Global
Finner du ikke ditt land?
BWT jobber med tusenvis av partnere i mer enn 80 land over hele verden. Send oss en melding. Den rette kontaktpersonen vil kontakte deg.

Bassengvannbehandling

Beste bassengvann

Optimal vannkvalitet
Produktene Vannpleie- og rengjøring av BWT tilbud for enhver situasjon den perfekte løsningen - enten for å regulere pH Werts-, for desinfeksjon eller rengjøring.
Poolwasserpflege Poolwasserpflege

Bassengvannbehandling

VANN­KVA­LI­TET

Op­ti­mal vann­kva­li­tet

Fak­tum er: Hver gang vi hop­per uti det våte ele­ment, kom­mer det uren­he­ter – som flass, hår eller sol­krem – i van­net. Dette på­vir­ker vann­kva­li­te­ten. Også på­virk­nin­ger fra mil­jø­et rundt, som bla­der eller pol­len, kan for­uren­se bas­seng­van­net. Dette ser ikke bare stygt ut – for ek­sem­pel hvis van­net grum­se­te – men disse for­urens­nin­ge­ne kan for­rin­ge vann­hy­gie­nen. BWTs vannbehandlings- og ren­gjø­rings­pro­duk­ter til­byr en per­fekt løs­ning for en­hver si­tua­sjon – enten det gjel­der pH-re­gu­le­ring, des­in­fi­se­ring eller ren­gjø­ring. For å sikre at bas­seng­van­net ditt hol­der høy kva­li­tet over lang tid, an­be­fa­ler vi at du re­gel­mes­sig kon­trol­le­rer vann­kva­li­te­ten. Du kan gjer­ne be om vår bas­seng­vann­ana­ly­se og vår bassenghåndbok.

Poolwassercheck
Poolwassercheck

Råd­giv­ning

Vi hjelper deg gjerne med å finne det BWT-produktet som oppfyller dine behov på best måte. Ta gjerne kontakt med våre erfarne BWT-eksperter for råd.

Welcome to the norsk website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to internationalen website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the norsk website.

Continue
Choose another country