analyse-kit_1280x1280
analyse-kit_1280x1280

AQA therm Analysekoffer

 
Vraag een offerte
Bestelnummer: 58970
  • Handige draagkoffer
  • voor on-site analyseren en controleren van CV-waterkwaliteit
  • Complete set benodigdheden
Ga naar

Productgegevens

AQA Therm Analy­se­koffer is een handige analy­se­koffer voor kwali­teits­con­trole op CV-​water. Het bevat een complete set beno­digd­heden voor on-​site meting van de belang­rijkste para­me­ters van verwar­mings­water: hard­heid (TH), pH en geleid­baar­heid.

  • Deze koffer dient om analyses uit te voeren ter controle van confor­mi­teit aan de lokaal geldende richt­lijnen, de Duitse VDI-​2035-2009 en de richt­lijnen van de ketel­fa­bri­kanten.
  • Het draag­koffer is robuust en uit kunst­stof.

Meet­me­thodes

  • TH (totale hard­heid) : meet­me­thode titri­me­trisch; meet­be­reik: 1 druppel reagens bij 5ml meet­water komt overeen met 1°dH, bij 10ml meet­water is dit 0,5°dH.
  • pH-​waarde : elek­trisch meet­toe­stel met meets­onde; meet­be­reik pH 0-14; hand­toe­stel op batte­rijen, met kunst­stof behui­zing en water­dichte bedie­nings­toetsen, met eenvou­dige kali­bratie.
  • Geleid­baar­heid : elek­trisch toestel met meets­onde en auto­ma­ti­sche tempe­ra­tuur­com­pen­satie; meet­be­reik 0-20 mS/cm; hand­toe­stel op batte­rijen, met kunst­stof behui­zing en water­dichte bedie­nings­toetsen, met eenvou­dige kali­bratie.

Goed om weten

De nauw­keu­rig­heid van meet­re­sul­taten hangt niet alleen af van de zuiver­heid van de aange­wende mate­ri­alen of reagentia, maar tevens van een juiste staal­name. Men dient het bemon­sterd water een 5-tal minuten te laten lopen, en heet water te laten afkoelen tot onder 40°C (beter nog 20°C). De reci­pi­ënten best enkele keren met meet­water spoelen. Troebel meet­water best eerst over filter­pa­pier gieten. Na elke meting het mate­riaal met gedes­til­leerd water reinigen. Reagentia afsluiten na elk gebruik. Contact van reagentia met de huid vermijden; indien dit toch gebeurt:

FAQ

Technische details

Producteigenschappen

Bestelnummer 58970
TH meting - Meetmethode titratie
TH meting - hardheid per druppel reagens, per 10ml water 0.5°dH
pH meting - Meetmethode elektrisch
pH meting - Meetbereik 0-14 pH
Geleidbaarheidsmeting - Meetmethode elektrisch
Geleidbaarheidsmeting - Meetbereik 0-20mS/cm
Geleidbaarheidsmeting - Temperatuurcompensatie automatisch
Gewicht 4kg
Afmetingen (H x Bx D) 33 cm x 44cm x 7 cm
analyse-kit_1280x1280

AQA therm Analysekoffer

Heb je een vraag over dit product? We helpen je graag!

Selecteer aanhef

Visit your local website

Stay on this website