Bygg & Industri

Optimal vannkvalitet

Når BWT står bak, er du sikret profesjonell vannbehandling: i anleggsindustri, på sykehus, i industri og handel, men også i kommunal vannforsyning.

Bygg & industri

Bygg & industri

Høyeste hygienesikkerhet i drikkevanns-​ og industrielle vannsystemer samt rent og ultrarent vann til industrielle prosesser

Når det tas rett fra kranen, kan vannet på grunn av sammensetningen bare brukes direkte i de færreste tilfeller i næringslivet, helsevesenet, i offentlige anlegg eller i byggevirksomhet. Kvalitetskravene til vannet er ulike fra bransje til bransje.
Målet med BWT er å levere den beste vannkvaliteten i alle situasjoner. Det er derfor vi i våre forsknings- og utviklingssentre jobber med nyskapende teknologier og prosesser for behandling av drikke- og kjelevann, kjøling, luftkondisjonering og oppvarmingsvann, samt rent, ultrarent og prosessvann. Og over hele verden!

Bransjeløsninger

BWT følger deg, fra vannanalyse via igangkjøring frem til oppfølging under bruken av vannbehandlingsanlegget, på en måte som er skreddersydd til dine behov. Selvfølgelig alltid med maksimal effektivitet og med juridisk, teknisk og økonomisk sikkerhet.

Industry solutions
Industry solutions

Uavhengig av kvaliteten på vannet som er tilgjengelig og hvilke krav til vannet som til slutt må oppfylles, tilbyr BWT skreddersydde løsninger for en rekke bransjer:

  • For handel og industri (for eksempel eiendomsoperatører og forvaltere, boligsameier, hoteller, næringsmiddelindustrien, bil- og flyindustrien, kjemi- eller petroleumsindustri, stålindustri eller elektrisk industri for produksjon av papir og glass
  • For helsevesenet (f.eks. sykehus, kursteder, sykehjem)
  • For kommuner (for eksempel drikkevann, svømmebassenger og spa, kontorbygg, skoler eller barnehager

Drikkevann

Avhengig av område, bosetting og geologisk beskaffenhet endrer også vannet og dets sammensetning seg. Det finnes områder med rent vann, områder med mye kalk- eller jernrikt vann, men også områder hvor vannet er forurenset av forurensende stoffer. Klimaendringer og økende befolkning krever at vannet mange steder må behandles for å oppnå optimal drikkevannskvalitet. En ansvarlig tilnærming til den stadig sjeldnere ressursen vann er viktig!

BWT arbeider målbevisst med å foredle det verdifulle vannet til bruk i næringsmiddelindustrien og har utviklet fremtidsrettede teknologier og prosesser for dette formålet. Enten det gjelder behandling av brønn- eller kildevann, drikkevannforsyning i byer og kommuner eller bygningsteknologi. En rekke tiltak er satt i verk: Partikler og kalk filtreres ut av vannet for å beskytte rørsystemene mot avsetninger og forkalkninger. En omfattende hygienestyring brukes til forebygging og fjerning av legionella og andre bakterier.

Silkeaktig, mykt perlevann til alle

BWT har utviklet perlevannsanlegg spesielt ved høyt vannforbruk i store boligkomplekser. Dette er anlegg som gjør hardt, kalkholdig vann om til bløtt og kalkfattig vann. Hardt vann etterlater ikke bare flekker på beslag, fliser og glass. Det kan også føre til kalkavsetninger i rørsystemer eller utstyr og deretter til dyre reparasjoner.

Samtidig garanterer perlevannsystemene hygienisk, økonomisk, ressursbesparende og effektiv drift. Nå trenger heller ikke eiere og leietakere i boligkomplekser lenger unnvære silkeaktig, mykt BWT-perlevann.

Kjelevann

Selv når man planlegger behandlingsanlegg for damp- og varmtvannskjeler med turtemperaturer over 100 °C, må visse retningslinjer og lover følges. De som sparer på profesjonell planlegging og utførelse, sparer på feil sted: Varmeakkumulerende avsetninger og korrosjon fører til funksjonsfeil, høye driftskostnader og reparasjonskostnader, og følgelig et mulig verdifall i anlegget.

Behandlingen av kjelevannet sikrer at hele systemet fungerer problemfritt. Det er akkurat derfor BWT tilbyr optimale prosedyrer - selvfølgelig tar vi hensyn til alle lover og forskrifter, driftanvisninger, krav fra kjeleprodusenten, råvannets beskaffenhet og alle krav til vannkvalitet. Og selvfølgelig holder vi alltid øye med energi-​, friskvanns-​ og avløpsvannkostnadene for deg.

Kjøle-​ og klimavann

Kjølevann

For systemer med lukkede kjølevannskretser er rørene ofte laget av plast. I dette tilfellet er engangsoppfylling med bløtt eller avsaltet vann tilstrekkelig.

Men med åpne returkjølesystemer, dvs. systemer med kjøletårn, er vannbehandling nesten alltid nødvendig. Siden bare rent vann fordampes, øker saltkonsentrasjonen stadig i vannet i kretsen. For høy saltholdighet fører til forkalkninger og korrosjon i kjøletårnet og vannrørene. I tillegg kan alger og støvpartikler tette igjen dyser, ventiler og kjølekanaler. BWTs perfekt tilberedte kjølevann bidrar til økonomisk og problemfri driften av kjøletårnet.

 

Klimavann

Mange moderne bygg er utstyrt med luftbefuktingsanlegg. Hvis fuktigheten er utilstrekkelig eller feil, kan helse og velvære for mennesker i bygget bli sterkt svekket. Ikke minst spiller hygieniske aspekter en nøkkelrolle ved planlegging og drift av luftfuktere.

Det brukes ulike metoder til å befukte luften. Avhengig av hvilket system som brukes, justerer BWT typen behandling for befuktingsvannet. Ofte brukes for eksempel systemer med omvendt osmose for avsalting av drikkevann, som kan suppleres med desinfeksjonssystemer. Bruken av avmineralisert vann kan redusere dannelsen av biologiske belegg eller kalkavsetninger.

Oppvarmingsvann

Et varmesystem består av mange enkeltkomponenter: Kjeler, buffertanker, pumper, reguleringsventiler og mye mer. For å oppnå jevn drift må alle de enkelte delene virke perfekt sammen. Fremfor alt er riktig oppvarmingsvann, som kommer i kontakt med nesten alle komponenter, en avgjørende faktor for at et varmesystem skal fungere effektivt.

Floor heating system being installed
Floor heating system being installed

I tillegg krever mange produsenter av komponenter til varmesystemer i sine garantier og driftsinstrukser at de overholder gjeldende standarder og forskrifter som presiserer kvaliteten på oppvarmingsvannet (f.eks. VDI i Tyskland, ÖNORM i Østerrike).

 

Bekymringsfritt med riktig vann

Noen ingredienser i vannet kan forårsake problemer i varmesystemet: Avleiringer - som for eksempel kalk - kan for eksempel påvirke fordelingen av varme. Selv et kalklag som bare er én millimeter tykt øker energibehovet med en tiendedel. I tillegg kan feil pH-verdi, for mye oksygeninntak eller for høye organiske belastninger føre til korrosjon og blokkering av varmeelementets individuelle komponenter. Det er kun med riktig behandlet oppvarmet vann at oppvarming fungerer på en energieffektiv måte samtidig som systemet beskyttes mot skade.

 

Naturlig oppvarmingsvann uten tilsetningsstoffer

Hvis du vil være på den sikre siden når du skal planlegge eller installere et varmesystem, skal du satse på naturlig oppvarmingsvann fra BWT - uten kjemiske tilsetningsstoffer. Saltfattig, kalkfritt vann reduserer akkurat de ingrediensene som forårsaker avleiringer. Med riktig saltinnhold reguleres dessuten pH-verdien naturlig etter noen uker.

BWT sikrer trygt oppvarmingsvann som følger standardene. Og hvis det skulle være nødvendig, vil vi gjerne oppgradere varmesystemet: med produkter for filtrering, rengjøring, skylling, avlufting, avgassing og avløp.

Prosessvann

Også på det tekniske området brukes vann til alle typer prosesser. Velg riktig behandlingsteknologi avhengig av hvordan vannkvaliteten er på stedet. BWT har mange års erfaring innenfor et bredt spekter av bruksområder: fra laboratorie- og skyllevann til tørkeanlegg for trevirke til produksjon av mineralvann eller testvann, som for eksempel brukes til å utføre standardiserte tester på vaskemaskiner.

Ofte er det avsaltet vann som behøves: For eksempel til skylling av glass, til rengjøring av overflater av høy kvalitet, til bruk i oppvaskmaskiner eller ved bruk av vaske-​ og desinfeksjonsmidler. Hvis vannet inneholder for mye salter, vil det føre til forkalkninger på servise og teknisk utstyr.

Ultrarent vann

Teknisk rent vann - ultrarent vann - er uunnværlig for farmasøytisk industri, for laboratorier og for en rekke ulike industrielle produksjonsprosesser. I motsetning til drikkevann er ultrarent vann helt fritt for tilsetningsstoffer som salter, kalk eller andre urenheter.

Purified water being filled in vials
Purified water being filled in vials
Dette vannet er ikke nødvendigvis egnet for å drikkes, men i produksjon av medisiner, mikroelektronikk, glass eller drikker, er ultrarent vann en nøkkelkomponent i produksjonsprosessen. Spesielt i laboratorier er ultrarent vann av vedvarende høy kvalitet brukt til rengjøring og skylling, men også som løsningsmiddel og bærermedium. Avhengig av de enkelte anvendelsesområdene leverer BWT riktig behandlingsløsning for alle behov.

Sjøvannsbehandling

Bare en liten del av verdens vannreserver - bare under 1 % - kan brukes som drikkevann for mennesker. I noen regioner kompliserer dårlig eller til og med helt manglende forsyningssystemer tilgangen til rent drikkevann. BWT har utviklet avsaltningsprosesser for sjøvann som gjør verdifullt saltvann til verdifullt drikkevann.

Også for virksomheter selskaper i områder med dårlig utviklet infrastruktur er en uavhengig forsyning av vann helt uunnværlig. I reiselivsbransjen spiller for eksempel behandlingen av sjøvann en stadig viktigere rolle. Det er bare en fungerende vannforsyning som kan sikre at gjestene kan nyte et bekymringsløst opphold: med rent drikkevann og silkeaktig mykt perlevann i bassenget og spaområdet.

 

Effektiv sjøvannsavsalting for perfekt drikkevann

>BWT har flere tiår med erfaring fra avsalting av sjøvann. Ikke bare garanterer vi lave driftskostnader, vi reduserer også energiforbruket gjennom integrerte energisparingssystemer.

Å produsere drikkevann av høyeste kvalitet, gjøre bærekraftig bruk av den stadig knappere ressursen vann og bidra til miljøvern - det er våre mål.

Rådgiv­ning

Vi hjelper deg gjerne med å finne det BWT-produktet som oppfyller dine behov på best måte. Ta gjerne kontakt med våre erfarne BWT-eksperter for råd.

Visit your local website

Stay on this website