Global
Finner du ikke ditt land?
BWT jobber med tusenvis av partnere i mer enn 80 land over hele verden. Send oss en melding. Den rette kontaktpersonen vil kontakte deg.

Rutiner for nedstengning og oppstart etter nedstengning

Pool cleaner
pool cleaner
For hotel og offentlige bad
.

Rutiner for nedstengning og oppstart etter nedstegning

Kontaktpersoner:

 • Service;
  Kristoffer Pettersen- 466 11 919
 • Kjemikalie spørsmål;
  Kjell Arne Dahl- 918 43 107
 • Teknisk support;
  Geir Pedersen- 957 89 024
 • Teknisk support;
  Kjell I. Grimmer- 970 35 867
 • Hovedkontor; 67 17 70 00

Før nedstenging;

 • Utfør returspyling av filter
 • Kalibrer doseringsautomatikken
 • Sjekk pH verdi på vannet, den skal senkes til ca pH 6,8
 • Tilsett tørrklor/Sjokk klor etter formel for tilsetning og med rett vannvolum (kontakt oss for oppskrift)
 • Du bør tilsette klor til en verdi på 5 mg/l
 • Dette kan da bare stå og virke og gå tilbake til settpunktet som kan justeres ned (f.eks. 0,5 mg/l)

Senk sirkulasjonen på anlegget for å spare Energi

 • Frekvensomformer: ikke under 30Hz da dette skader motor
 • Parallelle pumper: reduser til drift på en pumpe og husk alternering hver uke i hele perioden
 • Husk også justere ned dosering av fellingsmiddel

Steng ned UV anlegget

Steng blødevann og tøm blødevannstank for rengjøring

Juster ned varmen eller steng den av;

 • Husk at det kan ta mange dager og øke temperaturen igjen før åpning
 • Husk også å sjekke ventilasjon / avfukter for senkning, konferer med leverandør av disse for mer info!

Daglige rutiner i perioden;

 • pH og klormålinger
 • Etterfylling av kjemikalier
 • Sjekk pumper / filtre for luft

Ukentlige rutiner;

 • Bunnsuger kjøres i bassenget
 • Manuelle prøver av vannbalanse og justering

Månedlige rutiner;

 • Returspyling av alle filtre
 • Sjekk varebeholdning og bestilling av kjemikalier
 • (husk at alle vil åpne samtidig og det kan bli leveringstid)
 • Bruker du flytende klor, husk at denne har begrenset holdbarhet!

Husk at dette er en periode det er lurt å utføre vedlikehold og service!

Kontakt oss for behov av service-deler eller hjelp til dette!

Eksempler på periodisk vedlikehold;

 • Granudos service og rengjøring
 • Doseringspumper og annet utstyr, rengjøring
 • Filterrens: kontakt oss for kjemikalier og oppskrift
 • Utskifting av dårlige ventiler og kontroll av tilbakeslagsventiler
 • Rens og utskifting av doseringsventiler
 • Rengjøring av tanker

Gjenåpning av bassenget;

 • Gjenopprett sirkulasjon og settpunkt på doseringsautomatikk
 • Sett på varmen (sjekk ventilasjon - avfukter etc.)
 • Sett på UV anlegg og åpne for avblødning
 • Ta bakterielle prøver for innsending til laboratoriet
 • Juster/start dosering av fellingsmiddel
 • Bestill kjemikalier, husk det vil gå mer enn normalt ved innregulering igjen!
 • Ønsk alle gjestene velkommen til ett «nystartet anlegg»

 

BWT Norge er her hele tiden hvis du trenger råd eller hjelp!

Del denne artikkelen:

Welcome to the norsk website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the norsk website.

Continue
Choose another country