Rutiner for nedstengning og oppstart etter nedstengning

Pool cleaner
pool cleaner
For hotel og offentlige bad
.

Rutiner for nedstengning og oppstart etter nedstegning

Kontaktpersoner:

 • Service;
  Kristoffer Pettersen- 466 11 919
 • Kjemikalie spørsmål;
  Kjell Arne Dahl- 918 43 107
 • Teknisk support;
  Geir Pedersen- 957 89 024
 • Teknisk support;
  Kjell I. Grimmer- 970 35 867
 • Hovedkontor; 67 17 70 00

Før nedstenging;

 • Utfør returspyling av filter
 • Kalibrer doseringsautomatikken
 • Sjekk pH verdi på vannet, den skal senkes til ca pH 6,8
 • Tilsett tørrklor/Sjokk klor etter formel for tilsetning og med rett vannvolum (kontakt oss for oppskrift)
 • Du bør tilsette klor til en verdi på 5 mg/l
 • Dette kan da bare stå og virke og gå tilbake til settpunktet som kan justeres ned (f.eks. 0,5 mg/l)

Senk sirkulasjonen på anlegget for å spare Energi

 • Frekvensomformer: ikke under 30Hz da dette skader motor
 • Parallelle pumper: reduser til drift på en pumpe og husk alternering hver uke i hele perioden
 • Husk også justere ned dosering av fellingsmiddel

Steng ned UV anlegget

Steng blødevann og tøm blødevannstank for rengjøring

Juster ned varmen eller steng den av;

 • Husk at det kan ta mange dager og øke temperaturen igjen før åpning
 • Husk også å sjekke ventilasjon / avfukter for senkning, konferer med leverandør av disse for mer info!

Daglige rutiner i perioden;

 • pH og klormålinger
 • Etterfylling av kjemikalier
 • Sjekk pumper / filtre for luft

Ukentlige rutiner;

 • Bunnsuger kjøres i bassenget
 • Manuelle prøver av vannbalanse og justering

Månedlige rutiner;

 • Returspyling av alle filtre
 • Sjekk varebeholdning og bestilling av kjemikalier
 • (husk at alle vil åpne samtidig og det kan bli leveringstid)
 • Bruker du flytende klor, husk at denne har begrenset holdbarhet!

Husk at dette er en periode det er lurt å utføre vedlikehold og service!

Kontakt oss for behov av service-deler eller hjelp til dette!

Eksempler på periodisk vedlikehold;

 • Granudos service og rengjøring
 • Doseringspumper og annet utstyr, rengjøring
 • Filterrens: kontakt oss for kjemikalier og oppskrift
 • Utskifting av dårlige ventiler og kontroll av tilbakeslagsventiler
 • Rens og utskifting av doseringsventiler
 • Rengjøring av tanker

Gjenåpning av bassenget;

 • Gjenopprett sirkulasjon og settpunkt på doseringsautomatikk
 • Sett på varmen (sjekk ventilasjon - avfukter etc.)
 • Sett på UV anlegg og åpne for avblødning
 • Ta bakterielle prøver for innsending til laboratoriet
 • Juster/start dosering av fellingsmiddel
 • Bestill kjemikalier, husk det vil gå mer enn normalt ved innregulering igjen!
 • Ønsk alle gjestene velkommen til ett «nystartet anlegg»

 

BWT Norge er her hele tiden hvis du trenger råd eller hjelp!

Visit your local website

Stay on this website