BWT Blog

rzeczy, które trzeba wiedzieć

Nie znaleziono żadnych artykułów

Nasz przepis na urozmaicenie smaku wody pitnej

Lekarze, specjaliści w dziedzinie zdrowia i fitnessu zalecają picie dużej ilości wody. My zdradzimy Ci, dlaczego to robią, i jak dzięki Wodzie Mineralizowanej Magnezem możesz urozmaicić repertuar spożywanych przez Ciebie wód.
Przeczytaj więcej

Oszczędność energii i pieniędzy

Pralka ma zaledwie kilka lat… i już nie daje rady? Często to nie jest to wina technologii ani sposobu użytkowania, ale płynącej w rurach wody. Wyjaśniamy, w jaki sposób woda o wysokiej zawartości wapnia może uszkodzić urządzenia gospodarstwa domowego, takie jak pralki, zmywarki lub grzejniki, oraz jak możesz uniknąć kosztownych napraw w przyszłości.

Przeczytaj więcej

Koniec z dźwi­ga­niem zgrzewek z wodą

Na co dzień jesteśmy często zabie­gani i wyczer­pani. Co by było, gdyby dało się zrezy­gnować z czaso­chłon­nych zakupów? Zaosz­czę­dzić paliwo na mało ekono­miczną jazdę po mieście i irytu­jące wożenie zgrzewek z wodą. Po co to wszystko skoro z Twojego kranu może popłynąć woda zdatna do picia o najwyż­szej jakości? Zdra­dzimy Ci, w jaki sposób jest to możliwe, i dlaczego woda filtro­wana oraz mine­ra­li­zo­wana magnezem przy­niesie wiele korzyści Tobie i Twoim najbliż­szym.
Przeczytaj więcej

Sól do zmięk­czacza – najważ­niejszy warunek mięk­kiej wody

Zmięk­czacze wody dzia­łają skutecznie tylko wtedy, gdy są regu­larnie zaopa­try­wane w sól rege­ne­ra­cyjną. Dzięki prak­tycz­nemu i inno­wa­cyj­nemu rozwią­zaniu, które umoż­liwia zamó­wienie dostaw soli od BWT, może być ona dostar­czana bezpo­średnio i regu­larnie do Twojego domu.
Przeczytaj więcej

Przyszłość mobilności bezemisyjnej

Łącząc sport motorowy z czystą, zrównoważoną technologią, BWT i zespół Forze Delft wskazują na ogromny potencjał wodoru jako paliwa alternatywnego.
Przeczytaj więcej

Stoisko wystawowe BWT:
Interaktywny świat wrażeń wodnych

Już jednokrotne uczestnictwo w targach – czy to jako wystawca, czy odwiedzający – daje jasny ogląd sytuacji: Setki ludzi tłoczą się w wąskich, dusznych przejściach. Zawsze jest trochę za głośno i przeważnie za gorąco. Zaczynasz mieć sucho w gardle. Czujesz zmęczenie w stopach. Krótko mówiąc: Uczestnictwo w targach może być bardzo wyczerpujące.
Przeczytaj więcej

Właściwa pielęgnacja włosów latem

5 wskazówek od gwiazdy fryzjerstwa Dennis Creuzberg

Chociaż lato jest piękne, dla Twoich włosów gorący sezon często oznacza dodatkowe obciążenie. Mogą je powodować przede wszystkim promienie UV, chlor i słona woda. Dennis Creuzberg, znany fryzjer, udzielił nam kilku porad, jak w lecie właściwie dbać o włosy.
Przeczytaj więcej

BWT Social Wall

Visit our international website

Stay on this website