Infinity M
Infinity M

Infinity M

Filtratie

Zoek een installateur in uw regio en vraag een offerte 
 • Houdt de onzuiverheden in het water tegen (zwevende stof, slib, zand)
 • Het filterproces wordt niet onderbroken tijdens de terugspoeling
 • Installatie zowel op horizontale als verticale leidingen
 • Regelmatig manueel te spoelen
 • DVGW-gecertificeerd (Duitse Vereniging voor gas en water)
  Ga naar

  Productgegevens

  De terugspoelfilters Infinity M zijn geschikt voor het filteren van drink- en industrieel water. Ze beschermen de leidingen en daarop aangesloten toestellen tegen defecten en schade ten gevolge van corrosie veroorzaakt door vreemde stoffen zoals roestpartikels, metaalafval, zandkorrels, enz..

  Inzoomen op de filtratie-​ en manuele terug­spoel­func­ties

  Filtra­tie­functie:
  Deel­tjes groter dan 90 μm worden tegen­ge­houden tijdens het filteren van het water. Afhan­ke­lijk van hun grootte vallen die deel­tjes recht­streeks op de bodem van de trans­pa­rante cilinder of hechten zich vast een de binnen­kant van het filter­ele­ment. Het filter­proces wordt niet onder­broken tijdens de terug­spoe­ling.

  Content-slider-1_1280x1280

  Inzoomen op de filtratie- en manuele terugspoelfuncties

  Terug­spoel­functie:
  De terug­spoe­ling gebeurt manueel wanneer de water­druk daalt door een toene­mende veront­rei­ni­ging van het filter­ele­ment maar mini­maal één keer per maand. Dit gebeurt in twee stappen door op de zwarte knop te drukken. Tijdens het openen van het terug­spoel­ven­tiel worden de grootste deel­tjes verwij­derd. De parti­kels die vast­kitten aan het membraan worden afge­zogen door het terug­spoe­lings­sys­teem dat voor­zien is van een zuiger-schraper die over het opper­vlak van de filter gaat en zo het vuil naar de zeef drukt in tegen­stroom. Het volle­dige terug­spoe­lings­proces verbruikt norma­liter slechts 10l spoel­water.

  Content-slider-1_1280x1280

  Een gegarandeerde kwaliteit

  De filter Infinity M is een complete filter officieel goedgekeurd door DVGW (Duitse vereniging voor gas en water). U kan er dus zeker van zijn dat het materiaal robuust en betrouwbaar is.
  Content-slider-2_1280x1280

  Veelgestelde vragen

  Welke drinkwaterfilters bestaan er zoal?

  Van eenvoudige filters met wegwerppatronen tot automatisch spoelende filters met alarmcontact voor gebouwbeheersystemen. Filters met tegenspoelsystemen leveren ook tijdens de spoelingen gefiltreerd water naar de gebruikers. Geweven (zgn touw-gewonden filters) filterelementen zijn te vermijden omdat vuildeeltjes door het (door vuilopstapeling ontstane) drukverlies door het weefsel worden gedrukt. Alle BWT drinkwaterfilters hebben 30 à 100µm filtratiefijnheid.

  Welke filterfijnheid kies ik ?

  De filterfijnheid wordt gekozen in functie van de toepassing. We onderscheiden hierbij o.a. drink-, regen-, zwem- en proceswater. Voor drinkwater adviseren wij een filterfijnheid tussen 80 en 150µm. Dit is niet alleen de grens van wat het menselijk oog nog kan zien, maar ook de waarde waaronder zich geen werkingsstoornissen meer voordoen in sanitaire installaties. Voor onbehandelde regen- en grondwaters kan best fijner gefiltreerd worden, 50µm of lager. Zandfilters voor zwembaden weerhouden deeltjes boven 50µm. Proceswaterfilters bestaan er in alle fijnheden, tot zelfs beneden 0,1µm. De gevoeligheid van de procesapparatuur bepaalt de fijnheid. Naargelang hun constructie bieden fijnfilterpatronen nominale (50 à 70%) of absolute (>99%) werkingsefficiëntie.

  Welke regenwaterfilters bestaan er zoal?

  Indien het regenwater alleen dient om toiletten te voeden, volstaat een deeltjesfiltratie dmv. een zand- of zakkenfilter. Anderzijds kan u kiezen voor een actief koolfilter. Contacteer ons voor de technische fiches of advies.
  Meer laden

  Technische details

  Producteigenschappen

  Filtratiefijnheid 90 μm (optie tot 30 en 200 µm)
  Nominale druk 16 bar
  Omgevingstemperatuur min./max: 5/40°C
  Gewicht in werking met aansluiting +- 10kg
  Druk in werking min. 2,5 bar
  Totale hoogte 500/550
  Min. hartafstand leiding tot vloer 670 mm
  Beschikbare aansluitingen 3/4'' tot 2''
  Nominale debieten bij 0,2bar drukval 3,5 tot 11 m³/u

  Visit your local website

  Stay on this website