Bsafe
Bsafe

B-safe

UV-technologie

 
Vraag een offerte
Bestelnummer: B23206
  • Ultieme veiligheid bij sanitaire installaties met biofilm
  • Alternatief op chemische behandelingen die de leidingen én het drinkwater aantasten
  • Het holle-vezel-membraan biedt een groot filtratieoppervlak en een groot afnamedebiet
  • De 200μm ingangszeef houdt grotere vuildeeltjes tegen wat de levensduur verlengt van de gehele filter
Ga naar

Product­ge­ge­vens

B-​safe is een bacte­rie­filter tegen legionella-​infectie onder de douche en in bad. Deze membraan­filter is ontworpen met een 0,02 μm holle-​vezel ultra-​filtratiemembraan. Het garan­deert mini­male 105 afdo­ding van legionella-​bacteriën, zodat de kans op long­in­fec­ties door inademen van legi­o­nel­la­hou­dende aëro­solen nage­noeg onbe­staande wordt. Deze bacte­riën worden door een ‘dead-​end’ holle-​vezel-membraan met porie-​grootte van 0.02mm uit het water verwij­derd. Het ‘dead-​end’ filtra­tie­proces verloopt zonder terug­spoe­ling.

 

Werking:

De in de B-​SAFE inge­bouwde voor­filter (porie­grootte 200&m) weer­houdt zand-, roest-​ en kalk­deel­tjes, afge­storven delen biofilm en andere zwevende delen uit het water. Hij verlengt aldus de levens­duur van de filter tot meer­dere weken. De filter werkt puur mecha­nisch. Het gebruik van een holle-​vezel microfiltratie-​membraan biedt een groot filtra­tie­op­per­vlak in een compacte filter, en hier­door een groot en confor­tabel afna­me­de­biet. De B-​safe moet vervangt worden na uiter­lijk 4 weken, of na 2 weken indien geen water­af­name De filter voor opbouw­dou­ches en voor het bad wordt eenvoudig inge­bouwd in de toevoer­lei­ding, met ½” buiten­draadse aanslui­tingen.

Technische details

Producteigenschappen

Bestelnummer B23206
Drukval bij dit debiet, in nieuwe toestand 0,8 bar
Filtratieoppervlak 1 m²
Max. druk 6 bar
Max. gebruiksduur 4 weken
Max. watertemperatuur, continu 65°C
piek (gedurende max. 5 min.) 80°C
Max. debiet 800 l/u
Aansluiting 1/2"
Heb je een vraag over dit product? We helpen je graag!

Selecteer aanhef

Visit your local website

Stay on this website