Infinity A
Infinity A

Infinity A/AP

Filtratie

Zoek een installateur in uw regio en vraag een offerte 
 • Houdt de onzuiverheden in het water tegen (zwevende stof, slib, zand)
 • Het filterproces wordt niet onderbroken tijdens de terugspoeling
 • Automatische terugspoeling met tijdsinstelling (model Infinity A) of bij drukverlies met voorrang aan tijdsinstelling (AP)
 • Installatie zowel op horizontale als verticale leidingen
 • DVGW-gecertificeerd (Duitse Vereniging voor gas en water)
  Ga naar

  Productgegevens

  De terugspoelfilters Infinity A/AP zijn geschikt voor het filteren van drink- en industrieel water. Ze beschermen de leidingen en daarop aangesloten toestellen tegen defecten en schade ten gevolge van corrosie veroorzaakt door vreemde stoffen zoals roestpartikels, metaalafval, zandkorrels, enz..

  Inzoomen op de filtratie- en automatische terugspoelfunctie

  Filtra­tie­functie:

  Deeltjes groter dan 90 μm worden tegengehouden tijdens het filteren van het water. Afhankelijk van hun grootte vallen die deeltjes rechtstreeks op de bodem van de transparante cilinder of hechten zich vast een de binnenkant van het filterelement. Het filterproces wordt niet onderbroken tijdens de terugspoeling.

  Content-slider-1_1280x1280

  Inzoomen op de filtratie-​ en automatische terug­spoel­func­ties

  Terug­spoel­functie:

  De terug­spoe­ling gebeurt op het tijstip inge­steld door de elek­tro­ni­sche sturing. De terug­spoe­ling gebeurt auto­ma­tisch volgens het effi­ci­ënte prin­cipe van spoe­ling tegen de stroom in door een systeem met aanzuig­ringen. Het volle­dige terug­spoe­lings­proces verbruikt norma­liter slechts 10l spoel­water.

  Content-slider-1_1280x1280

  Een gegarandeerde kwaliteit

  De filter Infi­nity A/AP is een complete filter offi­cieel goed­ge­keurd door DVGW (Duitse vere­ni­ging voor gas en water). U kan er dus zeker van zijn dat het mate­riaal robuust en betrouw­baar is.
  Content-slider-2_1280x1280

  FAQ

  Welke drinkwaterfilters bestaan er zoal?

  Van eenvoudige filters met wegwerppatronen tot automatisch spoelende filters met alarmcontact voor gebouwbeheersystemen. Filters met tegenspoelsystemen leveren ook tijdens de spoelingen gefiltreerd water naar de gebruikers. Geweven (zgn touw-gewonden filters) filterelementen zijn te vermijden omdat vuildeeltjes door het (door vuilopstapeling ontstane) drukverlies door het weefsel worden gedrukt. Alle BWT drinkwaterfilters hebben 30 à 100µm filtratiefijnheid.

  Welke filterfijnheid kies ik ?

  De filterfijnheid wordt gekozen in functie van de toepassing. We onderscheiden hierbij o.a. drink-, regen-, zwem- en proceswater. Voor drinkwater adviseren wij een filterfijnheid tussen 80 en 150µm. Dit is niet alleen de grens van wat het menselijk oog nog kan zien, maar ook de waarde waaronder zich geen werkingsstoornissen meer voordoen in sanitaire installaties. Voor onbehandelde regen- en grondwaters kan best fijner gefiltreerd worden, 50µm of lager. Zandfilters voor zwembaden weerhouden deeltjes boven 50µm. Proceswaterfilters bestaan er in alle fijnheden, tot zelfs beneden 0,1µm. De gevoeligheid van de procesapparatuur bepaalt de fijnheid. Naargelang hun constructie bieden fijnfilterpatronen nominale (50 à 70%) of absolute (>99%) werkingsefficiëntie.

  Welke regenwaterfilters bestaan er zoal?

  Indien het regenwater alleen dient om toiletten te voeden, volstaat een deeltjesfiltratie dmv. een zand- of zakkenfilter. Anderzijds kan u kiezen voor een actief koolfilter. Contacteer ons voor de technische fiches of advies.
  Meer laden

  Technische details

  Producteigenschappen

  Filtratiefijnheid 90 μm (optie tot 30 en 200 µm)
  Nominale druk 16 bar
  Omgevingstemperatuur min./max: 5/40°C
  Debiet terugspoeling 3,5 m³/h
  Elektrisch verbruik tijdens spoeling 8W
  Elektrische aansluiting 230/50 V/Hz
  Min. hartafstand leiding tot vloer 670 mm
  Waterverbruik voor de spoeling +/- 10
  Beschikbare aansluitingen 3/4'' tot 2''
  Nominale debieten bij 0,2bar drukval 3,5 tot 11 m³/u

  Visit your local website

  Stay on this website