Sponsoring BWT

BWT w sportach zimowych

Kolor różowy obecny jest również w sportach zimowych. Wspieramy wiele drużyn i sportowców, a także legendarny wyścig Hahnenkamm w Kitzbühel.
ski_jumping ski_jumping

BWT w spor­tach zimo­wych

Sporty zimowe

Różowy - kolor w spor­tach zimo­wych

BWT jest również part­nerem w spor­tach zimo­wych od 2017 roku. BWT stał się nieodzowny w narciar­stwie alpej­skim, a oprócz legen­dar­nego wyścigu Hahnen­kamm w Kitzbühel wspiera również drużynę narciarską SWISS i wielu spor­towców. BWT jest również szeroko repre­zen­to­wany na skocz­niach narciar­skich i mamu­cich skocz­niach na całym świecie i co sezon świę­tuje wiele sukcesów z zespo­łami i spor­tow­cami. BWT jest również repre­zen­to­wane w szwaj­car­skim pucharze hoke­jowym.

Jak to się wszystko zaczęło?

Spon­so­ring w spor­tach zimo­wych od skoków narciar­skich i spon­so­ro­wania imprez zaczął się od Kitzbühel w 2017 roku. Od zimy 2018/2019 BWT wspiera również Swiss Ski Team jako oficjalny partner wodny.

Wielu czoło­wych entu­zja­stów sportów zimo­wych polega dziś na mine­ra­li­zo­wanej magnezem wodzie od BWT. Nr 1 w Europie pod względem uzdat­niania wody, z charak­te­ry­stycznym różowym bran­din­giem, kształ­tuje również oblicze wiel­kich wyda­rzeń, takich jak Mistrzo­stwa Świata w Kitzbühel.

Ski

Skoki narciar­skie

Narty dla skoczków od BWT

BWT jest oficjalnym produ­centem nart dla skoczków narciar­skich. We współ­pracy z Fischer Sports GmbH, BWT towa­rzyszy drużynie na różo­wych nartach BWT od 2017 roku. Obie firmy mają ze sobą wiele wspól­nego: BWT i Fischer są aktywne na arenie między­na­ro­dowej, jak i są lide­rami w swojej dzie­dzinie. Koncen­trują się w równym stopniu na tech­no­logii i inno­wa­cjach, speł­niają najwyższe stan­dardy jakości i dlatego odnoszą sukcesy w tech­no­logii wodnej czy produkcji sprzętu zimo­wego.

Dawid Kubacki - Zwycięzca

Dawid Kubacki jest nową gwiazdą na niebie skoczków narciar­skich po triumfie w Turnieju Czte­rech Skoczni 2019/20. Dzięki BWT mistrz świata z Polski jest na drodze do sukcesu spor­to­wego.

Dawid Kubacki in Oberstdorf mit der Trophäe in der rechten und den BWT Sprungski in der linken Hand.

Narciar­stwo alpej­skie

Szwajcarski związek narciarski Swiss-Ski jest parasolem szwajcarskich sportów zimowych od 1904 roku i ma wsparcie BWT jako oficjalnego sponsora.

BWT podpisało obszerną umowę sponsorską ze Szwajcarskim Związkiem Narciarskim i nawiązało w ten sposób wyjątkową współpracę. Oprócz numerów startowych do wyścigów w Szwajcarii i sponsorowania butelek dla najlepszych szwajcarskich sportowców, pakiet sponsorski obejmuje również reklamy obwodowe przy stokach. BWT jest również oficjalnym partnerem wodnym Swiss-Ski.

Hahnen­kamm Rennen Kitz­bühel

Wyścig Hahnenkamm w Kitzbühel jest jednym z najbardziej znanych wyścigów Pucharu Świata w sportach alpejskich od 1931 roku, a Streif jest uważany za najbardziej spektakularną trasę narciarską na świecie ze skokami do 80 metrów. BWT dostarcza legendarnemu KitzRaceClub najlepszej zmineralizowanej wody magnezowej, a Streif świeci jasnoróżowym blaskiem.
BWT Distance Award
BWT Distance Award

Metr po metrze - kropla po kropli - razem zmieniajmy świat!

W ramach BWT Distance Award sumowane są wszystkie dystanse (w metrach) osiągnięte w skokach narciarskich w poszczególnych konkurencjach bieżącego sezonu. Co 18 000 metrów budowana jest studnia dla mieszkańców Gambii.
Sprawdź aktualne wyniki
Kubacki Kubacki

Visit our international website

Stay on this website