Salt til kalkfilter — det viktigste for bløtt vann

Perla Tabs
Perla Tabs
Kalkfilter er kun effektive hvis de forsynes regelmessig med regenereringssalt. Med det praktiske og innovative saltabonnementet fra BWT får du saltet levert jevnlig på døren.
.
Kalkfilter sørger for at hardt, kalkholdig vann blir bløtt og kalkfattig når det strømmer ut av kranen. I tillegg gir de husholdningsapparatene sikker beskyttelse mot kalk og tidlig slitasje. Men kalkfilter er kun effektive når de forsynes regelmessig med regeneringssalt. Uten dette vedlikeholdet reduseres ytelsen og levetiden på kalkfilteret betraktelig. Derfor har BWT utarbeidet et abonnement slik at du kan få regenereringssaltet levert hjem til deg, og dermed glemmer du aldri å etterfylle.

Hvorfor trenger kalkfilteret salt?

Kalkfilter, som BWT Perla, renser vannet i stor grad for stoffer som gjør det hardt. Dette kan for eksempel være kalsiumioner som kan føre til kalkavleiringer i rør og husholdningsapparater, såkalt "kjelstein". Inne i BWT kalkfiltrene er det, alt etter modell, én eller to søyler. De består av en spesialharpiks som binder de herdende stoffende i vannet og erstatter dem med natriumioner.

Spesialharpiksen kan imidlertid bare ta opp en begrenset mengde hardhetsfremmende stoffer. Når kapasiteten er oppbrukt, må den bundne kalken løsnes fra harpiksen. Her kommer saltet inn i bildet: Regeneringssaltet løser opp kalken i harpiksen slik at den igjen kan binde nye hardhetsfremmende stoffer.

Nå trenger du aldri mer å glemme å etterfylle

Uten regelmessig etterfylling av salt vil ikke ionebyttet fungere optimalt, og kalkfilteret stopper. Konsekvensen av dette: Kalk i springvannet, noe som kan skade vannførende husholdningsapparater og forkorte levetiden på dem. Først når harpiksen forsynes med salt igjen og det har dannet seg en saltoppløsning, vil kalkfilteret begynne å fungere igjen.

Regenereringssaltet må aldri erstattes med vanlig bordsalt. Dette har en annen korning samt tilsetningsstoffer som kan redusere ytelsen til kalkfilteret.
Perla Tabs

Når og hvor ofte må det etterfylles salt?

 

Hvor mye salt et kalkfilter trenger, avhenger av fire faktorer:

  • Ditt vannforbruk
  • Saltforbruket tilkalkfilteret
  • Innstilt hardhetsgrad på drikkevannet etter avkalkning
  • Hardhetsgraden i råvannet (Nå kan du bestemme hardhetsgraden på vannet ditt)

Alt etter volumet i saltbeholderen må du etterfylle salt så ofte som nødvendig. Med for eksempel BWT Perla holder det å fylle på salt ca. 2 ganger i året. Kalkfiltrene fra BWT avgir en melding når beholdningen på salttanken begynner å minke.

Visit your local website

Stay on this website