Global
Finner du ikke ditt land?
BWT jobber med tusenvis av partnere i mer enn 80 land over hele verden. Send oss en melding. Den rette kontaktpersonen vil kontakte deg.

Bassengteknologi

Bassengperlvann

BWT Bassengvann
Vann har en velgjørende virkning på kroppen. Og når silkemykt BWT bassengperlvann legger seg mykt rundt kroppen, stiger velværen av seg selv!
Pooltechnik Pooltechnik

Bassengteknologi

Bassengteknologi

Et basseng er ikke bedre enn vannet i det

Som Europas nummer 1 innenfor vannbehandling har BWT også ett mål for øye når det gjelder bassenger: å sørge for best mulig bassengvann. Hygienisk problemfritt, glassklart vann er forutsetningen sunne, trygge og behagelige opplevelser i bassenget. Takket være vår ledende teknologi og flere tiårs erfaring tilbyr vi den beste behandlingsteknologien for ethvert behov – både for private bassenger samt for hotell- og spaanlegg. Og i tillegg optimalt tilpassede vannpleieprodukter som passer til. Med den enestående innovasjonen vår – silkemykt bassengperlevann –forvandler du bassenget til en ekte oase av velvære!

BWT Superior vannbehandling


Løsningen BWT Su­pe­ri­or vann­be­hand­ling pas­ser per­fekt for best mulig bade­kom­fort med mak­si­mal sik­ker­het. 

For­de­le­ne med silke­mykt bas­seng­per­le­vann kom­bi­ne­res med svært høye tek­no­lo­gis­ke stan­dar­der innen fil­tre­ring, des­in­fi­se­ring og ok­si­de­ring med topp mo­der­ne styre­tek­nikk.
Superior Wasseraufbereitung


Vår BWT per­le­vann­ge­ne­ra­tor for­vand­ler bas­seng­van­net til silke­mykt, kalk­fritt og pH-nøy­tralt BWT Pool-per­le­vann som sør­ger for merk­bart my­ke­re hud og skin­nen­de, smi­dig hår
Perlwassergenerator


I BWT perl­vann­ge­ne­ra­to­ren er det in­te­grert et måle-, re­gu­le­rings- og do­se­rings­an­legg som re­gu­le­rer pH-verdi og til­før­sel av plei­e­mid­ler. 

Klor­inn­hol­det i van­net hol­des da på et kon­stant nivå, sam­ti­dig re­du­se­res be­ho­vet for ved­li­ke­hold og bru­ken av do­se­rings­mid­ler til et mi­ni­mum.
BWT Perlwassergenerator


En intuitiv bryterenhet med berøringspanel, som også er montert i generatoren, gjør at det er enkelt å betjene anlegget .

Med BWT POOL­MA­TIC kan du også etter ønske styre og kontrollere hele bassenganlegget med smarttelefon, nettbrett eller bærbar datamaskin.
BWT Poolmatic Touch Panel


Forutsetning for at vannbehandlingen skal fungere, er vannfiltrering med et  kraftig filteranlegg.

Bassengvannet havner i filteranlegget ved hjelp av skimmer eller overløpsrenne, her filtreres større urenheter ut av vannet.
BWT Filteranlage


Et etterkoblet ozon­an­egg garanterer topp hygienisk sikkerhet mens du svømmer. 

Særlig resistente virus og bakterier blir da utbedret, og samtidig blir uønskede stoffer i vannet, som klor, redusert.
BWT Ozonanlage

Silkemykt BWT bassengperlevann

Seidenweiches BWT Pool Perlwasser
Seidenweiches BWT Pool Perlwasser

Hopp uti og kos deg

Flyt gjennom perfekt behandlet PWT bassengperlevann. Og du føler deg bedre. Kjenn forskjellen, og kos deg med de avslappende øyeblikkene fjernt fra hverdagens forpliktelser. Et bad i silkemykt bassengvann er en behagelig opplevelse for sinnet.
Men ikke nok med det: Silkemykt BWT bassengperlevann er også et ekte skjønnhetsmiddel! Mens du slapper av i wellness-oasen, sørger det pleiende bløte, kalkfrie og pH-nøytrale BWT bassengperlevannet for merkbart mykere hud og smidigere hår.

 
Eintauchen und genießen
Eintauchen und genießen

Pleie og avslapping

Etter et godt bad i bassenger er du rød i øynene, håret føles sprøtt og huden er tørr og stram. Alt dette tilhører fortiden når du har silkemykt BWT bassengperlevann. For da dykker du ned i en silkemyk opplevelse som skjemmer bort og stryker huden. I tillegg er kalkavleiringer på bassengkanten, bassengdekket og i hele bassenganlegget historie. Og takket være det silkemyke bassengperlevannet trenger du også mindre av vannpleie- og rengjøringsmidler. Det skåner miljøet, sparer kostnader og bassenganlegget takker deg med en betydelig lengre levetid.

Pflegen und entspannen
Pflegen und entspannen

Kraft og helse

Når vi glir ned i det behagelig kjølige vannet, synker antallet stresshormoner påviselig og kroppen slapper av på naturlig vis. Vann som påvirker oss utenfra, påvirker helsen positivt. Det aktiverer lymfesystemet og avlaster ledd og sener på en behagelig måte. Det er også balsam for det autonome nervesystemet som styrer livsviktige funksjoner som blodtrykk, puls, pust og stoffskifte. Nyt den velgjørende kraften i vannet og merk hvordan det gir det energi og velvære.

Bassengsystemer for sirkulering av bassengvannet

For å kunne garantere konstant høy vannkvalitet må bassengvannet sirkuleres med jevne mellomrom. Du har hovedsakelig valget mellom to systemer for konstruksjonen.

Bassengsystem overløpsrenne

Med dette systemet ledes vannet vertikalt – det vil si oppover fra bunnen av bassenget – gjennom overløpsrennen og føres til vannbehandlingen. Systemer med overløpsrenner er teknisk mer krevende, men den optimale løsningen fra et hygienisk synspunkt. Alt vannet ledes og transporteres til filteranlegget.

① Overløpsrenne - ② Utjevningsbeholder - ③ Fil­ter­pum­pe - ④ Filteranlegg - ⑤ BWT perlevanngenerator - ⑥ Ozonanlegg Bewazon - ⑦ Målevannspumpe - ⑧ Innstrømningsdyse i bunnen - ⑨ Nivåregulering

Funktion Überlaufrinne

Bassengsystem skimmer

I svømmebasseng med skimmer beveges vannet horisontalt – altså fra den ene siden til den andre. I dette systemet suges vannet ut av skimmeren (overflatesuger) og bunnutløpet ved hjelp av en filterpumpe. Etter behandlingen mates vannet tilbake inn i svømmebassenget gjennom innstrømningssystemer i veggen. Dette systemet er teknisk enklere og utbredt i private husholdninger.

① Skimmer - ② Bunnutløp - ③ Filterpumpe - ④ Filteranlegg - ⑤ Varmeveksler - ⑥ Måle-, regulerings- og doseringsanlegg - ⑦ Innstrømningsdyser i vegg

Funktion Skimmer Funktion Skimmer

Pro­duk­ter

Med våre innovative, økologiske og økonomiske teknologier og produkter garanterer vi et maksimum av sikkerhet, hygiene og velvære i bassenget. Maksimal velvære begynner nemlig med fremragende vannkvalitet.

BWT perlevanngenerator

BWT perlevanngenerator sikrer silkemykt svømmevann.

BWT per­le­vann­ge­ne­ra­tor er kon­stru­ert som et kom­pakt, mo­dul­ba­sert an­leggs­sys­tem som kan in­te­gre­res i det ek­sis­te­ren­de bas­sengan­leg­get uten å ta for mye plass. Den for­vand­ler bas­seng­vann til silke­mykt, kalk­fritt og pH-nøytralt BWT bas­seng­per­le­vann. Alle vik­ti­ge funk­sjo­ner sty­res og re­gu­le­res fra ge­ne­ra­to­ren.

Perlwassergenerator Perlwassergenerator

Ved­li­ke­hold av bas­seng­vann

I til­legg til sir­ku­le­ring og fil­tre­ring er også re­gel­mes­sig ved­li­ke­hold og ren­gjø­ring av bas­seng­van­net med eg­ne­de pro­duk­ter vik­tig for kva­li­te­ten på bas­seng­van­net. BWT til­byr her det rette pro­duk­tet for alle behov.

De eks­klu­si­ve BWT-​pleieproduktene ga­ran­te­rer best mulig vann­kva­li­tet og -​hygiene samt krys­tall­klart vann i bas­sen­get.

Til vedlikehold av bassengvann
Poolwasserpflege Poolwasserpflege

Råd­giv­ning

Vi hjelper deg gjerne med å finne det BWT-produktet som oppfyller dine behov på best måte. Ta gjerne kontakt med våre erfarne BWT-eksperter for råd.

Welcome to the norsk website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to internationalen website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the norsk website.

Continue
Choose another country