BWT Perla - Vannrenseanlegg
BWT Perla
BWT Perla - Vannrenseanlegg
BWT Perla

BWT Perla Home Simplex kalkfilter

Kalkfritt vann etter ditt vannforbruk

Kontakt oss
 • 28 l/min med vanngjennomstrømming
 • Ideell til en husstand med 2-12 personer
 • Regenererer automatisk OM NATTEN
 • Registrer i BWT appen
 • BESKYTTER hjemmet ditt mot vannskader
Gå til
Produktbeskrivelse
Teknisk data
Spørsmål
Downloads

BWT Perla Home Simplex kalkfilter sikrer kalkfritt vann i din husholdning - både på kjøkkenet og på badet - ja, faktisk hele huset. Anlegget er egnet fra 2-12 personer og passer for en husstand med et mindre vannforbruk. 

Anlegget produserer opptil 28 liter vann i minuttet og du er derfor garantert høy tilgjengelighet av bløtt vann.

BWT Perla Home er et Simplex kalkfilter hvor det foregår en ionebytteprosess. Kalsium- og magnesiumioner blir fjernet fra vannet og blir erstattet av natrium ioner. Resultatet av dette er kalkredusert og bløtt vann.

Regenerering
Kalkfilteret er utstyrt med en innretning som desinfiserer det materialet som skiftes ut med en saltoppløsning under regenereringen. Mens oppløsningen suges opp, tilpasses regenereringsprosessen de respektive trykkforholdene. Forbruket av salt og regenereringsvann reduseres til et minimum. 

Kalkfilteret regenererer etter vannforbruket ditt. Om natten, når vannforbruket er lite, sjekker anlegget filteret for om mengden bløtgjort vann er tilstrekkelig til forbruket påfølgende dag.

Unngå vannskader
Oppdag lekkasje i tide og beskytt mot vannskader med automatiske sikkerhetsfunksjoner og ekstra utstyr.

Innebygd sikkerhet:

 • AQA Stop Liter: Registrerer et høyt og plutselig vannforbruk. Stenger vannet ved unaturlig høyt vannforbruk. 
 • AQA Watch: Alarm­funk­sjon når perm­a­nent lave strøm­nings­has­tig­heter over­skrides.
 • AQA Safe Valve: En sikkerhet ved strømstans under regenereringen. Kalkfilteret stopper gjennomskyllingen og et unødvendig vannforbruk unngås. 
 • AQA Stop floor sensor: Gulvsensor som plasseres ved siden av kalkfilteret. Stenger vannforsyningen dersom sensoren registrerer vann på gulvet. 

Eget tilbehør for ekstra sikkerhet:

 • AQA Guard: Opptil 10 sensorer som overvåker fuktigheten (beskyttelse, f.eks mot en lekkasje i en vaskemaskinslange).

App styring
Last ned BWT @home-appen og motta relevant informasjon om service og drift. Her vil du også få varsel om mulige vannskader i huset eller når det er på tide å fylle på mer salt på anlegget. Dersom du skal være borte fra anlegget over lenger tid kan du aktivere ferietilstand i appen. 

Tekniske detaljer

BWT Perla Home Simplex

VVS nr. 398841621
Nominell tilkoblingsbredde DN32 (G 1 1/4")
Saltforbruk per regenerering, ca. 0,25 kg
Nominell kapasitet iht. EN 14743. Min./maks. Mol (M3 x °d) 1,6 (9) / 3,2 (18)
Nominell strømning (iht. EN 14743) 1,7 m3/h
Nominelt trykk (PN) 10 bar
Driftstrykk (min./maks)
2 - 8 bar
Saltlager
32 kg
Skyllevannsforbruk per regenerering ved 4 bar, ca. 40 liter
Vanntemperatur (min./maks) 5 - 25 °C
EL-forbindelse 100/240 V/Hz
Anleggsspenning 24 V DC
Beskyttelsesklasse IP54
Høyde (A) x bredde (B) x dybde (C)
797 x 394 x 505 mm
Tilkoblingshøyde (D) 592 mm
Tilkoblingshøyde, adgang bløtt vann (E) 652 mm
Tilkoblingshøyde, overløp (F) 410 mm
Avløpsstørrelse (min.) DN40
Driftsvekt, ca. 80 kg

BWT Perla teknisk tegning - Vannrenseanlegg
BWT Perla teknisk tegning - Vannrenseanlegg

Hva er forskjell på BWT Perla Duplex og BWT Perla Home Simplex?

Forskjellen på anleggene er at BWT Perla Home Simplex har en vanngjennomstrømming på 28 l/min, mens BWT Perla Duplex har en vanngjennomstrømming på 53 l/min og passer derfor til en husstand som har et høyere vannforbruk og bruker vann flere steder samtidig. 

Hva skal jeg være oppmerksom på ved montering av kalkfilter?  

Kalkfilter monteres rett etter vannmåleren, der vannet kommer inn i huset. Du må være oppmerksom på at det skal være gulvsluk og stikkontakt i nærheten av stedet der anlegget skal monteres. Er du i tvil om noe? Spør en rørlegger om råd og finn ut om anlegget kan monteres hos deg. Et kalkfilter må monteres av en autorisert rørlegger. 

Hvordan fjernes kalken fra vannet?

I BWT kalkfjerner, renner springvannet gjennom en beholder med ionebytteblanding som fjerner kalk og bløtgjør vannet. Systemet regenereres automatisk med en mild saltoppløsning og alt du trenger å gjøre er å fylle på salttablettet.

Bråker et kalkfilter?

Når systemet regenererer, aktiveres en liten motor og noen ventiler endrer posisjon. Det er imidlertid ikke støyende, så du kan fint ha anlegget stående på vaskerommet, på kjøkkenet osv.

Hvor ofte skal jeg tilsette salt på anlegget?

Hvor ofte du må tilsette salt i systemet avhenger av vannforbruket ditt. Kalkfilteret registrerer automatisk vannforbruket ditt og regenererer kun etter behov. Dersom systemet går helt tomt for salt, gir det en melding på displayet eller på BWT appen din (avhengig av systemtype). Vi anbefaler at du sjekker og tilsetter salt selv regelmessig i henhold til bruksanvisningen.

Hva skjer hvis jeg glemmer å fylle på salt?

Hvis du glemmer å tilsette salt, vil ikke lenger anlegget levere bløtt vann. I stedet vil du få hardt vann hjemme. Dersom kalkfilteret ditt bare klarer å regenerere noen få ganger uten salt, er det bare å skynde seg å tilsette salt og du vil nok en gang få levert bløtt vann.

Hvordan unngår man hardt vann med et kalkfilter?

Kalksium- og magnesiumioner blir fjernet fra vannet og blir erstattet av natrium ioner. Resultatet av dette er bløtt og kalkredusert vann. 

Hva bruker et BWT anlegg av strøm, vann og salt?

Et kalkfilter er ikke dyrt å ha og du sparer penger med et BWT anlegg. Med et BWT anlegg bruker du mindre energi- og dermed mindre penger - på å varme opp vannet. 

Hva skjer med kalkforekomstene?

Med et bløtgjort vann vil behovet for avkalkning være redusert til et minimum. Du kan oppleve mindre kalkavleiringer etter lengre perioder uten rengjøring i det hele tatt. Kalken vil være betydelig lettere å unngå uten sterke rengjøringsmidler og timesvis med vanskelig rengjøring. 

Hvordan vedlikeholder man et kalkfilter?

I utgangspunktet klarer anlegget seg selv på samme måte som f.eks. varmtvannsberederen, men det anbefales at det blir utført service med ca 12-24 måneders mellomrom for økonomisk og problemfri drift.

Må man ha tatt en vannprøve før man kjøper et kalkfilter?

Dersom du ikke er helt sikker på hvilket vannproblem du har, må det bli tatt en vannprøve for at du skal få installert riktigfilter eller anlegg.
Se mer
Produktbeskrivelse

BWT Perla Home Simplex kalkfilter sikrer kalkfritt vann i din husholdning - både på kjøkkenet og på badet - ja, faktisk hele huset. Anlegget er egnet fra 2-12 personer og passer for en husstand med et mindre vannforbruk. 

Anlegget produserer opptil 28 liter vann i minuttet og du er derfor garantert høy tilgjengelighet av bløtt vann.

BWT Perla Home er et Simplex kalkfilter hvor det foregår en ionebytteprosess. Kalsium- og magnesiumioner blir fjernet fra vannet og blir erstattet av natrium ioner. Resultatet av dette er kalkredusert og bløtt vann.

Regenerering
Kalkfilteret er utstyrt med en innretning som desinfiserer det materialet som skiftes ut med en saltoppløsning under regenereringen. Mens oppløsningen suges opp, tilpasses regenereringsprosessen de respektive trykkforholdene. Forbruket av salt og regenereringsvann reduseres til et minimum. 

Kalkfilteret regenererer etter vannforbruket ditt. Om natten, når vannforbruket er lite, sjekker anlegget filteret for om mengden bløtgjort vann er tilstrekkelig til forbruket påfølgende dag.

Unngå vannskader
Oppdag lekkasje i tide og beskytt mot vannskader med automatiske sikkerhetsfunksjoner og ekstra utstyr.

Innebygd sikkerhet:

 • AQA Stop Liter: Registrerer et høyt og plutselig vannforbruk. Stenger vannet ved unaturlig høyt vannforbruk. 
 • AQA Watch: Alarm­funk­sjon når perm­a­nent lave strøm­nings­has­tig­heter over­skrides.
 • AQA Safe Valve: En sikkerhet ved strømstans under regenereringen. Kalkfilteret stopper gjennomskyllingen og et unødvendig vannforbruk unngås. 
 • AQA Stop floor sensor: Gulvsensor som plasseres ved siden av kalkfilteret. Stenger vannforsyningen dersom sensoren registrerer vann på gulvet. 

Eget tilbehør for ekstra sikkerhet:

 • AQA Guard: Opptil 10 sensorer som overvåker fuktigheten (beskyttelse, f.eks mot en lekkasje i en vaskemaskinslange).

App styring
Last ned BWT @home-appen og motta relevant informasjon om service og drift. Her vil du også få varsel om mulige vannskader i huset eller når det er på tide å fylle på mer salt på anlegget. Dersom du skal være borte fra anlegget over lenger tid kan du aktivere ferietilstand i appen. 

Teknisk data

Tekniske detaljer

BWT Perla Home Simplex

VVS nr. 398841621
Nominell tilkoblingsbredde DN32 (G 1 1/4")
Saltforbruk per regenerering, ca. 0,25 kg
Nominell kapasitet iht. EN 14743. Min./maks. Mol (M3 x °d) 1,6 (9) / 3,2 (18)
Nominell strømning (iht. EN 14743) 1,7 m3/h
Nominelt trykk (PN) 10 bar
Driftstrykk (min./maks)
2 - 8 bar
Saltlager
32 kg
Skyllevannsforbruk per regenerering ved 4 bar, ca. 40 liter
Vanntemperatur (min./maks) 5 - 25 °C
EL-forbindelse 100/240 V/Hz
Anleggsspenning 24 V DC
Beskyttelsesklasse IP54
Høyde (A) x bredde (B) x dybde (C)
797 x 394 x 505 mm
Tilkoblingshøyde (D) 592 mm
Tilkoblingshøyde, adgang bløtt vann (E) 652 mm
Tilkoblingshøyde, overløp (F) 410 mm
Avløpsstørrelse (min.) DN40
Driftsvekt, ca. 80 kg

BWT Perla teknisk tegning - Vannrenseanlegg
BWT Perla teknisk tegning - Vannrenseanlegg
Spørsmål

Hva er forskjell på BWT Perla Duplex og BWT Perla Home Simplex?

Forskjellen på anleggene er at BWT Perla Home Simplex har en vanngjennomstrømming på 28 l/min, mens BWT Perla Duplex har en vanngjennomstrømming på 53 l/min og passer derfor til en husstand som har et høyere vannforbruk og bruker vann flere steder samtidig. 

Hva skal jeg være oppmerksom på ved montering av kalkfilter?  

Kalkfilter monteres rett etter vannmåleren, der vannet kommer inn i huset. Du må være oppmerksom på at det skal være gulvsluk og stikkontakt i nærheten av stedet der anlegget skal monteres. Er du i tvil om noe? Spør en rørlegger om råd og finn ut om anlegget kan monteres hos deg. Et kalkfilter må monteres av en autorisert rørlegger. 

Hvordan fjernes kalken fra vannet?

I BWT kalkfjerner, renner springvannet gjennom en beholder med ionebytteblanding som fjerner kalk og bløtgjør vannet. Systemet regenereres automatisk med en mild saltoppløsning og alt du trenger å gjøre er å fylle på salttablettet.

Bråker et kalkfilter?

Når systemet regenererer, aktiveres en liten motor og noen ventiler endrer posisjon. Det er imidlertid ikke støyende, så du kan fint ha anlegget stående på vaskerommet, på kjøkkenet osv.

Hvor ofte skal jeg tilsette salt på anlegget?

Hvor ofte du må tilsette salt i systemet avhenger av vannforbruket ditt. Kalkfilteret registrerer automatisk vannforbruket ditt og regenererer kun etter behov. Dersom systemet går helt tomt for salt, gir det en melding på displayet eller på BWT appen din (avhengig av systemtype). Vi anbefaler at du sjekker og tilsetter salt selv regelmessig i henhold til bruksanvisningen.

Hva skjer hvis jeg glemmer å fylle på salt?

Hvis du glemmer å tilsette salt, vil ikke lenger anlegget levere bløtt vann. I stedet vil du få hardt vann hjemme. Dersom kalkfilteret ditt bare klarer å regenerere noen få ganger uten salt, er det bare å skynde seg å tilsette salt og du vil nok en gang få levert bløtt vann.

Hvordan unngår man hardt vann med et kalkfilter?

Kalksium- og magnesiumioner blir fjernet fra vannet og blir erstattet av natrium ioner. Resultatet av dette er bløtt og kalkredusert vann. 

Hva bruker et BWT anlegg av strøm, vann og salt?

Et kalkfilter er ikke dyrt å ha og du sparer penger med et BWT anlegg. Med et BWT anlegg bruker du mindre energi- og dermed mindre penger - på å varme opp vannet. 

Hva skjer med kalkforekomstene?

Med et bløtgjort vann vil behovet for avkalkning være redusert til et minimum. Du kan oppleve mindre kalkavleiringer etter lengre perioder uten rengjøring i det hele tatt. Kalken vil være betydelig lettere å unngå uten sterke rengjøringsmidler og timesvis med vanskelig rengjøring. 

Hvordan vedlikeholder man et kalkfilter?

I utgangspunktet klarer anlegget seg selv på samme måte som f.eks. varmtvannsberederen, men det anbefales at det blir utført service med ca 12-24 måneders mellomrom for økonomisk og problemfri drift.

Må man ha tatt en vannprøve før man kjøper et kalkfilter?

Dersom du ikke er helt sikker på hvilket vannproblem du har, må det bli tatt en vannprøve for at du skal få installert riktigfilter eller anlegg.
Se mer
Downloads
BWT Perla - Vannrenseanlegg

BWT Perla Home Simplex kalkfilter

Visit our international website

Stay on this website