AQA marin S-Chlor Tabletten
AQA marin S-Chlor Tabletten

AQA marin S-klortabletter

3 kg beholder

Kontakt oss
Artikkelnummer : 013665
  • Leveringstid 5 virkedager!
  • Klortabletter 20 gram som løses opp langsomt
  • På organisk basis
  • Aktivt klorinnhold 56 %
  • Påvirker ikke pH-verdien
  • Ideell til første påfylling, sjokklorering og etterdosering
  • Spesielt velegnet til bruk i hardt bassengvann
Gå til

Produktdetaljer

20 g klortabletter med høy kvalitet, raskt oppløselige, og laget på organisk basis med aktivt klorinnhold på 56 %. Produktet påvirker ikke pH-verdien i vannet og egner seg også til bruk i hardt vann. 20 g-klortablettene egner seg svært godt første påfylling, sjokklorering og etterdosering.

Tekniske detaljer

Artikkelnummer 013665
Beholderstørrelse 3 kg

Sikkerhetsmerknader


Bruk biocidprodukter forsiktig..
Les alltid etikett- og produktinformasjon før bruk.

OBS! Følg fare- og varselmerknader! Oppbevares utilgjengelig for barn!
Pool
Betonpool-HH10

Download

PNG, 1129 Kb Downloads
PNG, 39 Kb Downloads
PNG, 882 Kb Downloads

BWT-​kvalitet

AQA marin S-Chlor Tabletten

AQA marin S-klortabletter

Vanlige spørsmål

Hvordan måler jeg klorinnholdet?

Aller helst måler du klorinnholdet med BWT AQA marin Pooltester 5 i 1 i henhold til instruksene

Kan jeg blande AQA marin-produktene med andre BWT-produkter for bassengvannpleie?

Nei, hvert produkt blandes separat og må også tilføres bassengvannet enkeltvis.

Kan jeg tilsette AQA marin L-klortabletten rett i bassengvannet?

Nei, bruk BWT AQA marin-doseringsflyteren for alle typer AQA marin-tabletter

Til tross for optimalt klorinnhold i vannet oppstår det irritasjon i hud, øyne og slimhinner …

pH-verdien er helt sikkert utenfor idealområdet. Problemet løses med egnet pH-korreksjon.

Kan jeg legge AQA marin L-klortablettene i skimmeren?

Nei, alle BWT AQA marin-tablettene skal i utgangspunktet alltid legges i BWT AQA marin-doseringsflyteren.
Lær mer

Visit your local website

Stay on this website