BWT AQA therm HWG
AQA therm Keller
BWT AQA therm HWG
AQA therm Keller

Varmebeskyttelse

Kontakt oss
Artikkelnummer : 52000
  • Oppvarmingsvann for fylling og etterfylling av oppvarmingssystemer iht. ÖNORM
  • Beskytter drikkevannet mot tilbakestrømming gjennom varmekretsen
  • Elektronisk display for enkle innstillinger
  • Bestående av oppvarmingsfyllblokk, bløtgjøringsstasjon for oppvarmingsvann og saltreduserende patron
Gå til

Slik får du trygg oppvarming

Produktbeskrivelse

Med AQA therm HWG HWG kan du når som helst etterfylle varmesystemet med riktig behandlet vann. Avhengig av oppvarmingsvolum og vannsammensetning, kan det også brukes til første gangs fylling. 

Takket være systemseparator BA, som er integrert i AQA therm HFB kan varmesystemet kobles permanent til drikkevannsinstallasjonen, der den forhindrer at oppvarmingsvannet strømmer tilbake. AQA therm HFB har også en trykkreduksjon som regulerer innløpstrykket og et 25 μm filter som holder uønskede partikler ute.

AQA therm MOVE
AQA therm MOVE
For behandling av oppvarmingsvannet skrus engangspatronene (AQA term SRC eller HRC) på AQA therm HES. En elektrisk vannmåler registrerer skylle-, fyllings- og etterfyllingsmengdene, som også vises på displayet. Det smarte oppsettet gir enkel og rask innstilling av alle driftsparametere. Med hjelp av den smarte betjeningen er AQA therm HES enkel å bruke. På forespørsel kan det stilles en alarm for påminnelse om bytte av patron.
AQA therm SRC
AQA therm SRC

AQA therm SRC reduserer saltinnholdet i både oppfyllings- og etterfyllingsvann, og derved reduseres både kalkdannende og korrosjonsfremkallende stoffer i vannet. AQA therm SRC fås i to størrelser:

  • SRC-L: Kapasitet ca. 240 liter ved 20 ° dH
  • SRCXL: Kapasitet ca. 480 liter ved 20° dH

Eventuelt kan AQA therm HRC (hardhetsreduserende patron, skal ikke brukes sammen med aluminium!) benyttes. Kun kalkdannende stoffer i vannet reduseres. For å unngå korrosjon må det tilsettes korrosjonshemmere. AQA therm HRC er tilgjengelig i følgende størrelser:

  • HRC small:Kapasitet 3 m³ x °dH (for etterfylling) 
  • HRC large: Kapasitet 14 m³ x °dH (for fylling og etterfylling)

AQA therm-patronene fremstilles på Mondsee-anlegget på grunnlag av de| strenge HACCP-retningslinjene.

Interessante fakta

Visit our international website

Stay on this website