Sponsoring sportowy

BWT W SPORTACH MOTORYZACYJNYCH

Szczególnie w sportach motorowych kolor różowy stał się wszechobecny i jest stałym elementem torów wyścigowych na całym świecie.
Formel 1 Formel 1

Sponsoring sportowy

BWT w sportach zimowych

W sportach zimowych kolor różowy jest również obecny wszędzie, wspierając wiele drużyn i sportowców, a także legendarny wyścig Hahnenkamm w Kitzbühel.
Ski Alpin Ski Alpin

Sponsoring sportowy

BWT w futbolu

BWT jest dumnym partnerem drużyn piłkarskich w kilku krajach, a jednocześnie jest obecny na wielu stadionach piłkarskich i pomaga promować młode talenty.
Lask Linz Lask Linz

Sponsoring BWT

Sport

Różowy to nowy znak rozpoznawczy międzynarodowych wydarzeń sportowych.

Od 2015 roku jako sponsor anga­żu­jemy się w sport najwyż­szej klasy. Łączy nas zapo­trze­bo­wanie na jakość, inno­wa­cyjne tech­no­logie i pasja, aby każdego dnia dawać z siebie wszystko. Dzięki wielkim sukcesom z naszymi zespo­łami i spor­tow­cami udało nam się ugrun­tować nasz różowy kolor jako znak firmowy w sporcie między­na­ro­dowym. Siłą napę­dową naszego zaan­ga­żo­wania jest pasja do dosko­nałej wody w każdej kropli, która prze­pływa przez nasze produkty – a także pasja do osią­gania najlep­szych wyników naszych spor­towców na stokach, stadio­nach i torach wyści­go­wych tego świata. Prawie 70% naszego ciała składa się z wody, a dobrze zapro­jek­to­wane zaopa­trzenie w wodę jest niezwykle ważne, szcze­gólnie podczas szczy­to­wych występów. Nasi spor­towcy i drużyny pole­gają na mocy Mine­ra­li­zo­wanej Magnezem wodzie BWT - dla więk­szej mocy i mniej­szego zmęczenia. Posta­wi­liśmy sobie za cel dostar­czanie najlep­szej wody we wszyst­kich obsza­rach dzia­łania: dla nas i naszego środo­wiska, 24 godziny - 7 dni w tygo­dniu, zgodnie z naszym mottem „Dla Ciebie i Planet Blue”. Dzięki strefom wolnym od butelek, lokal­nemu uzdat­nianiu wody i właści­wemu wyko­rzy­staniu wody, chcemy dać przy­kład w sporcie, aby osta­tecznie poprawić jakość wody i jakość życia milionów ludzi.

Sport

BWT w sportach motoryzacyjnych

Różowy jest stałym elementem Formuły 1 od 2017 roku. Dzięki dwóm różowym samochodom wyścigowym zespół BWT Racing Point F1 Team (obecnie: Aston Martin Cognizant Formula One Team) był w stanie osiągnąć wiele sukcesów w zeszłym sezonie.

Ale także w 2021 roku BWT jest reprezentowane w najwyższej klasie sportów motorowych. Ale nasz róż można znaleźć nie tylko w Formule 1. BWT odgrywa również ważną rolę w Formule 2 i Formule 3, a także w samochodach turystycznych. Z dala od toru wyścigowego dużo inwestujemy w badania i rozwój. Szczególnie w dziedzinie technologii membranowej (pojazdy napędzane wodorem) odgrywamy pionierską rolę, a wraz z FORZE Electric Racing udowadniamy, że ta technologia ma również wielką przyszłość w wyścigach.

Dowiedz się więcej
no image available

BWT w sportach zimowych

Jesteśmy częścią sportów zimowych od 2017 roku. Czy to na numerach startowych sportowców, czy na deskach na najbardziej stromych zjazdach na świecie - nikt w narciarstwie alpejskim nie może ominąć naszego BWT Pink. Oprócz legendarnego wyścigu Hahnenkamm wspieramy również szwajcarską drużynę narciarską i licznych sportowców. Jesteśmy również reprezentowani na skoczniach narciarskich i skoczniach mamucich tego świata i co sezon świętujemy wielkie sukcesy. Ponadto wspieramy Puchar Hokejowy w Szwajcarii.
Dowiedz się więcej
no image available

BWT w piłce nożnej

BWT wspiera drużyny piłkarskie zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, a jej logo można znaleźć na koszulkach klubowych. Niepowtarzalny różowy branding BWT zdobi również tablice i loże na wielu stadionach. Jako szanowana firma BWT angażuje się w sponsorowanie sportów młodzieżowych i wspieranie młodych talentów w piłce nożnej.
Dowiedz się więcej
no image available

Visit our international website

Stay on this website