U-Set
U-Set
Pure Set
Pure Set
Pure Set
U-Set
U-Set
Pure Set
Pure Set
Pure Set

AQAdrinkPureUSet

Kontakt oss
Artikkelnummer :812650
 • Velsmakende Magnesium mineralisert vann rett fra kjøkkenarmaturen
 • AQA drink filterpatron MP200 for Magnesium mineralisert vann med pålitelig kalkbeskyttelse
 • Høykvalitets, forkrommet, 3-veis kjøkkenarmatur fra GROHE med U-tut
 • Optimal utnyttelse av filterkapasiteten ved å skille filtrert drikkevann fra ufiltrert varmt eller kaldt springvann
 • Overvåkning av filterkapasiteten vha. programmerbar filterskiftindikator
 • Optisk signal om filterutskifting vha. LED-ring på armaturen
Gå til

Produktdetaljer

 

AQA drink Pure komplettsystem leverer alle komponentene du trenger for å tappe filtrert BWT-vann mineralisert med magnesium rett fra kjøkkenkranen. Settet kombinerer den enestående BWT Magnesium-filterteknologien med en høykvalitets armatur fra GROHE. To hendler på armaturen lar deg velge vann individuelt – enten filtrert, mineralisert drikkevann eller ufiltrert, varmt eller kalt springvann. Dermed utnyttes filterkapasiteten optimalt.

AQA-monitoren som følger med settet, overvåker filterkapasiteten og melder fra om filterutskifting. En LED-indikator på armaturringen viser statusen for kapasiteten vha. et lys med forskjellige farger.

Filterpatron

Filterpatronen AQA drink Magnesium mineralisert vann Protect som følger med settet, reduserer lukt- og smaksforstyrrende stoffer som klor og tungmetaller som kobber, bly og nikkel. I tillegg fjerner filteret kalk på pålitelig vis og beskytter dermed husholdningsapparatene. Det filtrerte vannet anrikes med det verdifulle mineralet magnesium vha. den patenterte BWT Magnesium-teknologien, og dermed oppnås de beste sensoriske resultatene for varme og kalde drikker.

Hvordan fungerer et BWT-vannfilter for kjøkkenet?

BWT AQA drink filterpatron monteres direkte under oppvaskbenken og kobles til armaturen med vannledningen. På 3-veis armaturen fra GROHE sitter det to hendler – én for Magnesium Mineralized Water og én for det ufiltrerte springvannet. LED-ringen monteres nederst på armaturen og viser deg filterstatus.

Filteret for mer magnesium – mer smak – mer kraft (kunne ikke markere)

AQA drink filterpatron er utstyrt med den innovative BWT Magnesium-teknologien og endrer springvann til Magnesium Mineralized Water på fem filtreringstrinn. Samtidig reduseres lukt- og smaksforstyrrende stoffer som klor og tungmetaller som kobber, bly og nikkel, og vannet anrikes med det verdifulle mineralet magnesium. Ikke bare pur glede. Som smaksbærer forsterker magnesium også aromaene i spise- og drikkevarer. Ekstra kalkbeskyttelse beskytter husholdningsapparatene pålitelig mot kalkavleiring.
Filter MP400

Filterskiftindikatoren

Et blikk på LED-ringen på armaturen viser deg hvor lenge filtret fortsatt kan brukes. Denne er koblet til en strømningsmåler via en programmerbar telleenhet som er montert under vasken. På telleenheten kan du stille inn filterkapasiteten i henhold til vannets hardhet. Forskjellige fargeindikatorer på ringen viser filterstatusen hver gang du tapper vann.

 • Blått lys: Tilstrekkelig filterkapasitet
 • Blått/rødt blinkende: Filterkapasiteten er overskredet
 • Rødt lys: Filteret er brukt opp og må skiftes ut
BWT-LED-Ring

Én armatur – to vannalternativer

Den høykvalitets armaturen fra Grohe er et høydepunkt i ethvert kjøkken, og det ikke bare utseendemessig. Den har også en rekke tekniske høydepunkter: Takket være de atskilte vannføringene kan du etter behov bestemme deg for om du vil ha kullsyrefritt Magnesium mineralisert vann for å drikke, eller om du trenger ufiltrert springvann – f.eks. for oppvasken.

 • Venstre hendel: Filtrert vann
 • Høyre hendel: Vanlig springvann
Pure-Flasche-befuellen
Produktteaser Küchenwasserfilter
Produktteaser Küchenwasserfilter

Installasjon

Installasjonsvilkår

For å kunne installere systemet uten problemer må følgende forutsetninger være oppfylt:

 • Låsbar vanntilkobling kaldt/varmt installert og lett tilgjengelig
 • Drift mulig: lagre med trykk, termisk eller hydraulisk styrte gjennomstrømmingsvannvarmere
 • Drift IKKE mulig: med trykkløse vannvarmere under vasken (gjennomstrømmingsvannvarmere)
 • Tilstrekkelig plass for armaturen:
  • Mål C-tut: H x D: 407x226 mm, svingradius: 180 °
 • Tilstrekkelig plass for filteret i underskapet:
  • Filterhøyde med hode: 385 mm, diameter: 88 mm

Vanlige spørsmål

Hva er AQA Monitor?

Leveransen av AQA drink Pure-settene inneholder også en AQA Monitor som brukes til å overvåke filterkapasiteten og melde fra om filterutskifting. Den teller vannmengden som filtres av filteret.

AQA Monitor består av:

 • gjennomstrømningssensor: overvåker filerkapasiteten
 • tellerenhet (display): Programmering og visning av filterkapasiteten 
 • LED-ring for armaturen: optisk visning av filterkapasiteten direkte på kjøkkenarmaturen

Kan jeg installere AQA drink Pure-settet med en gjennomstrømmingsvannvarmer?

AQA drink Pure-settet kan IKKE brukes med en trykkløs vannvarmer under vasken (gjennomstrømningsvarmer).

Dersom du derimot har montert en trykktank eller en termisk eller hydraulisk styrt gjennomstrømningsvarmer under vasken, kan du bruke et AQA drink Pure-sett.

Is there also a filter system that I can connect to my existing kitchen faucet?

Yes, the AQA drink Pure filter set can be connected to most existing kitchen faucets. It contains the Magnesium Mineralized Water Filter, which enriches your tap water with the Mineral Magnesium for more taste, and the AQA Monitor, which keeps an eye on the filter capacity. The AQA drink filter cartridge is small and does not take up much space under the sink. It can be installed vertically or horizontally. However, we recommend using a 3-way fitting (e.g. from Grohe). This allows only your drinking water to be filtered and the capacity of the filter to be used optimally."

Kan jeg skifte ut en tom AQA drink-filterpatron selv?

Ja. Det går rask og enkelt å skifte ut en AQA drink-filterpatron.

 • Ta den nye AQA drink-filterpatronen ut av emballasjen og fjern hygienehetten.
 • Før installasjonen skriver du opp installasjonsdato samt utskiftingsdato på typeskiltet.
 • Vri den gamle AQA drink-filterpatronen med urviseren og ut av filterhodet.
 • Vri den nye AQA drink-filterpatronen mot urviseren og inn i filterhodet.
 • Vannledningen må ikke stenges under utskiftingen, ettersom det er integrert en aquastop i filterhodet, som forhindrer at det strømmer ut vann utilsiktet når sperreventilen er åpnet og ingen AQA drink-filterpatron er installert. Vi anbefaler likevel at du stenger av vannledningen"
AQA drink Pure
AQA drink Pure

Hva betyr lysene på ringen på kjøkkenarmaturen?

Lysene på LED-ringen på kjøkkenarmaturen viser filterkapasiteten:

 • Blått lys: ved vanlig drift. Filterkapasiteten er tilstrekkelig
 • Blått/rødt blinkende: filteret må snart skiftes ut
 • Rødt: Filteret er brukt opp – filteret må skiftes ut umiddelbart 

Hvilke fordeler har de tilkoblede AQA drink Pure-settene?

AQA drink Pure-settene er koblet direkte til vannrøret. Dermed kan du nyte filtrerte, magnesium-mineralisert vann rett fra kjøkkenkranen, når du vil. Ingen tunge flasker å dra rundt på, ingen problemer med å få plass i kjøleskapet eller spiskammeret. Da sparer du både miljøet og penger.

Hvilke fordeler har filteret for AQA drink Pure-settene?

AQA drink Pure-settet er utstyrt med Magnesium Mineralized Water Protect-filteret. Filteret er utstyrt med en effektiv ionebytter og aktivt kull-filter. Dette reduserer smaks- og luktforstyrrende stoffer, som f.eks. klor og tungmetaller. I tillegg er filteret en pålitelig kalkfjerner som beskytter apparatene. Den patenterte BWT-magnesiumteknologien anriker vannet med det verdifulle mineralet magnesium, noe som gir perfekt smak på rent vann samt te og kaffe.

Hvordan vet jeg om AQA drink-filterpatronen må skiftes ut?

Bruksvarigheten til AQA drink-filterpatronen er avhengig av kvaliteten og -hardheten til springvannet samt det individuelle vannforbruket. AQA Monitor som følger med leveransen, viser kapasiteten til AQA drink-filterpatronen og det øyeblikket når filteret må skiftes ut.

For AQA drink Pure-sett med Grohe-armatur vises i tillegg status for filterkapasiteten ved hjelp av en LED-ring på armaturen.

Hvorfor har kjøkkenarmaturen to hendler?

De moderne kjøkkenarmaturene i AQA drink Pure-settene er utstyrt med to separate vannføringer. Du kan bruke de to hendlene for å velge om du vil tappe filtrert, mineralisert drikkevann eller ""vanlig"" kaldt og varmt vann.

Høyre hendel: filtrert, mineralisert drikkevann

Høyre hendel: ufiltrert springvann"

Hvordan vet jeg om AQA drink-filterpatronen må skiftes ut?

Bruksvarigheten til AQA drink-filterpatronen er avhengig av kvaliteten og -hardheten til springvannet samt det individuelle vannforbruket. AQA Monitor som følger med leveransen, viser kapasiteten til AQA drink-filterpatronen og det øyeblikket når filteret må skiftes ut.

For AQA drink Pure-sett med Grohe-armatur vises i tillegg status for filterkapasiteten ved hjelp av en LED-ring på armaturen.

Hva er AQA Monitor?

Leveransen av AQA drink Pure-settene inneholder også en AQA Monitor som brukes til å overvåke filterkapasiteten og melde fra om filterutskifting. Den teller vannmengden som filtres av filteret.

AQA Monitor består av:

 • gjennomstrømningssensor: overvåker filerkapasiteten
 • tellerenhet (display): Programmering og visning av filterkapasiteten 
 • LED-ring for armaturen: optisk visning av filterkapasiteten direkte på kjøkkenarmaturen

Hva er AQA Monitor?

Leveransen av AQA drink Pure-settene inneholder også en AQA Monitor som brukes til å overvåke filterkapasiteten og melde fra om filterutskifting. Den teller vannmengden som filtres av filteret.

AQA Monitor består av:

 • gjennomstrømningssensor: overvåker filerkapasiteten
 • tellerenhet (display): Programmering og visning av filterkapasiteten 
 • LED-ring for armaturen: optisk visning av filterkapasiteten direkte på kjøkkenarmaturen
Lær mer

b.​local

Det gode er ofte i nærheten.

Vann fra en bereder legger ofte tilbake ekstremt lange strekninger før det når fram til deg. Det finnes et mye bedre alternativ: det lokale springvannet. BWT foredler vannet på stedet og forminsker dermed denne unødvendige transportveien. Det sparer CO2-utslipp og bidrar indirekte i kampen mot klimaendringene. Med det magnesium-mineraliserte vannet fra BWT reduserer du samtidig forbruket av engangsflasker, som framfor alt i verdenshavene står for enorme miljøproblemer som plastavfall.

/BWT/Global Data/Images/Products Mood/BWTMagnesiumMineralizer_galery3_1280x1280

b.​deli­cious

Magnesium er en optimal smaksbærer.

Det magnesium-mineraliserte vannet fra BWT gir deg derfor imponerende smaksøyeblikk for hver slurk. BWT-vannet er en herlig tørsteslukker og passer samtidig utmerket for å tilberede te og kaffe.

Harmonisk smak som følger deg gjennom dagen.

Der Aromakick für den ganzen Tag

b.vital

Vann er ofte en undervurdert kraftreserve.

Derfor er det enda viktigere å kun tilføre kroppen det beste drikkevannet. Det magnesium-mineraliserte vannet gir det alt du trenger for å føle deg vel. Det er forfriskende og hjelper deg gjennom den begivenhetsrike hverdagen – det være seg på jobben eller treningen. Med hver slurk tar du til deg verdifullt magnesium. 2,5 liter Magnesium Mineralized Water fra BWT dekker opptil 20 prosent (-65 mg*) av dagsbehovet for magnesium.

bvital

b.responsible

Endre verden med hver slurk.

BWT mener at alle har rett på rent vann, men fortsatt er det 760 millioner mennesker i verden som ikke har tilgang på dette. Derfor har BWT satt seg et mål om sikker drikkevannsforsyning i utviklingsland. Det finnes allerede 49 BWT eWater-brønner i Gambia, som gir lokalbefolkningen tilgang på rent drikkevann.

/BWT/Global Data/Images/Products Mood/BWTMagnesiumMineralizer_galery3_1280x1280
U-Set

AQAdrinkPureUSet

Vennligst merk av de punktene som er relevante for din henvendelse (kan være flere);

Visit our international website

Stay on this website