorende stoffen en is daardoor het perfecte ingrediënt voor de bereiding van koffie en thee.
  • Vermindert de gehaltes aan chloor, zware metalen en organische verontreinigingen.
Ga naar

Productgegevens

U kent de gebruikelijke producten voor het filteren van leidingwater. Deze filteren normaal gesproken calcium uit het water en verminderen de geur- en smaakverstorende stoffen. Maar wat als u in een gebied woont waar extreem hard water uw huishoudelijke apparaten verkalkt en gebruikelijke filterpatronen onvoldoende bescherming bieden tegen kalkafzettingen?

Het BWT-filterelement Soft Filtered Water EXTRA is speciaal bedoeld voor de zuivering van water met een hoge hardheidsgraad. Door de betrouwbare verlaging van de waterhardheid worden huishoudelijke apparaten beschermd tegen verkalking. Het speciaal ontwikkelde filter zorgt daarnaast voor een verlaging van de concentratie zware metalen (zoals lood en koper) en van geur- en smaakverstorende stoffen zoals chloor. Daarmee wordt van leidingwater hoogwaardig drinkwater gemaakt voor onbeperkt genieten.

b.local

Het beste is vaak zo dichtbij.

Conven­ti­o­neel, verpakt water legt vaak extreem lange afstanden af voordat het u bereikt. Er is een veel beter alter­na­tief: het plaat­se­lijke leiding­water. BWT zuivert het water ter plaatse en vermin­dert zo deze onno­dige trans­port­routes. Dit bespaart CO2-​uitstoot en helpt indi­rect bij de bestrij­ding van de klimaat­ver­an­de­ring. Tege­lij­ker­tijd vermin­dert u met het met magne­sium gemi­ne­ra­li­seerde water van BWT ook het verbruik van wegwerp­flessen, die als plastic afval vooral in de wereld­zeeën enorme mili­eu­pro­blemen veroor­zaken.

Verschiedene Filtertechnologien

b.respon­sible

Slokje voor slokje de wereld veran­deren.

BWT vindt dat iedereen het recht op schoon drink­water heeft, maar nog steeds kunnen meer dan 760 miljoen mensen op aarde daar niet over beschikken. Daarom heeft BWT zich als doel gesteld om voor een veilige drink­wa­ter­voor­zie­ning in ontwik­ke­lings­landen te zorgen. In Gambia zijn er al 49 BWT eWater-​bronnen geïn­stal­leerd, waar­door de lokale bevol­king toegang tot schoon drink­water heeft.

Der Aromakick für den ganzen Tag

Het filter voor bijzonder hard water

Dankzij de betrouwbare verlaging van de waterhardheid worden uw huishoudelijke apparaten door de BWT Soft Filtered Water EXTRA beschermd tegen kalkaanslag. Het filter is speciaal ontwikkeld voor gebieden met een hoge waterhardheid. De filtratie verlaagt ook het aandeel aan geur- en smaakverstorende stoffen, zoals bijvoorbeeld Chloor, maar ook zware metalen en organische verontreinigingen. Op die manier wordt van uw leidingwater een hoogwaardig drinkwater voor het dagelijks gebruik gemaakt, dat uw huishoudelijke apparaten optimaal tegen kalkaanslag beschermt.
Soft Filtered Water Extra
Soft Filtered Water EXTRA

Soft Filtered Water EXTRA

Soft Filtered Water EXTRA Verpakking 3 filterelementen Soft Filtered Water EXTRA Kies een productvariant
Heb je een vraag over dit product? We helpen je graag!

Selecteer aanhef

Visit your local website

Stay on this website