cirrus plus
cirrus plus
cirrus plus
cirrus plus
cirrus plus
cirrus plus

BWT Cirrus +

Zmiękczacz wody z żywicą monosferyczną

Sprawdź gdzie kupić
Numer artykułu: 240031431
 • Model kompaktowy: tylko 38 cm szerokości
 • Żywica monosferyczna - mniejsze zużycie wody i soli niż konwencjonalne zmiękczacze
 • Aplikacja mobilna do monitorowania zużycia wody i soli
 • Alarm niskiego poziomu soli
 • Automatyczna regeneracja po dłuższym przestoju
Skok do
SZCZEGÓŁY PRODUKTU
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
FAQ
FOR YOU AND PLANET BLUE
Zmięk­czacz CIRRUS+ to ciekawy design i nowo­czesna tech­no­logia zapew­nia­jąca wysoką wydaj­ność przy zacho­waniu higieny i bezpie­czeń­stwa użyt­kow­ników:
• Spraw­dzona konstrukcja głowicy
• Auto­ma­tyczna dezyn­fekcja złoża
• Tryb waka­cyjny pozwa­la­jący na samo­czynną rege­ne­rację urzą­dzenia w przy­padku dłuż­szej nieobec­ności
• Alarm niskiego poziomu soli
• System zapo­bie­ga­jący prze­laniu zbior­nika solanki

Zmięk­czacz BWT CIRRUS+ prze­zna­czony jest do stoso­wania w domach prywat­nych do 8 osób. Jest to bardzo kompak­towy model (38 cm szero­kości), który idealnie nadaje się do małych pomiesz­czeń. System perłowej wody BWT sprawia, że woda jest bardziej przy­jazna dla skóry, włosów oraz dla ochrony łazienek i urzą­dzeń gospo­dar­stwa domo­wego przed osadza­niem się kamienia.

Szczegóły techniczne

Cechy produktu

Numer artykułu 240031431
Nominalna średnica przyłącza 3/4" DN
Ilość żywicy jonowymiennej 22 L
Przepływ nominalny 2,1 m3/h
ciśnienie robocze 2,0 / 7,0 bar (min./max.)
Max. zapas soli do regeneracji 30 kg
Średnie zużycie soli na jedną regenrację 2,4 kg
Średnie zużycie wody na jedną regenerację 105 L
Waga 42 kg
Zasilanie elektryczne 230 V, 50/60 Hz
Szerokość 385 mm
Wysokość 1110 mm
Głębokość 430 mm

Jaką sól powinienem wsypać do zbiornika solanki ?

Sól tabletkową. Użycie soli miałkiej grozi uszkodzeniem urządzenia.

Ile soli powinno być w zbior­niku solanki ?

Zbiornik solanki powinien być wypełniony solą tabletkową w 50-80%.

Wyjeż­dżam na 2 tygo­dnie na wakacje. Powi­nienem coś zrobić ?

Przed wyjazdem zaleca się zakręcić wodę zasilającą urządzenie. Po powrocie należy odkręcić zawór i wywołać ręczną regenerację zgodnie z instrukcją obsługi. W celu poprawy jakości wody zaleca się użyć zestaw AQAClean.

Jadę na weekend. Czy powinienem odłączyć mój zmiękczacz ?

Przed wyjazdem zaleca się zakręcić wodę zasilającą urządzenie. Po powrocie należy odkręcić zawór i wywołać ręczną regenerację zgodnie z instrukcją obsługi.

W pobliżu mojego zmięk­czacza jest kałuża.

Jeśli zauważysz wodę na podłodze, pamiętaj, aby sprawdzić, czy syfon nie jest zatkany. Jeśli tak nie jest, to sprawdź, czy wyciek nie pochodzi z głowicy. Na koniec sprawdź, czy ta woda nie pochodzi ze zbiornika solanki. Jeśli nie możesz znaleźć źródła wycieku, skontaktuj się z serwisem BWT.

Mój zmiękczacz nie zużywa już soli.

1. Upewnij się, że woda przepływa przez urządzenie (zewnętrzny bypass musi być zamknięty, Multiblock Inline musi być maksymalnie wykręcony).
2. Sprawdź podłączenie, czy zgadza się ze strzałkami na urządzeniu (wejście/wyjście).
3. Sprawdź, czy urządzenie zasilane jest wodą pod odpowiednim ciśnieniem zgodnie z instrukcją obsługi.
4. Wywołaj ręczną regenerację zmiękczacza i upewnij się, że zmiękczacz zaciąga solankę.
5. Jeśli problem nie zniknie skontaktuj się z serwisem BWT.
Załaduj więcej

Change the world, sip by sip

Decydując się i kupując produkty BWT nie tylko zaspokajasz swoje potrzeby związane z uzdatnianiem wody, ale również aktywnie przyczyniasz się do ochrony środowiska na naszej planecie. Korzy­stanie z lokalnej wody wodo­cią­gowej, redukowanie ciśnienia w instalacji wodnej, filtracje mechaniczne czy korzystanie z wielorazowych butelek pomagają ograniczyć marnowanie wody i zredukować plastikowe butelki. Dzięki naszym rozwiązaniom i Twojemu zaangażowaniu razem tworzymy dobry klimat dla ekologii. W ten sposób niewielkim kosztem możemy zmienić nasz świat, łyk po łyku.
 • For you and planet blue

  Każda

  jednorazowa plastikowa butelka mniej pomaga

Czy wiesz, że…

w Polsce rocznie zużywa się ponad 3 miliardy plasti­ko­wych butelek z wodą? Razem z nami, Ty również możesz przy­czynić się do ochrony Naszej Ziemi!

SZCZEGÓŁY PRODUKTU
Zmięk­czacz CIRRUS+ to ciekawy design i nowo­czesna tech­no­logia zapew­nia­jąca wysoką wydaj­ność przy zacho­waniu higieny i bezpie­czeń­stwa użyt­kow­ników:
• Spraw­dzona konstrukcja głowicy
• Auto­ma­tyczna dezyn­fekcja złoża
• Tryb waka­cyjny pozwa­la­jący na samo­czynną rege­ne­rację urzą­dzenia w przy­padku dłuż­szej nieobec­ności
• Alarm niskiego poziomu soli
• System zapo­bie­ga­jący prze­laniu zbior­nika solanki

Zmięk­czacz BWT CIRRUS+ prze­zna­czony jest do stoso­wania w domach prywat­nych do 8 osób. Jest to bardzo kompak­towy model (38 cm szero­kości), który idealnie nadaje się do małych pomiesz­czeń. System perłowej wody BWT sprawia, że woda jest bardziej przy­jazna dla skóry, włosów oraz dla ochrony łazienek i urzą­dzeń gospo­dar­stwa domo­wego przed osadza­niem się kamienia.
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Szczegóły techniczne

Cechy produktu

Numer artykułu 240031431
Nominalna średnica przyłącza 3/4" DN
Ilość żywicy jonowymiennej 22 L
Przepływ nominalny 2,1 m3/h
ciśnienie robocze 2,0 / 7,0 bar (min./max.)
Max. zapas soli do regeneracji 30 kg
Średnie zużycie soli na jedną regenrację 2,4 kg
Średnie zużycie wody na jedną regenerację 105 L
Waga 42 kg
Zasilanie elektryczne 230 V, 50/60 Hz
Szerokość 385 mm
Wysokość 1110 mm
Głębokość 430 mm
FAQ

Jaką sól powinienem wsypać do zbiornika solanki ?

Sól tabletkową. Użycie soli miałkiej grozi uszkodzeniem urządzenia.

Ile soli powinno być w zbior­niku solanki ?

Zbiornik solanki powinien być wypełniony solą tabletkową w 50-80%.

Wyjeż­dżam na 2 tygo­dnie na wakacje. Powi­nienem coś zrobić ?

Przed wyjazdem zaleca się zakręcić wodę zasilającą urządzenie. Po powrocie należy odkręcić zawór i wywołać ręczną regenerację zgodnie z instrukcją obsługi. W celu poprawy jakości wody zaleca się użyć zestaw AQAClean.

Jadę na weekend. Czy powinienem odłączyć mój zmiękczacz ?

Przed wyjazdem zaleca się zakręcić wodę zasilającą urządzenie. Po powrocie należy odkręcić zawór i wywołać ręczną regenerację zgodnie z instrukcją obsługi.

W pobliżu mojego zmięk­czacza jest kałuża.

Jeśli zauważysz wodę na podłodze, pamiętaj, aby sprawdzić, czy syfon nie jest zatkany. Jeśli tak nie jest, to sprawdź, czy wyciek nie pochodzi z głowicy. Na koniec sprawdź, czy ta woda nie pochodzi ze zbiornika solanki. Jeśli nie możesz znaleźć źródła wycieku, skontaktuj się z serwisem BWT.

Mój zmiękczacz nie zużywa już soli.

1. Upewnij się, że woda przepływa przez urządzenie (zewnętrzny bypass musi być zamknięty, Multiblock Inline musi być maksymalnie wykręcony).
2. Sprawdź podłączenie, czy zgadza się ze strzałkami na urządzeniu (wejście/wyjście).
3. Sprawdź, czy urządzenie zasilane jest wodą pod odpowiednim ciśnieniem zgodnie z instrukcją obsługi.
4. Wywołaj ręczną regenerację zmiękczacza i upewnij się, że zmiękczacz zaciąga solankę.
5. Jeśli problem nie zniknie skontaktuj się z serwisem BWT.
Załaduj więcej
FOR YOU AND PLANET BLUE

Change the world, sip by sip

Decydując się i kupując produkty BWT nie tylko zaspokajasz swoje potrzeby związane z uzdatnianiem wody, ale również aktywnie przyczyniasz się do ochrony środowiska na naszej planecie. Korzy­stanie z lokalnej wody wodo­cią­gowej, redukowanie ciśnienia w instalacji wodnej, filtracje mechaniczne czy korzystanie z wielorazowych butelek pomagają ograniczyć marnowanie wody i zredukować plastikowe butelki. Dzięki naszym rozwiązaniom i Twojemu zaangażowaniu razem tworzymy dobry klimat dla ekologii. W ten sposób niewielkim kosztem możemy zmienić nasz świat, łyk po łyku.
 • For you and planet blue

  Każda

  jednorazowa plastikowa butelka mniej pomaga

Czy wiesz, że…

w Polsce rocznie zużywa się ponad 3 miliardy plasti­ko­wych butelek z wodą? Razem z nami, Ty również możesz przy­czynić się do ochrony Naszej Ziemi!

Akcesoria i materiały eksploatacyjne

 
cirrus plus

BWT Cirrus +

Visit your local website

Stay on this website