Gjøre bassenget klart for sommeren

Edelstahlpool-HSTMK1
Edelstahlpool-HSTMK1

Sommeren nærmer seg med stormskritt og tanken om å kunne bade i sitt eget badebasseng er veldig fristende. Før det er tilfelle er det viktig at bassenget er klart for en ny sesong. BWT introduserer steg for steg oppskrift for oppstart av bassenget.

.
 1. Se over all kjemi og bestill opp det som du mangler, bruk alltid fjor­årets kjemi før du begynner med ny. Kjemi kjøper du hos oss; bruk «Kontakt­skjema» eller ring 67177000.
 2. Se over varme­pumpen, dersom denne ikke ble drenert skik­kelig før vinter­lag­ring er det alltid fare for frost­spreng­ning, da kan det være at denne må erstattes (Det er ofte mer kost­bart å repa­rere disse enn å gå til anskaf­felse av ny) det er også svært tidkre­vende å få disse repa­rert.
 3. Dersom drene­rings­plugger o.l er fjernet fra det tekniske utstyret må alle disse remon­teres før oppstart, dersom du ikke har disse tilgjen­gelig får du heller ikke startet bassengan­legget.
 4. Se til at test­settet ditt er intakt og at du har tilstrek­kelig med test­tab­letter.
 5. Monter så det tekniske utstyret og fjern evnt. vinter­plugger, tøm pumpens silkurv for even­tu­elle foruren­singer.
 6. Kontroller at sikker­hets­over­trekket ditt er intakt og at dette fungerer hensikts­messig, om dette trenger service sier all erfa­ring at det fort kan bli ventetid på slike oppdrag, derfor anbe­faler vi å være tidlig ute med bestil­linger av service!
 7. Fyll opp bassenget til midten av skim­mer­åp­ningen.
 8. Pass på at det er vann i pumpen før oppstart, basseng­pumper vil bli skadet av tørr­kjø­ring.
 9. Åpne venti­lene på rør til og fra bassenget samt ventilen på røret til avløp.
 10. Vri hendelen på filte­rets sentral­ventil over i posi­sjon «BACK­WASH» Hendelen skal presses ned før den vris.
 11. Starte så sirku­la­sjons­pumpen og kjør den i 1-2 minutter etter at even­tuell luft er sugd ut av rørene, har du en elekt­risk varmer er det viktig at denne er avslått når filter­sanden renses. Dette da det kan komme luft i systemet og en over­opp­het­nings­ter­mo­stat ikke rekker å slå av varmeren innen elemen­tene brenner.
 12. Stopp pumpen.
 13. Vri så hendelen over i posi­sjon «RINSE», dette er en sikker­hets­funk­sjon som spyler even­tu­elle rester ut til avløp og ikke tilbake til bassenget. Kjør pumpen i ca 30 sekunder.
 14. Stopp pumpen
 15. Vri hendelen så over til posi­sjon «FILTER» dette er filte­rets normale drifts­stil­ling.
 16. Steng ventilen på avløps­røret.
 17. Start pumpen, bassenget er nå i normal drift.
 18. Elekt­risk varmer kan slås på etter all luft er ute av rørene (det har sluttet å boble ut av innløps­dy­sene)
 19. Om du har UV lampe på anlegget kan denne nå slås på.
 20. Kontrollér og juster basseng­van­nets klor og pH verdi. Begynn gjerne med en sjokk klorering-​les på embal­la­sjen for instrukser. Anbe­falte verdier er: klor 1,2-2,0 ppm – pH-7,2-7,6 Dersom klor må doseres flere ganger, vent ca 3-4 timer før vann­prøve og evnt. ny dose­ring. Anti alge­middel kan også med fordel tilsettes-​ les på embal­la­sjen for instrukser.
 21. Bassenget kan bunn­suges enten med manuelt utstyr eller BWT auto­ma­tisk Bunn­su­ger­robot.
 22. Så snart bassenget har ønsket tempe­ratur kan du begynne bade­se­songen!

BWT ønsker deg en fin sommer med mye glede og bading!

 

Visit your local website

Stay on this website