Global
Nie znalazłeś swojego kraju?
BWT współpracuje z tysiącami partnerów na całym świecie w ponad 80 krajach. Proszę wysłać nam wiadomość. Odpowiednia osoba kontaktowa odezwie się do ciebie.

Sponsoring BWT

BWT w sportach zimowych

Kolor różowy obecny jest również w sportach zimowych. Wspieramy wiele drużyn i sportowców, a także legendarny wyścig Hahnenkamm w Kitzbühel.
ski_jumping ski_jumping

BWT w spor­tach zimo­wych

Sporty zimowe

Różowy - kolor w spor­tach zimo­wych

BWT jest również part­nerem w spor­tach zimo­wych od 2017 roku. BWT stał się nieodzowny w narciar­stwie alpej­skim, a oprócz legen­dar­nego wyścigu Hahnen­kamm w Kitzbühel wspiera również drużynę narciarską SWISS i wielu spor­towców. BWT jest również szeroko repre­zen­to­wany na skocz­niach narciar­skich i mamu­cich skocz­niach na całym świecie i co sezon świę­tuje wiele sukcesów z zespo­łami i spor­tow­cami. BWT jest również repre­zen­to­wane w szwaj­car­skim pucharze hoke­jowym.

Jak to się wszystko zaczęło?

Spon­so­ring w spor­tach zimo­wych od skoków narciar­skich i spon­so­ro­wania imprez zaczął się od Kitzbühel w 2017 roku. Od zimy 2018/2019 BWT wspiera również Swiss Ski Team jako oficjalny partner wodny.

Wielu czoło­wych entu­zja­stów sportów zimo­wych polega dziś na mine­ra­li­zo­wanej magnezem wodzie od BWT. Nr 1 w Europie pod względem uzdat­niania wody, z charak­te­ry­stycznym różowym bran­din­giem, kształ­tuje również oblicze wiel­kich wyda­rzeń, takich jak Mistrzo­stwa Świata w Kitzbühel.

Ski

Skoki narciar­skie

Narty dla skoczków od BWT

BWT jest oficjalnym produ­centem nart dla skoczków narciar­skich. We współ­pracy z Fischer Sports GmbH, BWT towa­rzyszy drużynie na różo­wych nartach BWT od 2017 roku. Obie firmy mają ze sobą wiele wspól­nego: BWT i Fischer są aktywne na arenie między­na­ro­dowej, jak i są lide­rami w swojej dzie­dzinie. Koncen­trują się w równym stopniu na tech­no­logii i inno­wa­cjach, speł­niają najwyższe stan­dardy jakości i dlatego odnoszą sukcesy w tech­no­logii wodnej czy produkcji sprzętu zimo­wego.

Dawid Kubacki - Zwycięzca

Dawid Kubacki jest nową gwiazdą na niebie skoczków narciar­skich po triumfie w Turnieju Czte­rech Skoczni 2019/20. Dzięki BWT mistrz świata z Polski jest na drodze do sukcesu spor­to­wego.

Dawid Kubacki in Oberstdorf mit der Trophäe in der rechten und den BWT Sprungski in der linken Hand.

Narciar­stwo alpej­skie

Szwajcarski związek narciarski Swiss-Ski jest parasolem szwajcarskich sportów zimowych od 1904 roku i ma wsparcie BWT jako oficjalnego sponsora.

BWT podpisało obszerną umowę sponsorską ze Szwajcarskim Związkiem Narciarskim i nawiązało w ten sposób wyjątkową współpracę. Oprócz numerów startowych do wyścigów w Szwajcarii i sponsorowania butelek dla najlepszych szwajcarskich sportowców, pakiet sponsorski obejmuje również reklamy obwodowe przy stokach. BWT jest również oficjalnym partnerem wodnym Swiss-Ski.

Hahnen­kamm Rennen Kitz­bühel

Wyścig Hahnenkamm w Kitzbühel jest jednym z najbardziej znanych wyścigów Pucharu Świata w sportach alpejskich od 1931 roku, a Streif jest uważany za najbardziej spektakularną trasę narciarską na świecie ze skokami do 80 metrów. BWT dostarcza legendarnemu KitzRaceClub najlepszej zmineralizowanej wody magnezowej, a Streif świeci jasnoróżowym blaskiem.
BWT Distance Award
BWT Distance Award

Metr po metrze - kropla po kropli - razem zmieniajmy świat!

W ramach BWT Distance Award sumowane są wszystkie dystanse (w metrach) osiągnięte w skokach narciarskich w poszczególnych konkurencjach bieżącego sezonu. Co 18 000 metrów budowana jest studnia dla mieszkańców Gambii.
Sprawdź aktualne wyniki
Kubacki Kubacki

Welcome to the Polish website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Polish website.

Continue on international site
Choose another country